Search Results

You are looking at 11 - 20 of 31 items for

  • Author or Editor: Erzsébet Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Orvosi Hetilap
Authors:
Eszter Sarkadi Nagy
,
Márta Bakacs
,
Éva Illés
,
Barbara Nagy
,
Anita Varga
,
Orsolya Kis
,
Erzsébet Schreiberné Molnár
, and
Éva Martos

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A vizsgálat célja a magyar felnőtt lakosság táplálkozási szokásainak, tápanyagbevitelének és ezek időbeli változásainak monitorozása. Módszer: A táplálkozási adatfelvétel háromnapos táplálkozási naplóval történt. A minta a 18 éves és a 18 évesnél idősebb lakosságot reprezentálja nem és életkor szerint. Eredmények: A magyar lakosság táplálkozásában kimutatható a túlzott zsírbevitel (38 E% férfiak, 37 E% nők), ezzel szemben a szénhidrátok energiaaránya túl kevés (45 E% férfiak, 47 E% nők), míg a fehérjebevitel megfelelő. Következtetés: Kedvezőtlen változás a 2009-es táplálkozási vizsgálathoz képest a nők zsír és telített zsírsavak energiaarányának növekedése, és mindkét nem esetén a zöldség-, gyümölcsfogyasztás csökkenése, amely utóbbi magyarázza a rostbevitel csökkenését. A hozzáadott cukor energiaaránya a 2009-es vizsgálathoz képest mindkét nem minden korosztályában növekedést mutat. Így a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelésére, a hozzáadott cukor és telített zsírsavak energiaarányának csökkentésére fókuszáló beavatkozások szükségesek a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. Orv. Hetil., 2017, 158(15), 587–597.

Restricted access

The ARTEMIS Global Antifungal Susceptibility Program provides the collection of epidemiological data and the results of the fluconazole and voriconazole susceptibility testing of yeast isolates. Participating in this study, a total of 7318 clinical yeast isolates were tested from different geographical areas in Hungary in the period 2001 to 2003. The species isolated most frequently was C. albicans (68.8%), followed by C. glabrata (11.8%), C. tropicalis (5.7%) and C. krusei (4.6%). Isolates of C. albicans, C. kefyr, C. lusitaniae, C. tropicalis and C. parapsilosis were highly susceptible to fluconazole (78.9-100%). The rates of isolation of fluconazole-resistant C. glabrata and C. krusei were higher in our study than the global mean in 2001 (28.2% and 87.5% vs. 18.3% and 70.2%, respectively). Differences were detected in the distribution of fluconazole-susceptibility data of C. glabrata isolates in the different counties of Hungary: most of the resistant isolates were observed in the eastern part of the country.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Béla Gyetvai
,
Ákos Jerzsele
,
Erzsébet Pászti-Gere
,
Gábor Nagy
, and
Péter Gálfi

Gentamicin is an aminoglycoside antibiotic widely used in combination with dimethyl sulphoxide (DMSO) in topical drug formulations. It is not known, however, whether DMSO can enhance the permeation of gentamicin through biological membranes, leading to oto- and nephrotoxic side effects. A simple and reliable high-performance liquid chromatographic (HPLC) method was applied for the quantitative determination of gentamicin collected from the apical and basolateral compartments of the porcine intestinal epithelial cell line IPEC-J2 cell monolayer using fluorometric derivatisation of the analyte with fluorenylmethyloxycarbonyl chloride (FMOC) prior to chromatographic run in the presence and absence of 1% DMSO. The lack of change in transepithelial electrical resistance (TER) demonstrated that gentamicin and 1% DMSO did not affect IPEC-J2 cell monolayer integrity via the disruption of cell membranes. Chromatographic data also ascertained that gentamicin penetration across the cell monolayer even in the presence of 1% DMSO was negligible at 6 h after the beginning of apical gentamicin administration. This study further indicates that the addition of this organic solvent does not increase the incidence of toxic effects related to gentamicin permeation.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Mária Takács
,
Ágnes Dencs
,
Csenge Csiszár
,
Andrea Hettmann
,
Erzsébet Rusvai
,
Katalin Szomor
,
Vilmos Pálfi
, and
Béla Nagy

