Search Results

You are looking at 11 - 20 of 23 items for

  • Author or Editor: Zsuzsanna Antal x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Orvosi Hetilap
Authors:
Antal Szabó
,
András Papp
,
Ágnes Borbándy
,
Zsuzsanna D. Géhl
,
Zoltán Zsolt Nagy
, and
Miklós Resch

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Az aphakia műtéti korrekciója sokszor komoly kihívás az operatőr számára. A szerzők célja a retropupillarisan beültetett irisklip műlencsékkel szerzett tapasztalataik ismertetése. Módszer: A 2014. január 1. és 2015. december 31. közötti eseteket gyűjtötték össze retrospektív módon. Azokat a betegeket vonták be a tanulmányba, akiknél retropupillarisan irisklip VRSA 54 (AMO Advanced Medical Optics, Amerikai Egyesült Államok) beültetését végezték el. A betegek követési ideje legalább három hónapos volt. Értékelték a műlencse stabilitását, a műtéti és műtét utáni szövődményeket és a betegek látóélességét. Eredmények: A fenti időszakban 11 esetben (egy nő, tíz férfi) végeztek ilyen beavatkozást. A műtét idején a betegek átlagéletkora 57,7 év volt (25–74 év). Négy esetben primer, hét esetben szekunder beültetést végeztek. A műlencse az irishez minden esetben rögzíthető volt. A műtét előtti legjobb korrigált látóélesség 0,43 (0,1–1,0), a követési idő végén 0,49 (0,04–1,0) volt. Következtetések: A rertopupillarisan beültetett iriskliplencse-implantációval a betegek minden esetben jól rehabilitálhatóak voltak. Orv. Hetil., 2017, 158(1), 20–24.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
L. Kredics
,
Zsuzsanna Antal
,
Ilona Dóczi
,
L. Manczinger
,
F. Kevei
, and
Elisabeth Nagy

Cefditoren is the active form of cefditoren pivoxil, a new, broad-spectrum oral cephalosporin with strong in vitro activity against penicillin-susceptible and resistant Streptococcus pneumoniae. In this study, the minimum inhibitory concentrations (MICs) of cefditoren were determined for a special selection of S. pneumoniae isolates known to be susceptible, moderately susceptible or fully resistant to penicillin; these isolates originated from the lower respiratory tract of adults with pneumonia or the upper respiratory tract of children with or without symptoms of infection. Some of this latter group of isolates exhibited extremely high MICs to penicillin (³32 mg/l), whereas the MICs of cefditoren did not exceed 2 mg/l. The MIC50 and MIC90 of cefditoren proved to be 0.25 and 1.0 mg/l, respectively, with a range of MICs £0.015-2.0 mg/l for all the tested S. pneumoniae isolates. Its good activity suggests that cefditoren is expected to be a potent drug in infections caused by penicillin-resistant and multidrug-resistant S. pneumoniae.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
András Béres
,
Zsuzsanna Lelovics
,
Péter Antal
,
Gergely Hajós
,
András Gézsi
,
Árpád Czéh
,
Erika Lantos
, and
Tamás Major

A pozitív élményekkel kapcsolatos pszicho-neuro-immunológiai vizsgálatok száma kevés, klinikai alkalmazhatósága korlátozott. Célkitűzés: A Mosolygó Kórház Alapítvány művészeinek beteg gyermekekre gyakorolt hatását vizsgálták a szerzők. Módszer: Branülön keresztül, fájdalommentesen vérmintákat vettek infektológiai osztályon mesélő, bábos és kézműves művészek látogatása előtt 30 perccel és utána egy órával. Huszonnégy gyermeket meglátogattak a művészek, a kontrollcsoportban kilenc gyermek volt. Vizsgálták a vérben a lymphocytaszámot és a Th1/Th2 citokinszinteket. A művészek a látogatást követően hatásukat szubjektív skálán értékelték. Eredmények: A meglátogatott csoportban a lymphocytaszám-emelkedés 8,43%-kal kifejezettebb, a csökkenés 12,45%-kal mérsékeltebb volt. A meglátogatott csoportban a lymphocytaszám-emelkedést mutató gyermekek aránya nagyobb volt. A változások a művészek szerint sikeresebb látogatásoknál voltak kifejezettebbek. A meglátogatott csoportban páros t-próbával nem szignifikáns, de nagy szórás mellett is mérhető változást találtunk az interferon-γ-szintben (p < 0,055) és a Th1/Th2 citokin mérlegben (q-érték = 0,076 permutációs teszttel). Következtetések: Ez az első gyermekeken végzett klinikai pszicho-neuro-immunológiai felmérés, amely azt jelzi, hogy a gyermekekre fordított kitüntetett figyelem esetén gyors immunváltozásokkal is számolhatunk. Orv. Hetil., 2011, 152, 1739–1744.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
A. Szekeres
,
B. Leitgeb
,
L. Kredics
,
Zsuzsanna Antal
,
L. Hatvani
,
L. Manczinger
, and
Cs. Vágvölgyi

