Read-and-Publish Agreement with EISZ

In accordance with the agreement between the Electronic Information Service National Programme (EISZ) and Akadémiai Kiadó papers with a corresponding author affiliated to a member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó can be published with Open Access in the following journals.

Journals co-published by Akadémiai Kiadó and Springer Nature are listed as subscribed journals in the journal package; however, Open Access publishing in these journals is realized in a different manner, based on a similar agreement between EISZ and Springer Nature.

Pursuant to the above, the terms of OA publishing are as follows:

· the journal is listed here

· the corresponding author of the paper is affiliated to a listed institute. (Note that the offer is only applicable to corresponding authors)

· the paper is either an original research paper, a review — aka survey or overview — article or a book review

· the author submits the signed version of the specific Open Access agreement either directly to the editorial office together with the manuscript or via the electronic submission platform of the journal (please follow the Instructions for Authors of the journal)

 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) és az Akadémiai Kiadó megállapodása alapján az Akadémiai Kiadó folyóiratcsomagját előfizető intézmények kutatói által levelező szerzőként jegyzett cikkek Open Access jelenhetnek meg a következő folyóiratokban.

Az Akadémiai Kiadó és Springer Nature közös kiadású folyóiratai előfizetett lapokként szerepelnek a folyóiratcsomagban, azonban az OA közlés más módon: az EISZ és a Springer Nature hasonló megállapodása alapján valósul meg.

Fentiek szerint az OA közlés feltételei:

· a cikket közlő folyóirat neve szerepel ezen a listán

· a levelező szerző a felsorolt intézmények valamelyikének kutatója/dolgozója (az ajánlat csak a levelező szerzőkre érvényes, egyéb társszerzőkre nem!)

· a cikk eredeti közlemény, összefoglaló/szemle (review) vagy könyvismertetés

· a szerző az aláírt Open Access közlési nyilatkozatot kéziratával egyidejűleg a szerkesztőség rendelkezésére bocsátja, vagy feltölti a folyóirat elektronikus kéziratbeküldő rendszerébe. (Kérjük, kövesse a folyóirat szerzői instrukcióit.)