Torque teno virus (TTV) belongs to the floating genus of Anellovirus . It was discovered in a human patient, and later it was also found in animals including pigs. The aim of this study was to investigate the presence and estimate the prevalence of swine TTV in Hungarian pig herds for the first time, and to characterise the viruses found. Serum samples of 82 adult swine from 13 piggeries and 44 weaned pigs from one large herd were tested by PCR for the presence of TTV DNA. Viral DNA was found in 30% of the adult swine and 73% of the weaned pigs tested. Liver and intestine of weaned pigs were also tested and found to be infected at a lower rate. The TTV sequences found in sera and intestines were similar and could be clustered as swine genogroup 1. However, the sequences derived from one liver were remarkably different from all other known genogroups and seemed to represent a new genogroup.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Krisztina Kádár
,
Erzsébet Nagy
,
Krisztina Gál
,
Valéria Oprea
,
István Hartyánszky
,
Georgina Gyarmati
,
Attila Tóth
, and
Zita Sikos

A natriuretikus peptid mérés kamra diszfunkciót jelző szerepe már bizonyítást nyert, felnőttkori alkalmazásáról már hazánkban is beszámoltak. Célunk volt a gyermekkori BNP vizsgálataink klinikai szerepének felmérése, melyet 107 gyermekben történt 157 mérés adatai alapján értékeltünk, szisztémás jobb kamra, illetve bal kamra funkció megítélésére. Célunk volt továbbá a BNP és az MRI vizsgálattal és echocardiographiás módszerrel mért kamra funkció paraméterek összevetése. Betegek: életkor 4 hó-20 év, átl.: 12,5 év. Betegcsoportok: I. Senning műtött nagyértranspositiós, II. dilatatív és III. hypertrophiás cardiomyopathiás és IV. aorta insufficientiában szenvedő betegek. Módszerek: BNP mérés elektrokemilumineszcenciás (Elecsys-10 Roche) módszerrel, a kamra volumeneket és EF értéket MRI volumetriás (MASS–Medis software) meghatározással értékeltük, echocardiographiával a standard M-mode mérések mellett totál ejectiós izovolumetriás (TEI) index indexet határoztunk meg. Eredmények: a BNP érték szignifikánsan magasabb volt az összes betegségcsoportban a normál értékhez képest: I. csoport: 318 ± 285 pg/ml, p < 0,01, II. csoport: 7262 ± 10970 pg/ml, p < 0,001, III. csoport: 1558 ± 2765 pg/ml, p < 0,01, IV. csoport: 1076 ± 2791 pg/ml, p < 0,001, vs 58 ± 31 pg/ml. A BNP korrelált az MRI JK EF értékkel (r: –0,51, p < 0,05) és TEI index-szel (0,43 ± 0,18) p < 0,05. Sebészi vagy 3 hetes gyógyszeres kezelés után a BNP szignifikáns csökkenését igazoltuk. 4 beteg halt meg a vizsgálati időszak alatt, mindegyiknek az adott betegségcsoportban a legmagasabb értékű volt a BNP szintje. Konklúzió: A BNP mérés egy hasznos, prognosztikai értékű biomarker a kamra funkció monitorizálásában gyermekekben. A BNP tükrözi a szisztémás jobb kamra funkció károsodását Senning műtött nagyértranspositiós betegekben, ahol a komplex jobbkamrai geometria miatt különösen nehéz a jobb kamra funkció megítélése. Emiatt ajánljuk a BNP sorozatos mérését ezen betegcsoportokban.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Erzsébet Kövesdi
,
Judit Bene
,
Nikoletta Nagy
,
Ágnes Horváth
,
Béla Melegh
, and
Kinga Hadzsiev

