Archiving

Akadémiai Kiadó is fully aware of their responsibility to securely preserve all electronically published content. For this reason, in addition to storing on the own servers, every published article (together with all metadata, textual, audiovisual ant other content) is archived by the partner Portico as well. In any unforeseen case if (temporarily or permanently) AK is not able to provide access to the content on the usual platforms, the archived version becomes available through their service with unmodified licence conditions. Open Access articles remain accessible with no restriction. Access to other contents shall be provided to Portico subscribers. Furthermore, all articles of the journals supported by the Hungarian Academy of Sciences (MTA) are also stored in the repository REAL-J of the Library of MTA.

Az Akadémiai Akadémiai Kiadó teljes felelősséget érez az elektronikusan közölt tartalom biztonságos megőrzéséért. Ezért a saját szervereken való tároláson túl, minden megjelent cikket (összes metaadatával, szöveges, audiovizuális és egyéb tartalmával együtt) archivál szerződéses partnerünk, a Portico is. Olyan előre nem látható esetekben, amikor (átmenetileg vagy véglegesen) az AK nem tudja biztosítani a tartalomhoz való hozzáférést a szokásos platformon, a Portico teszi elérhetővé azokat változatlan licenc feltételekkel. A szabad hozzáférésű (Open Access) cikkek továbbra is korlátozás nélkül elérhetőek maradnak, a többi tartalomhoz a Portico előfizetői juthatnak hozzá. Emellett az MTA által támogatott lapok tartalmát az MTA Könyvtár saját repozitóriumában (REAL-J) is elhelyezzük.