Peptaibols and the related peptaibiotics are linear, amphipathic polypeptides. More than 300 of these secondary metabolites have been described to date. These compounds are composed of 5-20 amino acids and are generally produced in microheterogeneous mixtures. Peptaibols and peptaibiotics with unusual amino acid content are the result of non-ribosomal biosynthesis. Large multifunctional enzymes known as peptide synthetases assemble these molecules by the multiple carrier thiotemplate mechanism from a remarkable range of precursors, which can be N-methylated, acylated or reduced. Peptaibols and peptaibiotics show interesting physico-chemical and biological properties including the formation of pores in bilayer lipid membranes, as well as antibacterial, antifungal, occasionally antiviral activities, and may elicit plant resistance. The three-dimensional structure of peptaibols and pep­taibiotics is characterized predominantly by one type of the helical motifs a-helix, 310-helix and b-bend ribbon spiral. The aim of this review is to summarize the data available about the biosynthesis, biological activity and conformational properties of peptaibols and peptaibiotics described from Trichoderma species.

Restricted access

In order to identify a specific marker for T. harzianum AS12-2, a strain capable of controlling rice sheath blight caused by Rhizoctonia solani, UP-PCR was performed using five universal primers (UP) both separately and in pairwise combinations. The application of two UP primers resulted in the amplification of unique fragments from the genomic DNA of T. harzianum AS12-2, clearly distinguishing it from other Trichoderma strains. The unique fragments had no significant sequence homology with any other known sequence available in databases. Based on the sequences of the unique fragments, 14 oligonucleotide primers were designed. Two primer sets amplified a fragment of expected size from the DNA of strain T. harzianum AS12-2 but not from any other examined strains belonging to T. harzianum, to other Trichoderma species assayed, or to other common fungi present in paddy fields of Mazandaran province, Iran. In conclusion, SCAR (sequence characterized amplified regions) markers were successfully identified and rapid, reliable tools were provided for the detection of an effective biocontrol Trichoderma strain, which can facilitate studies of its population dynamics and establishment after release into the natural environment.

Restricted access

Bizonyítékokon alapuló egészségpolitikai döntéshozatal az integrált ellátásban.

A Ritka Betegségek Nemzeti Erőforrás Központjának tervezési folyamata

Implementation of evidence-based health policy in the field of integrated care.

The planning process of the Hungarian National Resource Centre for Rare Diseases
Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Pogány
,
Marcell Csanádi
,
János György Pitter
,
Antal Tamás Zemplényi
,
Éva Bódy
,
Zsuzsanna Bojtor
,
Judit Kereki
,
Petra Fadgyas-Freyler
,
Lajos Szabó
, and
Zoltán Kaló