Absztrakt:

A sclerosis tuberosa nagyfokú fenotípusos heterogenitást mutató ritka betegség, jellemző tünete a multiplex hamartomák megjelenése különböző szervekben. Autoszomális domináns öröklődésmenetet mutat, hátterében két génnek, a TSC1-nek, illetve a TSC2-nek a mutációi állnak. Jelen közleményünkben két fiú, illetve két középkorú nőbeteg esetét mutatjuk be, akiknél a TSC1/TSC2 génben Sanger-szekvenálással kóroki eltérést nem tudtunk igazolni, azonban a multiplex ligatiofüggő próba amplifikációjával különböző méretű deletiókat igazoltunk a TSC2 különböző régióiban. Valamennyi beteg hordozza a betegség jellegzetes vezető klinikai tüneteit, azonban az egyéni fenotípusos variabilitásuk rendkívüli módon különbözik. Közleményünkkel a nagyobb méretű géndeletiók relatív gyakori előfordulására hívjuk fel a figyelmet. Orv Hetil. 2017; 158(30): 1188–1194.

Restricted access

The fungal revolution taking place in otorhinology inspired us to study the frequency of occurrence of fungi in the nasal mucus of chronic rhinosinusitis (CRS) patients (with or without polyposis) in order to evaluate the incidence of eosinophilic fungal sinusitis in CRS patients. Ninety-six samples were examined from patients with CRS. In 74 cases mucus was collected non-invasively, and in 22 cases during operation. The Gram-stained direct smears of all samples were also evaluated. Bacteria and fungi colonizing in the mucus were detected by culturing method. The control group consisted of 50 healthy volunteers. Typical aerobic pathogenic bacteria could be isolated from 34 patients. Fifty-seven aerobic bacteria were isolated, i.e. 1.6 bacteria/positive patient with a maximum of 3 different bacteria/sample. The most frequently isolated bacteria were Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus influenzae. Yeasts and moulds could be detected from 79 patients (83%): Candida albicans, Candida spp., Aspergillus spp., Cladosporium spp, and Penicillium spp. were isolated most frequently. Altogether 237 yeasts and moulds were isolated, i.e. 3.0 different fungi/positive patient, with a maximum of 5 different fungi/sample. In the control group aerobic pathogens were not isolated, only apathogenic species. Fungi were isolated from 22 healthy patients (44%). These data indicate that fungi are frequently involved in the aetiology of CRS. IgE-mediated hypersensitivity to fungal allergens could not be proven in our patients.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors:
Vilmos Voigt
,
Mária Flórián
,
László Lukács
,
Kornélia Buday
,
Terézia Nagy
, and
Erzsébet Kámán

Vered AMIT(ed.): Biographical Dictionary of Social and Cultural Anthropology. London and New York: Routledge 2004; Mihály MÁTÉ: Tematikus bibliográfiák 1. Cigány tanulók oktatása-nevelése [Thematic Bibliographies 1. Teaching and education of Gypsy students]. (Cigány tanulmányok 11 [Gypsy Studies 11]). Pécs 2003; Katalin SZENDE: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen [Zu Hause in der Stadt. Gesellschaft und materielle Kultur im spätmittelalterlichen Ödenburg, Preßburg und Eperies]. (Társadalom- és Muvelodéstörténeti Tanulmányok 32.) Budapest: MTA Történettudományi Intézete 2004; Margit MÉRY: Szlovákiai magyar parasztviseletek (Bauerntrachten von Ungarn in der Slowakei). Bratislava [Pozsony/Preßburg]: Clara Design Studio 2002; József LISZKA: Zwischen den Karpeten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. (Passauer Studien zur Volkskunde 22.) Passau 2003; Lauren DUNDES(ed.): The Manner Born. Birth Rites in Cross-Cultural Perspective. Oxford: Altamira Press 2003; László KÜRTI: Youth and the State in Hungary. Capitalism, Communism and Class. London-Sterling, VA: Pluto Press 2002; VerboteneLektüre in Rußland im 17.-18. Jahrhundert. Textpublikationen. Zusammengestelltvon A.A.TOPORKOVund A. A. TURILOV. Moskau: Buchverlag Indrik 2002; Der unbekannte V. J. PROPP. Von A.MARTYNOVA und N. PROZOROVAzusammengestellt bzw. mit Vorwort und Kommentaren ergänzt. St. Petersburg: Buchverlag Aleteja 2002;Schemen des slawischen Heidentums.Zusammengestellt von Svetlana Tolstaja. Moskau: Buchverlag Indrik 2003

