Search Results

You are looking at 11 - 20 of 157 items for

  • Author or Editor: László Csaba x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Although the East Old Turkic runiform inscriptions were deciphered already in 1893 by Thomsen (1896), the East European runiform fragments still present a mystery: we do not exactly know whom they belong to, which language(s) they represent, etc. During the last hundred years several attempts have been made to decipher them but nobody could provide a widely acceptable interpretation. This is because of the very nature of the findings: they are few in number and short in length. Accordingly, there is a consensus among the competent scholars that the decipherment raises serious difficulties which cannot be solved for the time being.It is, however, our primary task to document and catalogue every new finding as precisely as possible in the hope that the decipherment will one day be possible.The present article will document and analyse hitherto unknown runiform inscriptions carved into two bone plates for the grip of a bow found in a late Avar cemetery at Kiskundorozsma in South-East Hungary. The article is divided into two parts: first, an archaeological analysis with radiocarbon and thermoluminescence dating, second, a palaeographical analysis with the emphasis on methodology.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Az újszülöttkori komplett nagyér-transzpozíció anatómiai korrekciójának (artériás switchműtét) eredményei egy adott ellátás sebészi minőségének indikátorai. Célkitűzés: A betegcsoportok elemzése, az artériás switchműtétek paramétereinek és eredményeinek vizsgálata és elhelyezése az ellátásban. Módszer: A szerzők új, teljes körű congenitalis szívellátást hoztak létre, amelyben az újszülöttkori primer korrekcióra helyezték a hangsúlyt. A nagyér-transzpozíciós betegeket két csoportba sorolták a kamrai sövényhiány megléte alapján. A társuló anomáliákat (például aortaív-hypoplasia) az anatómiai korrekcióval egy ülésben kezelték. Az újszülöttkor után jelentkező betegséget mechanikus keringéstámogatással kezelték a posztoperatív szakban. Eredmények: 2007–2014 között 118 artériás switchműtétet végeztek, 96,62%-os túléléssel. Kamrai sövényhiány társulása nem rontotta a morbiditást-mortalitást. A bal kamra újraedzését segítő mechanikus keringéstámogatás sikeres, és átlagosan 4,5±1,5 nap volt. Következtetések: Az ellátás algoritmusa és a sebészi technika e betegségcsoportban standardizálható, ami hozzájárul a magas, szövődménymentes túlélés biztosításához és modellül szolgálhat egyéb újszülöttkori veleszületett szívhibák sikeres kezeléséhez. A mechanikus keringéstámogatás elérhetősége kulcsa az újszülöttkor után jelentkező betegség gyógyításának. Orv. Hetil., 2015, 156(25), 1014–1019.

Restricted access
Pszichológia
Authors:
Csaba Elblinger
and
László Bernáth

Absztrakt

Jelen tanulmányban a karácsonyi ünnepkör családi életben játszott szerepét és a családi identitással való kapcsolatát vizsgáltuk 293 már családot alapított, gyermeket nevelő felnőtt bevonásával. A jelenségfeltáró jellegű vizsgálat során egyrészről megnéztük, hogy a karácsony ünnepi ritualizációs gyakorlata milyen jellegzetességeket mutat a Családi Szokások Kérdőívével vizsgált más rituálétípusokkal összehasonlítva. Másrészről vizsgáltuk a karácsony egyes jellemzőinek kapcsolatát a családi azonosulás mértékével. A válaszadók saját családjukkal való azonosulásának vizsgálata a „Saját csoport bevonása az én-be-skála” mérő eljárásával történt. Az eredmények szerint a karácsony minden más családi rituálénál magasabban ritualizált. A rituálék belső jellemzőinek vizsgálata szerint a karácsony mind az ünnep jelentéstelisége, mind ceremoniális kidolgozottsága terén kiemelkedik a családi rituálék tágabb köréből. A családdal való összetartozás-érzés intenzitása és a karácsonyi ünnep kapcsolata terén a szerzők az azonosulás és a karácsony jellemzői között pozitív korrelációs kapcsolatot találtak. Az ünnep jelentéstelisége pedig prediktív értékkel bír a családdal való azonosulás erőssége tekintetében. A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a karácsony lélektanának további kutatása hasznos információkkal szolgálhat az alkalmazott pszichológia területén is.

