Search Results

You are looking at 11 - 20 of 30 items for

  • Author or Editor: J. TamáS x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Cereal Research Communications
Authors:
P. Reisinger
,
É. Lehoczky
,
J. Mikulás
,
A. Kismányoky
,
P. Burai
,
G. Nador
,
G. Csornai
, and
J. Tamás
Restricted access

3D MRI bal pitvari hegtérkép által vezérelt anatómiai pulmonalis véna reizoláció

3D MRI left atrial scar map guided anatomical pulmonary vein reisolation

Orvosi Hetilap
Authors:
Eszter Fődi
,
Rob J. van der Geest
,
Attila Tóth
, and
Tamás Simor

Összefoglaló. Egy 58 éves hypertoniás nőbetegünk esetét ismertetjük, aki erős szubjektív panaszokat okozó, gyakori, dokumentált pitvarfibrillációs paroxizmusok miatt korábban két alkalommal pulmonalis véna izoláción esett át, de palpitációérzései továbbra sem szűntek. Feltételezve a pulmonalis véna rekonnekciót, a tartós ritmuszavar-mentesség elérését célozva a tervezett harmadik pulmonalis véna izoláció előtt 3D MRI bal pitvari késői kontraszthalmozásos képalkotást végeztünk. A felvételeken először a vékony bal pitvarfal pontos endocardialis és epicardialis feszínét határoztuk meg manuálisan, majd a fali kontraszthalmozás transmuralitasának megfelelő színkódolást végeztünk. Az így nyert bal pitvari színkódolt felszíni rekonstrukció három dimenzióban jelenítette meg a bal pitvarfalban lévő heges területek elhelyezkedését. A felvételeket a tervezett harmadik beavatkozás során beolvasva az elektroanatómiai rendszerbe, a megjelenített antralis hegfolytonossági hiányok területében végeztünk szelektíven ablatiókat, és teljes izolációt értünk el mind a négy vénában. A szövődménymentes beavatkozás után a beteg tartósan panaszmentessé vált. Esetünk az első olyan hazai ismételt pulmonalis véna izoláció, amelynek során a korábbi ablatiós hegek folytonossági hiányait 3D MRI-hegtérkép alkalmazásával láthatóvá tettük, és az innovatív módszerrel feldolgozott képek irányították az ablatiót, ily módon szüntetve meg a hegfolytonossági hiányokat. Orv Hetil. 2022; 163(19): 767–772.

Summary. We present the case of a 58-year-old woman, suffering from high blood pressure, who presented with documented frequently occurring paroxysmal atrial fibrillation attacks. She underwent two prior pulmonary vein isolations, but her palpitations did not cease. We aimed to achieve a long period free of symptoms, and a 3D MRI late enhancement scar map of the left atrium was obtained before the planned third pulmonary vein isolation procedure to visualize the assumed pulmonary vein reconnection sites. First, the endocardial and epicardial contours of the thin left atrial wall were manually determined on the images, then color-coding was added based on the trasmurality of contrast enhancement in the wall. The reconstructed 3D color-coded left atrial surface revealed the localization of left atrial antral wall scars. These images were integrated into the electroanatomical mapping system and ablation was carried out selectively on the spots showing gaps in the antral scar. Isolation was achieved in all four veins without any complications. The patient has become symptom-free for years now. The reconstructed left atrial 3D MRI images gained in an innovative process visualized the gaps in the previous ablation lines and these images were integrated to guide the first gap-closure redo pulmonary vein isolation procedure in Hungary. Orv Hetil. 2022; 163(19): 767–772.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Róbert Kirschner
,
Zsolt Pécsvárady
,
J. Róbert Bedros
,
Levente Tóth
,
Krisztián Kiss
, and
Tamás Simor

Alsó végtagi artériás érszűkületben szenvedő betegek gyakran szenvednek egyúttal coronariabetegségben, de klasszikus noninvazív kardiológiai módszerekkel történő vizsgálatuk gyakran nem lehetséges vagy jelentősen korlátozott értékű. Célunk bemutatni az alsó végtagi artériás érszűkületben szenvedő betegek kardiológiai felmérésére végzett dobutaminterheléses szív mágneses rezonanciás vizsgálat biztonságosságát és eredményességét. Huszonegy, alsó végtagi artériás érszűkületben szenvedő beteget (átlagéletkor 64,3±7,7 év) vizsgáltunk prospektív módon dobutaminterheléses szív mágneses rezonanciás vizsgálattal. A 21 betegen a vizsgálat protokoll szerint elvégezhető volt. Az életkori célfrekvenciát a betegek 95,2%-a érte el. Súlyos szövődmény nem lépett fel. A képminőség az 1-től 4-ig terjedő skálán az összes bal kamrai szegmens vonatkozásában kifogástalan (medián, interkvartilis) [4 (4-4)] volt. Öt betegnél (23,8%) volt reverzíbilis ischaemiára utaló falmozgászavar kiváltható. A falmozgászavarok megítélése tekintetében a vizsgálók közötti egyezés igen jó [κ = 0,87 (p<0,0001)] volt. Az alsó végtagi érszűkületben szenvedő betegek noninvazív kardiológiai felmérése céljából végzett dobutaminterheléses szív mágneses rezonanciás vizsgálat biztonságos és eredményes módszer. Orv. Hetil., 2011, 152, 285–291.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Éva Lehoczky
,
M. Kamuti
,
N. Mazsu
,
J. Tamás
,
D. Sáringer-Kenyeres
, and
G. Gólya