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
L. Kredics
,
Zsuzsanna Antal
,
A. Szekeres
,
L. Hatvani
,
L. Manczinger
,
Cs. Vágvölgyi
, and
Erzsébet Nagy

Cellulolytic, xylanolytic, chitinolytic and b-1,3-glucanolytic enzyme systems of species belonging to the filamentous fungal genus Trichoderma have been investigated in details and are well characterised. The ability of Trichoderma strains to produce extracellular proteases has also been known for a long time, however, the proteolytic enzyme system is relatively unknown in this genus. Fortunately, in the recent years more and more attention is focused on the research in this field. The role of Trichoderma proteases in the biological control of plant pathogenic fungi and nematodes has been demonstrated, and it is also suspected that they may be important for the competitive saprophytic ability of green mould isolates and may represent potential virulence factors of Trichoderma strains as emerging fungal pathogens of clinical importance. The aim of this review is to summarize the information available about the extracellular proteases of Trichoderma. Numerous studies are available about the extracellular proteolytic enzyme profiles of Trichoderma strains and about the effect of abiotic environmental factors on protease activities. A number of protease enzymes have been purified to homogeneity and some protease encoding genes have been cloned and characterized. These results will be reviewed and the role of Trichoderma proteases in biological control as well as their advantages and disadvantages in biotechnology will be discussed.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Edit Hajdú
,
Ria Benkő
,
Mária Matuz
,
Zoltán Pető
,
Ágnes Hegedűs
,
Gyöngyvér Soós
,
Lajos Bogár
, and
Erzsébet Nagy

Az intenzív osztályon az infekciók hatékony kezeléséhez elengedhetetlen a megbízható mikrobiológiai háttér, a mikrobiológiai leletek értékeléséhez infektológus vagy mikrobiológus szakember. A hazai felnőtt intenzív osztályok antibiotikum-politikájáról, mikrobiológiai hátteréről, infektológiai/mikrobiológiai konzultációs lehetőségeiről 97 kérdést tartalmazó kérdőív alapján készült felmérés. Az intenzív osztályok 62%-a (60/96) küldte vissza a kitöltött kérdőívet. A kérdésekre válaszoló osztályok 55%-ában működik az anyaintézetben mikrobiológiai laboratórium. Az antibiotikum-választáshoz a mikrobiológiai lelet szolgáltat elsősorban információt, míg a gyakori nosocomialis pneumoniák kórokozójának kimutatására szolgáló pozitív tenyésztésű alsó légúti minta eredménye hét közben 50%-ban, hétvégén <20%-ban érkezik optimális időben vissza az osztályokra. Az eredmények értelmezését segítő infektológus-mikrobiológus konzíliumra munkaidőben >90%-ban, munkaidőn kívül infektológus 70%-ban, mikrobiológus 55%-ban érhető el. Az osztályok közel fele veszi igénybe az infektológus, kevesebb mint egyharmada a mikrobiológus segítségét. A mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai háttér messze nem optimális a magyarországi intenzív osztályok esetében, ezt a működési minimumfeltételek sem írják elő. Nagyon kevés a személyes szakmai konzultáció lehetősége is.

Restricted access