Restricted access

Levél a szerkesztőhöz & Könyvismertetés

Letter to the editor & Book review

Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Gaál
and
László Kiss
Restricted access

This essay is an attempt to put two major events in a broader perspective. Comparing the two dominant discourses, we attempt to address the meaning and thus the strategic options of European integration at a time of crisis. A political economy approach is adopted to explain the different dynamics of the two cases and to specify conditions for a more efficient integration in the years to come. Some proposals for policy reform conclude.

Restricted access

Abstract

This essay joins in the international controversy about the nature and sustainability of the economic system in China. While official ideology continues to stick to the concept of ‘socialist market economy,’ albeit with changing contents, international observers are split. One group considers China as a de facto market economy, which is in line with the top-down tradition of ruling in the region. Others consider it as a sui generis system. And a third line takes it as yet another case of hybrid regime which proliferated globally in the new millennium. I try to create a link between these readings and the empirics of Chinese growth. This may help interpret the slowdown, exacerbated by the COVID-19 epidemics on Chinese output.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Rita Nagy
,
Csaba Márkus
,
László Jáger
,
Csaba Tóth
, and
Zoltán Lőcsei

Absztrakt:

A szerzők a heveny veseelégtelenség és hyponatraemia ritka okát, a szecernáló tubulovillosus vastagbél-adenoma okozta McKittrick–Wheelock-szindrómát mutatják be saját esetük ismertetése kapcsán. Híg, vizes hasmenés, súlyos dehidráció, az elektrolit-háztartás zavara, akut veseelégtelenség miatt öt hónap alatt több alkalommal szorult belgyógyászati osztályon kezelésre a 75 éves nőbeteg, amíg a diagnózisra, ezáltal a szükséges terápiára fény derült. Esetüket a szindróma ritkasága és differenciáldiagnosztikai nehézsége miatt tartották bemutatásra érdemesnek. Orv Hetil. 2017; 158(18): 711–714.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Antal Farkas
,
László Lőrincz
,
Csaba Berczi
,
Attila Varga
, and
Csaba Tóth

A szerzők nefroszkóp és ablakos kőfogó segítségével új, minimálisan invazív eljárást dolgoztak ki a juxtavesicalis uréterszakaszban elakadt kövek eltávolítására. Módszerüket ostiolitholapaxiának nevezték el. A dolgozatban ismertetik a beavatkozás részleteit és elért eredményeiket. – 1995. 1. 1. és 2006. 12. 31. között 48 ostiolitholapaxiát végeztek. 41 esetben sikeres kőeltávolítás történt, 7 esetben pedig ureteroscopiára került sor. A szerzők a 41 sikeres esetüket dolgozzák fel, részletesen ismertetve a műtéti technikát. A röntgenpozitív kövek átlagos nagysága 5,2 (3–12) mm volt. A férfi és nőbetegek aránya: 23/18. 19 beteget helyi, 22 beteget gerinc közeli érzéstelenítésben operáltak. A helyi érzéstelenítésben operált betegek közül 13 nő (68,4%), 6 (31,6%) pedig férfi beteg volt. A műtét átlagos időtartama 8,5 (3,5–35) perc, az átlagos utánkövetési idő pedig 95,3 (2–143) hónap volt. – A beavatkozás 85,41%-ban volt sikeres. Intraoperatív szövődmény nem fordult elő. Az utánkövetés során passzázszavart okozó uréterszűkület, illetve vesicoureteralis reflux kialakulását nem tapasztalták. – Tekintve a módszer egyszerűségét, hatékonyságát, valamint azt, hogy lokális anesztéziában is elvégezhető, és nem igényel bonyolult műszerezettséget, a módszer valamennyi kisebb méretű, röntgenpozitív, szájadékközeli, panaszokat és/vagy passzázsakadályt okozó kő esetében alkalmazható.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Péter Halmai
,
László Csaba
, and
Tamás Földi

Tangermann, S. and Banse, M. (eds): Central and Eastern European Agriculture in an Expanding European Union, New York: CAB International, Wellingford, 2000, 210 pp.; Leipold, H. and Pies, I. (eds): Ordnungstheorie und Ordnungspolitik (Konzeptionen und Entwicklungsperspektiven) Stuttgart: Lucius & Lucius, 2000, 456 pp.; At age 81 passed away György Hajdu translator and copy editor of this journal from the very beginning until the early nineties.;

Restricted access