Search Results

You are looking at 11 - 16 of 16 items for :

  • Author or Editor: E. Takács x
  • Biology and Life Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Acta Alimentaria
Authors:
E. Horvath-Szanics
,
J. Perjéssy
,
A. Klupács
,
K. Takács
,
A. Nagy
,
E. Koppány-Szabó
,
F. Hegyi
,
E. Németh-Szerdahelyi
,
M.Y. Du
,
Z.R. Wang
,
J.Q. Kan
, and
Zs. Zalán

The increasing consumer demand for less processed and more natural food products – while improving those products’ quality, safety, and shelf-life – has raised the necessity of chemical preservative replacement. Biopreservation refers to extended storage life and enhanced safety of foods using the natural microflora and (or) their antibacterial products. Chitinolytic enzymes are of biotechnological interest, since their substrate, chitin, is a major structural component of the cell wall of fungi, which are the main cause of the spoilage of food and raw plant material. Among the several organisms, many bacteria produce chitinolytic enzymes, however, this behaviour is not general. The chitinase activity of the lactic acid bacteria is scarcely known and studied.

The aim of the present study was to select Lactobacillus strains that have genes encoding chitinase, furthermore, to detect expressed enzymes and to characterise their chitinase activity. Taking into consideration the importance of chitin-bindig proteins (CBPs) in the chitinase activity, CBPs were also examined. Five Lactobacillus strains out of 43 strains from 12 different species were selected by their chitinase coding gene. The presence of the chitinase and chitin-biding protein production were confirmed, however, no chitinolytic activity has been identified.

Open access
Cereal Research Communications
Authors:
K. Végh
,
E. Osztoics
,
P. Csathó
,
J. Csillag
,
L. Radimszky
,
G. Baczó
,
M. Magyar
,
T. Takács
,
A. Lukács
, and
M. Karátsonyi
Restricted access
Acta Botanica Hungarica
Authors:
P. Török
,
T. Miglécz
,
O. Valkó
,
K. Tóth
,
A. Kelemen
,
Á.-J. Albert
,
G. Matus
,
A. Molnár V
,
E. Ruprecht
,
L. Papp
,
B. Deák
,
O. Horváth
,
A. Takács
,
B. Hüse
, and
B. Tóthmérész

In the present paper we report original thousand-seed weight data for the flora of the Pannonian Basin. Our goal was to demonstrate the usefulness of seed weight databases by analysing seed weight data in relation to social behaviour types and life forms. We specifically asked the following questions: (i) how the seed weights are related to social behaviour type categories; (ii) how the life form of the species influences seed weight differences between respective social behaviour types? Own weight measurements are provided for 1,405 taxa; and for 187 taxa we published seed weight data for the first time: these were mostly endemics, orchids and/or species with Pontic, Caspian or continental distribution. Several taxonomic or functional groups are underrepresented in our database, like aquatic plants, rare arable weeds and sub-Mediterranean species. Problematic taxa, some difficult-to-harvest species or species with low seed production and cultivated adventives are also underrepresented. We found that the plant strategies expressed by social behaviour types were significantly different in terms of seed weights. The lowest seed weight scores were found for natural pioneers, whereas the highest ones were found for adventives and introduced cultivated plants. Short-lived herbaceous species had significantly higher seed weight scores than herbaceous perennials. No significant differences were found between specialists and generalists within the stress tolerant group. We found that short-lived graminoids possess heavier seeds than perennial graminoids, perennial and annual forbs. Naturalness scores were negatively correlated with seed weights. Our findings showed that seed collections and databases are not only for storing plant material and seed weight data, but can be effectively used for understanding ecological trends and testing plant trait-based hypotheses. Even the identified gaps underline the necessity of further seed collection and measurements.

Restricted access

A talajok tulajdonságainak javítása céljából végzett bioszénnel történő kezelések hatása a különböző fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságú talajok esetében még nem teljesen ismert. Kísérleteinket homoktalajon végeztük az MTA ATK TAKI Őrbottyánban lévő kísérleti telepén, ahol kukoricát vetettek. Hét kezelést vizsgáltunk, négy ismétlésben. Három esetben a talaj különböző dózisban bioszenet és konstans dózisú műtrágyát tartalmazott (0,1 m/m%; 0,5 m/m%; 1 m/m%; jelölésük BC0,1M; BC0,5M; BC1,0M), három esetben pedig a fent említett bioszén dózisokat egységesen 10 t/ha komposzttal egészítettük ki (BC0,1K; BC0,5K; BC1,0K). Ezek mellett pedig kialakítottunk egy bioszén és komposzt mentes abszolút kontroll (K) kezelést is. Kutatásunk során talajszondákkal monitoroztuk a talajnedvességtartalmának alakulását, valamint statikus kamrás mintavételi eljárással a talajlégzést is mértük a kezelésekben.

A talajnedvesség éves átlagát nézve 1% bioszénnel és komposzttal kezelt parcella esetében a talaj nedvességtartalma nem szignifikáns mértékben növekedett a bioszén és komposzt mentes abszolút kontroll környezethez képest. Csapadékesemények alkalmával az 1% bioszenet és komposztot tartalmazó parcellában nőtt meg legjobban a talajnedvesség, illetve hasonlóan alakult a nedvességtartalom a 0,5% bioszénnel kezelt műtrágyás parcellában is. Csapadékesemények után az összes bioszenet és műtrágyát, illetve bioszenet és komposztot tartalmazó parcellában gyorsabban száradt ki a talaj a kontrollhoz képest. A csapadékban szegényebb, szárazabb időszak alkalmával egyedül az 1% bioszenet és komposztot tartalmazó kezelés talajnedvessége volt magasabb a kontrollhoz képest, a 0,5% bioszénnel és műtrágyával kezelt, komposzt mentes esetben a nedvesség hasonlóan alakult a kontrollhoz viszonyítva, az összes többi esetben jóval az alatt maradtak az értékek.