Plant nutrition is one of the most important intensification factors of crop production. The utilization of nutrients, however, may be modified by a number of production factors, including weed presence. Thus, the knowledge of occurring weed species, their abundance, nutrient and water uptake is extremely important to establish an appropriate basis for the evaluation of their risks or negative effects on crops. That is why investigations were carried out in a long-term fertilization experiment on the influence of different nutrient supplies (Ø, PK, NK, NPK) on weed flora in maize field.The weed surveys recorded similar diversity on the experimental area: the species of A. artemisiifolia, S. halepense and D. stramonium were dominant, but C. album and C. hybridum were also common. These species and H. annuus were the most abundant weeds.Based on the totalized and average data of all treatments, density followed the same tendency in the experimental years. It was the highest in the PK treated and untreated plots, and significantly exceeded the values of NK fertilized areas. Presumably the better N availability promoted the development of nitrophilic weeds, while the mortality of other small species increased.Winter wheat and maize forecrops had no visible influence on the diversity and the intensity of weediness. On the contrary, there were consistent differences in the density of certain weed species in accordance to the applied nutrients. A. artemisiifolia was present in the largest number in the untreated control and PK fertilized plots. The density of S. halepense and H. annuus was also significantly higher in the control areas. The number of their individuals was smaller in those plots where N containing fertilizers were used. Contrary to them, the density of D. stramonium, C. album and C. hybridum was the highest in the NPK treatments.

Restricted access
Physiology International
Authors:
P. Kovács
,
József Gábor Joó
,
V. Tamás
,
Z. Molnár
,
D. Burik-Hajas
,
J. Bódis
, and
L. Kornya

Abstract

Purpose

We aimed to assess the etiological role of apoptotic genes Bcl-2 and Bax in the background of major obstetric and gynaecological diseases.

Methods

Placental tissue samples were collected from 101 pregnancies with intrauterine growth restriction and 104 pregnancies with premature birth with 140 controll samples from term, eutrophic newborns. In addition, gene expression assessment of the genes Bax and Bcl-2 was performed in 101 uterine leiomyoma tissue samples at our disposal with 110 control cases. Gene expression levels were assessed by PCR method.

Results

The expression of the Bcl-2 gene was decreased in placental samples with intrauterine growth restriction. Significant overexpression of the proapoptotic Bax gene was detected in samples from premature infants. Antiapoptotic Bcl-2 gene expression was found to be significantly increased in fibroid tissues.

Conclusion

Apoptosis plays a crucial role in the development of the most common OB/GYN conditions. Decrease in the placental expression of the antiapoptotic gene Bcl-2 may upset the balance of programmed cell death.

Open access

A versengés jutalmazásának hatása a nyáltesztoszteronszintre és a teljesítményre fiatal felnőtt férfiakban: A hiperversengés szerepe

The effect of reward on salivary testosterone level and performance in young adult males during competition: The role of hypercompetitiveness

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Tamás Nagy
,
Krisztina J. Kovács
,
Ágnes Polyák
,
László Harmat
,
György Bárdos
, and
Márta Fülöp

Korábbi kutatások megmutatták, hogy versengő helyzetben a nagyobb jutalom megnövekedett fiziológiai arousallal jár. Mégis kevés tanulmány érintette a jutalmazás hatását a tesztoszteron (T) szintre, annak ellenére, hogy ez a hormon érzékenyen reagál a versengő helyzetekre és státuszváltozásokra. A jelen kutatás versengő helyzetben vizsgálta a nyáltesztoszteron és fiziológiai arousal (szívritmus, szívritmusvariabilitás) változásait fiatal felnőtt férfi mintán (N = 40, átlag életkor = 21.7 ± 2.3 év). A résztvev ők egy videojátékban versengtek egymással, ahol a páros egyik tagja nyert, a másik veszített a képességeknek és erőfeszítésnek megfelelően. A párosok véletlenszerű csoportosítása alapján résztvevők vagy egyenlő pénzjutalmat kaptak, vagy a győztes több jutalmat kapott, mint a vesztes (egyenlőtlen jutalom). A pszichofiziológiai és endokrinológiai méréseken túl a résztvevők versengéssel kapcsolatos attitűdjeit (hiperversengés, önfejlesztő versengés) és a versengő helyzetben mutatott hangulati változásait is felmértük kérdőívek segítségével. Az eredmények azt mutatták, hogy a versengés mindkét csoportban növelte mind a szubjektív, mind a fiziológiai arousalszintjét, ám a jutalom mértéke nem volt szignifikáns hatással a T szintre. A T szint csak a vesztes hiperversengőkben növekedett szignifikánsan. A kompetitív teljesítmény korrelált a győztesek és vesztesek T szintjével, illetve annak változásával, alátámasztva azt a korábbi megfigyelést, hogy a versengő teljesítmény és a T egymást kölcsönösen meghatározó kapcsolatban állnak. A kapott eredmények összefüggésben vannak a státuszinstabilitás-hipotézissel.

