REVIEWERS

WHY IS BEING A REVIEWER WORTH IT?

 • Conducting a review is a service to the professional community, which guarantees that the published papers are reliable and of a high standard. Without reviewers, the quality screening process recognized in scientific circles cannot be achieved.
 • The review activity pays off: the higher the number of individuals who review, the more likely it is that the reviewer’s own future paper will be reviewed quickly and professionally.
 • Review writing goes hand in hand with professional development and, in the long run, professional recognition as well.
 • Review writing can help to become better at arguing and analyzing.
 • Often, some of the best reviewers become members of editorial boards.
 • Reviewers have the advantage of reading the latest research findings first-hand.
 • The review activity can be listed in applications and professional resumes.

 

MIÉRT ÉRI MEG BÍRÁLÓNAK LENNI?

 • A bírálat a szakmai közösségért végzett szolgálat, ez biztosítja, hogy megbízható és színvonalas dolgozatok jelenjenek meg. Bírálók nélkül nem valósítható meg a minőségi szűrés tudományos körökben elfogadott folyamata.
 • A bírálati tevékenység megtérül: minél többen bírálnak, annál nagyobb az esély, hogy a bíráló későbbi saját cikkét is gyorsan és szakszerűen el fogják bírálni.
 • A bírálatok írásával a szakmai fejlődés és hosszú távon a szakmai elismerés is együtt jár.
 • A bírálatok írásával megtanulhatunk érvelni, elemezni.
 • Gyakran a legjobb bírálók közül kerülnek ki később a szerkesztőbizottságok tagjai.
 • A bírálók mindig első kézből ismerhetik meg a legfrissebb kutatási eredményeket.
 • A bírálati tevékenységet pályázatoknál és szakmai életrajzban is fel lehet tüntetni.

 

OBTAINING A CERTIFICATE

Did you know that you can download a certificate about your reviews from the Open Journal System (OJS) manuscript submission platform, which you can upload to Web of Science, and then, after linking your Web of Science and ORCID accounts, you can make use of it in your applications?
 • If you do not have a Web of Science account yet, register here: https://www.webofscience.com/wos/author
 • Send the notification letter received after completing a review to the following e-mail address: reviews@webofscience.com
 • If you have not received a notification letter, sign in to the OJS manuscript submission platform of the journal for which you completed the review, then, click on the Completion tab.
 • Scroll down to the bottom of the page, and click on the “Print this page” button.
 • Save the generated pdf file on your computer, then, without any accompanying text, send it to the following e-mail address: reviews@webofscience.com. (Please, make sure that the e-mail is sent from the same mailbox that was used for registering at Web of Science.)
 • You can link your Web of Science and ORCID accounts so that you can find your publications and peer-review activities in one place.
 • When using the standard setting, only the journal name and the year of the review activity become public; further details can be made public by manual setting on the Web of Science page. If you have some proof available (a screenshot of an e-mail or the manuscript handling system), you can also list your earlier reviews under your Web of Science and ORCID identifiers.

 

SZEREZZEN TANÚSÍTVÁNYT

Tudta, hogy szakmai bírálatairól tanúsítványt tud letölteni az Open Journal System kéziratbenyújtó rendszerből, és ezt a Web of Science felületére feltöltve, majd a Web of Science- és az ORCID-fiókjai összekapcsolásával pályázataihoz is könnyedén felhasználhatja?
 • Amennyiben nem rendelkezik még Web of Science-fiókkal, regisztráljon itt: www.webofscience.com/wos/author
 • Küldje el a bírálat után kapott köszönőlevelet a reviews@webofscience.com e-mail-címre.
 • Amennyiben nem rendelkezik köszönőlevéllel, lépjen be annak a folyóiratnak a kéziratbeküldő OJS-felületére, ahol a bírálatot végezte, majd kattintson a Teljesítés fülre.
 • Görgessen a lap aljára, és kattintson „Az oldal nyomtatása” gombra.
 • Az így kapott PDF-et mentse el a számítógépén, majd küldje el e-mailben kísérőszöveg nélkül a reviews@webofscience.com címre. (Figyeljen arra, hogy ugyanabból a postafiókból küldje az e-mailt, amivel a Web of Science-ba regisztrált!)
 • Web of Science-fiókját összekapcsolhatja ORCID-fiókjával, így egy helyen megtalálja publikációit és bírálati tevékenységét.
 • Az alapbeállítás használatával a bírálati adatok közül csak a folyóirat neve és a bírálat éve lesz nyilvános, további adatok nyilvánossá tétele beállítható a Web of Science oldalán. Amennyiben valamilyen visszajelzés (e-mail vagy kéziratkezelő-rendszerből mentett képernyőkép) rendelkezésre áll, úgy régebbi bírálatait is összegezni tudja Web of Science és ORCID azonosítója alatt.

 

A GUIDE TO RECORDING YOUR REVIEWS

Record your review activity so that you can easily refer to it when handing in applications. Follow these steps.

 

BÍRÁLATOK NYILVÁNTARTÁSA

Rögzítse bírálati tevékenységét, hogy pályázatok beadásánál könnyen hivatkozhasson rá! Kövesse ezeket a lépéseket.