Összefoglaló. Bevezetés: A ritka betegséggel élők ellátásában fontos előrelépések történtek az elmúlt években. Egy következő lépés lehetne hazánkban a Ritka Betegségek Nemzeti Erőforrás (Uni-Versum) Központjának (a továbbiakban: Központ) létrehozása, amely az egészségügyi, szociális és köznevelési szolgáltatásokat összehangolva és kiegészítve személyközpontú ellátást nyújtana a betegek és támogatóik részére. Célkitűzés: Célunk az volt, hogy egy nemzetközi tudományos módszertan alapján javaslatokat tegyünk arra, hogy milyen eszközökkel lehet feloldani a Központ megvalósításának lehetséges korlátozó tényezőit. Módszer: A Központ megvalósíthatóságának értékelésére interdiszciplináris szakmai egyeztetést szerveztünk különböző érintett érdekcsoportok részvételével, a SELFIE H2020 kutatási projekt által kidolgozott módszertan alapján. Az előzetesen rangsorolt legfontosabb korlátozó tényezőkre lehetséges megoldási javaslatokat tettünk. Eredmények: A lehetséges korlátozó tényezőket a résztvevők relevánsnak tartották a Központ létrehozásával kapcsolatban, és ezekre összesen 17 olyan konkrét javaslat született, amelyben a résztvevők között egyetértés alakult ki. A javaslatok kiterjedtek az ellátás tartalmára, az alkalmazott technológiák támogató szerepére, a humánerőforrás-korlátok megoldására, a hatékony vezetés és szervezés kialakítására, az összetett finanszírozási struktúra kialakítására és a kutatási lehetőségek megteremtésére is. Megbeszélés: A Központ megvalósítása esetén a ritka betegséggel élők ellátása az egészségügyi, szociális és köznevelési tevékenységeket integráló megközelítés felé mozdulna el. A kutatás során megfogalmazott javaslatok hozzájárulhatnak a Központ létrehozásához, amennyiben megvan az ehhez szükséges szakpolitikai támogatás is. Ezen túlmutatóan, a leírt munkamódszer más integrált ellátási modellek bevezethetőségének elemzéséhez is mintaként szolgálhat. Következtetés: Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Központ létrehozásához számos, előzetesen is látható korlátozó tényezőt kell feloldani. Az érdekcsoportok közös javaslatai alapján kialakítható egy olyan működési forma, amely az ellátórendszerek kiegészítésével és összehangolásával jelentős társadalmi értéktöbbletet eredményezhet. Orv Hetil. 2021; 162(45): 1818–1825.

Summary. Introduction: In Hungary, significant achievements have been made in the care of patients with rare diseases in recent years. A next step could be the establishment of the National Resource Centre for Rare Diseases (hereinafter: Centre) to facilitate patient-centered complex care by the integration and supplementation of existing health, social and educational services. Objective: This research aimed to develop recommendations based on international scientific methodology to overcome potential implementation barriers of the aforementioned Centre. Method: To evaluate the feasibility of the implementation, we organized an interdisciplinary workshop with representatives of different stakeholder groups, adopting the methodology developed in the SELFIE H2020 research project. During the workshop, we discussed the previously ranked, most significant implementation barriers and made recommendations for potential solutions. Results: The potential implementation barriers were considered relevant by the participants and, reflecting on these barriers, altogether 17 recommendations were developed by consensus. These recommendations were related to the content of service delivery, use of supportive technologies, overcoming workforce issues, establishing effective leadership, implementing a complex financing structure and creating research opportunities. Discussion: Implementation of the Centre would shift the care of rare diseases towards personalized and integrated health, social and educational services. Our recommendations will contribute to the establishment of the Centre, subject to positive policy decision. Furthermore, our methodological approach could support the feasibility assessment of future integrated care solutions and programs. Conclusion: Several predictable barriers must be overcome to establish the Centre. Recommendations developed by representatives of relevant stakeholders could support successful implementation and societal value generation. Orv Hetil. 2021; 162(45): 1818–1825.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Regina Lukács
,
Gábor Sándor
,
Miklós Resch
,
Antal Szabó
,
György Barcsay
,
Mónika Ecsedy
,
Zsuzsanna Szepessy
,
Zoltán Zsolt Nagy
, and
András Papp

Absztrakt:

Bevezetés: A patológiás myopia világszerte a látásvesztés egyik meghatározó oka, jelentős részben a még aktív, dolgozó korosztályt érintve. Az egyik jelentős, látást veszélyeztető komplikáció patológiás myopiában a chorioidea-neovascularisatio. Célkitűzés: A patológiás myopia talaján kialakult subfovealis érújdonképződések intravitrealis ranibizumabkezelése eredményességének vizsgálata. Módszer: Retrospektív analízisünk során 14 beteg (életkor: 61 ± 17 év) 14 szemén patológiás rövidlátás talaján kialakult subfovealis érújdonképződéseket kezeltünk intravitrealis ranibizumabbal, szükség szerinti adagolási móddal. Vizsgáltuk a legjobb korrigált távoli látóélesség, a chorioidea-neovascularisatiós laesio magasságának változását és a beadott injekciók számát. Eredmények: A legjobb korrigált látóélesség a kiindulási 55,8 ± 19,3 betűről az első év végére 64,8 ± 15,5 betűre (p = 0,0414), a követési idő végére 62,6 ± 16,3 betűre (p = 0,2896) javult. Az átlagos követési idő 19,7 ± 23,9 hónap, az átlagos injekciószám 2,8 ± 2,1 volt. Négy szemen a látóélesség a kezelés ellenére tovább romlott. Következtetések: Az intravitrealis ranibizumab a patológiás rövidlátás talaján kialakult érújdonképződések hatékony kezelési módja. Néhány szemen a kezelés ellenére tovább romlik a látóélesség. Orv. Hetil., 2017, 158(15), 579–586.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gergely Fehér
,
Zsolt Nemeskéri
,
Gabriella Pusch
,
Iván Zádori
,
Gyula Bank
,
Zsuzsanna Gurdán
,
János Mészáros
,
Kornél Mák
,
Antal Tibold
, and
Sámuel Komoly

Absztrakt:

Az orofacialis fájdalom egy gyűjtőszó, mely sokféle kórképet takarhat a gyulladásos kórképektől kezdve a neuropathiás fájdalomig. Maga a kórkép nem ritka, akár a populáció 7%-át érintheti. Sokszor maguk a betegek sem tudják, hogy panaszokkal fogászhoz vagy más szakemberhez forduljanak. A régió sok szakma határterületét képezi (fogászat, fülészet, szemészet, neurológia stb.), így nem meglepő, hogy egy-egy beteg akár 6–7 specialistánál megfordul. Összefoglaló közleményünk célja, hogy áttekintést adjunk a krónikus orofacialis fájdalommal járó kórképek diagnózisáról, az esetleges differenciáldiagnosztikai lehetőségekről és kezelési módokról. Orv Hetil. 2019; 160(27): 1047–1056.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
ZSUZSANNA Csukás
,
KLÁRA Törö
,
I. Jankovics
,
F. Rozgonyi
,
P. Sótonyi
,
Zs. Antal
,
L. Manczinger
,
L. Kredics
, and
Lajos Ferenczy
Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
László Mangel
,
Zoltán László
,
Zsuzsanna Varga
,
Zsolt Sebestyén
,
Szabolcs Szappanos
,
Zoltán Lőcsei
,
Emese Mezősi
,
Örs Péter Horváth
,
István Battyáni
,
Antal Zemplényi
,
István Földi
, and
Lajos Kollár

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben a daganatgyógyítás fejlődésének és eredményességének jeleként a lokális terápiás modalitások szerepe az áttétes betegségek ellátása során felértékelődött. A szerzők tudomása szerint a hazánkban első eredményes, koponyán kívüli sugársebészeti beavatkozást ismertetik. Az 58 éves férfi gyomoradenocarcinoma miatt műtéten, kemoterápián és mellékveseáttétek miatt metastatectomián esett át. Az első műtét után 4 évvel a követési komputertomográfiás vizsgálat kétgócú és inoperábilisnak véleményezett peritonealis áttétképződést mutatott, a májszél, illetve a bal vese alatt, 2 cm-es átmérőkkel. Definitív ellátásként, egy ülésben 12 Gy dózisú stereotaxiás hasi sugársebészeti beavatkozást végeztek, cone-beam komputertomográfiás ellenőrzés mellett, dinamikus ívbesugárzást, illetve 2-2 ívet alkalmazva. A kezelés 25 percig tartott, sem akut, sem késői mellékhatást nem észleltek. A kezelés után 3, illetve 7 hónappal elvégzett kontroll-komputertomográfia teljes tumorregressziót igazolt. A szerzők megállapítják, hogy megfelelő technológia és gyakorlottság birtokában, nem gyorsan növekvő oligometasztázisok esetében a koponyán kívüli stereotaxiás sugársebészeti ellátás biztonságos és hatékony alternatívája lehet a műtéti beavatkozásnak. Orv. Hetil., 2015, 156(39), 1593–1599.

Restricted access