Restricted access
Acta Botanica Hungarica
Authors:
T. Pócs
,
J. G. Graham
,
M. von Konrat
, and
J. Larraín

Enumeration and distributional data of 28 liverworts new to Peru are presented, accompanied by taxonomic annotations, phytogeographical evaluation and illustrations. Remarkable new Peruvian records include the very rare northern Andean endemic Platycaulis renifolia as well as Frullania pearceana, hitherto known only from its type locality in Bolivia. Oil bodies are described for the first time in the genus Platycaulis and male branches are newly observed in Radula yanoella, a species hitherto known only in sterile state.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Attila Nemes
,
Marcel L. Geleijnse
,
Osama I. I. Soliman
,
Wim B. Vletter
,
Jackie S. McGhie
,
Tamás Forster
, and
Folkert J. Ten Cate

Jelenleg az echokardiográfia a legszéleskörűbben alkalmazott rutin noninvazív diagnosztikus eljárás, amelynek segítségével a mitralis billentyű morfológiája és funkciója jellemezhető. Ennek az összefoglaló jellegű közleménynek a célja az egyik legújabb echokardiográfiás fejlesztés, a transthoracalis real-time háromdimenziós echokardiográfia szerepének bemutatása a mitralis billentyű vizsgálatában.

Restricted access

A klinikai tapasztalat azt mutatja, hogy a jelenleg elérhető kritériumok alapján kiválasztott szívelégtelen betegek közel egyharmada a kardiális reszinkronizációs terápia (CRT) ellenére nonreszpondernek bizonyul, vagyis az optimális kezelés ellenére klinikai állapotukban javulás nem észlelhető. Ez a tény vezetett ahhoz a kutatási irányhoz, hogy találjunk olyan, noninvazív képalkotó diagnosztika (például echokardiográfia) során mérhető és/vagy számítható értéket, amely alkalmas a diszszinkrónia megítélésére és jobban segíti kiválasztani a CRT-re alkalmas betegeket. Ennek az áttekintő közleménynek a célja a legújabb noninvazív echokardiográfiás módszer, a real-time háromdimenziós echokardiográfia lehetséges szerepének bemutatása lenne az elérhető irodalom alapján.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Zsolt Nagy
,
Huba J. Kiss
,
Ágnes I. Takács
,
Kinga Kránitz
,
Cecília Czakó
,
Tamás Filkorn
,
Árpád Dunai
,
Gábor L. Sándor
, and
Illés Kovács

Bevezetés: A szürkehályog-műtétek eredményeinek javítására kifejlesztett femtolézer-asszisztált szürkehályog-műtétek tökéletesítésére nagy energiák összpontosulnak. Célkitűzés: A femtolézer-asszisztált szürkehályog-műtétek során alkalmazott új, 2.16-os vezérlőszoftverrel és a módosított kezelési maszkkal (SoftFit®) nyert tapasztalatok értékelése. Módszer: A 2.16-os szoftvert és az új kezelési maszkot 100 páciens 100 szemén alkalmazták femtolézer-asszisztált szürkehályog-műtétek során. Eredmények: A megújult rendszerrel a femtolézeres előkezelés 45–60 másodpercre csökkent. Az új kezelési maszk kisebb mérete könnyebb illesztést tett lehetővé akár gyermekszemen is. A maszkot rögzítő szívóerő 40–50 Hgmm-ről 16–20 Hgmm-re csökkent. A subconjunctivalis suffusio aránya 40%-ról 15–20%-ra csökkent, súlyossága mérséklődött. Szaruhártyaredők nem jelentkeztek, a szabadon lebegő capsulotomiák aránya 30%-ról 97%-ra nőtt. A lézerkezeléshez szükséges energia csaknem 50%-kal csökkent. A tervezettnek megfelelő cornealis sebek könnyen megnyithatóak és pontosan záródóak voltak. Következtetések: A SoftFit® kezelési maszk és az új szoftver a femtolézer-asszisztált szürkehályog-műtétek alkalmazási lehetőségeit bővítette, lehetővé téve a gyermekkori szürkehályog-műtétekben történő alkalmazást. A fejlesztések a módszer biztonságosságát és kiszámíthatóságát tovább növelték. Orv. Hetil., 2015, 156(6), 221–225.

Open access