Search Results

You are looking at 11 - 20 of 22 items for

  • Author or Editor: Ágota Fóris x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A terminológusok feladata, hogy a fogalmi rendszerek ismerete mellett a nyelvi rendszert is kezelni tudják. A magyar felsőoktatásban a szaknyelvoktatás és a terminológia hosszú ideig a szakmai képzéshez kötődött. Az utóbbi években a terminológia önálló diszciplínaként, majd önálló szakként bekerült a felsőoktatásba. Jelenleg a magyar felsőoktatás az Európai Felsőoktatási Térség része, a képzések többsége a Bologna-rendszer keretében működik. Ennek keretében nyílt lehetőség arra, hogy mesterszakként indítsuk el a terminológusképzést magyar nyelven, két éves képzés formában a Károli Gáspár Református Egyetemen, Budapesten. A tanulmány célja annak bemutatása, hogy a terminológia-oktatás fontos szerepet játszik a magyar nyelv, kultúra és identitás megőrzésében.

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Ágota Fóris
and
Barnabás Novák
Restricted access

A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció

Terminology standardization and terminology harmonization

Magyar Terminológia
Authors:
Ágota Fóris
and
Eszter Sermann

Absztrakt

A tanulmány célja a terminológiai szabványosítás és harmonizáció kérdéskörének összefoglalása a szabványokban és a szakirodalomban található információk és a gyakorlat alapján. A szabványosítás általános kérdéseinek tárgyalása után a terminológiai szabványosítás folyamata kerül összefoglalásra. A terminológiai harmonizáció kérdéskörét az ISO 860:2007 hivatkozási számú terminológiai szabvány, valamint Cabré (1996, 2005b) és Skujiņa et al. (2006) írására támaszkodva részletezzük. Végül a magyar terminológiai szabványosítás és harmonizáció számára vonunk le következtetéseket.

Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Irén Zabóné Varga
and
Ágota Fóris
Restricted access

Könyvkritikák

Book review

Magyar Terminológia
Authors:
Ágota Fóris
and
Eszter B. Papp
Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Dóra Tamás
,
Ágota Fóris
, and
Barnabás Novák
Restricted access

Megjegyzések a terminusok jelentésmeghatározásának módszeréhez

Comments on the methods of defining the meaning of the terms

Magyar Terminológia
Authors:
Ágota Fóris
,
Nikolett Kékesi
, and
László Kozma

A tanulmány célja a terminusok jelentésmeghatározásának vizsgálata szakirodalomból vett példákból kiindulva. Írásunkban összefoglaljuk a terminológiai osztályozáshoz szükséges legfontosabb ismereteket, majd egy terminológiai gráf elemein – mint alkalmas modellen – szemléltetjük az alkalmazás lehetőségeit. Egy, a hazai és a nemzetközi szakirodalomban többször előforduló terminus, a terrorizmus jelentésmeghatározásának problémáján mutatunk rá a definiálás optimalizálásának lehetőségeire.

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja a színterminusok és ezek meghatározása során használt etalonok vizsgálata. A vizsgálatok során központi szerepet kapott a színek kognitív szemantikai vizsgálatában fontos helyet betöltő prototípus-elmélet és a kognitív megismerés alapját képező mérés kapcsolatának a tisztázása. Megállapítottuk, hogy a színnevek behatárolásánál a kvalitatív mérés – hasonlóan, mint a tudományos méréseknél, vagy számos más gyakorlati feladat esetében – szabadon választott etalonokkal történik.

Tizenegy alapszínnév definícióját vizsgáltuk meg három magyar értelmező szótárban. Alapvetően kétféle definíciós eljárást különböztettünk meg, amelyeket a színek definiálása során használtak a vizsgált szótárakban: (1) az etalont a napfény spektrumával mérik össze a fizikában is szokásos módon; (2) az etalont hasonlattal adják meg.

Restricted access

Szótárkritika

Dictionary criticism

Magyar Terminológia
Authors:
Bernadett Mátis
,
Nóra Csontos
,
Ágota Fóris
, and
Erika Farkas
Restricted access
Magyar Terminológia
Authors:
Dóra Tamás
,
Eszter B. Papp
, and
Ágota Fóris
Restricted access