Összességében megállapítható, hogy a komposztot tartalmazó talajok érzékenyebben reagáltak a csapadékra, a legjobb vízgazdálkodást az 1% bioszén és komposzt kezelés esetében értük el. Önmagában a bioszén nagy mennyiségű (1,0 m/m%) adagolása nem volt egyértelműen talajnedvesség-növelő hatású.

A bioszén szén-dioxid forgalomra történő hatását a talajlégzés mérésével vizsgáltuk. A bioszénnel, valamint műtrágyával kezelt és a kontroll kezelések között csak néhány esetben volt különbség. A komposzttal kevert bioszén kezelések alkalmával hasonló eredményre jutottunk, mint a műtrágyával kevert bioszén esetében. Eredményeink alapján arra következtethetünk, hogy a talajlégzés nem függött a bioszén dózisától. A bioszén talajlégzésre gyakorolt hatása közvetett módon, a talajnedvesség befolyásolásán keresztül valósul meg, mivel bioszenet alkalmazva bizonyos esetekben a talajnedvesség emelkedett a kontrollhoz képest, ekkor a talajlégzés ugyancsak magasabb lett, amely jelenség a komposzttal kezelt esetekben jól megfigyelhető volt.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Péter Csathó
,
E. Osztoics
,
J. Csillag
,
T. Lengyel
,
L. Gonda
,
L. Radimszky
,
G. Baczó
,
M. Magyar
,
K. R. Végh
,
M. Karátsonyi
,
T. Takács
,
A. Lukács
, and
T. Németh

Depending on their origin, sedimentary phosphate rocks (PRs) may differ in their P solubility, and, as a consequence, in their agronomic effectiveness. The effect of six phosphate rocks (PR) - originating from Algeria (ALG), North Florida (FLO), North Carolina (NCA), Senegal (SEN) Morocco (MOR) and Hyperphosphate (HYP) with various P solubility (evaluated by 2% formic acid, 2% citric acid, and neutral ammonium citrate) - as well as single superphosphate (SSP) and superphosphate + lime (SSP + Ca) (each P source on 4 P levels, with doses of 0, 100, 400 and 1600 mg P 2 O 5 ·kg -1 soil) on the shoot yield of tillering stage spring barley, soil available P (i.e. H 2 O, Olsen, Bray1, Lakanen-Erviö (LE) and ammonium lactate (AL) extractable P contents) were studied in pot experiments set up with acidic sandy soil (Nyírlugos, Hungary) and acidic clay loam soil (Ragály, Hungary), both with low P supplies.  The average spring barley shoot yield at the beginning of shooting was 95% higher on the colloid-rich acidic (pH KCl : 4.5) clay loam soil than on the colloid-poor acidic (pH KCl : 3.8) sandy soil. The differences in the solubility of phosphate rocks showed close correlation to the differences in P responses. On both soils, the correlation between total PR-P added and P responses in spring barley shoot yield was much weaker than that between neutral ammonium citrate soluble PR-P added and P responses in spring barley shoot yield. When phosphate rocks were applied as P sources, the comparison of soil test P methods showed a different picture on the two soils. In the case of the acidic sandy soil (Nyírlugos), the strongly acid LE-P (r² = 0.83) and AL-P (r² =0.74) tests gave the highest correlation coefficients with spring barley responses to P, while on the acidic clay loam soil (Ragály) these were achieved by the Olsen-P (r² = 0.88) and Bray1-P (r² =0.88) methods. 

Restricted access
Acta Botanica Hungarica
Authors:
P. Török
,
E. Tóth
,
K. Tóth
,
O. Valkó
,
B. Deák
,
B. Kelbert
,
P. Bálint
,
Sz. Radócz
,
A. Kelemen
,
J. Sonkoly
,
T. Miglécz
,
G. Matus
,
A. Takács
,
V. A. Molnár
,
K. Süveges
,
L. Papp
,
L. Papp Jr.
,
Z. Tóth
,
B. Baktay
,
G. Málnási Csizmadia
,
I. Oláh
,
E. Peti
,
J. Schellenberger
,
O. Szalkovszki
,
R. Kiss
, and
B. TÓthmérész

For understanding local and regional seed dispersal and plant establishment processes and for considering the ecotypes and other forms of specific variability, hard data of locally or regionally measured traits are necessary. We provided newly measured seed weight data of 193 taxa, out of which 24 taxa had not been represented in the SID, LEDA or BiolFlor databases. Our new measurements and formerly published data of locally collected seed weight records together covers over 70% of the Pannonian flora. However, there is still a considerable lack in seed weight data of taxonomically problematic genera, even though they are represented in the Pannonian flora with a relatively high number of species and/or subspecies (e.g. Sorbus, Rosa, Rubus, Crataegus and Hieracium). Our regional database contains very sporadic data on aquatic plants (including also numerous invasive species reported from Hungary and neighbouring countries) and some rare weeds distributed in the southwestern part of the country. These facts indicate the necessity of further seed collection and measurements.

Restricted access