Search Results

You are looking at 21 - 25 of 25 items for

  • Author or Editor: István Fried x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Studia Slavica
Authors: István Nyomárkay, András Zoltán, István Fried, Johannes Reinhart, István Lukács, Ágnes Dukkon, György Eisemann, Zsuzsa Kalafatics, and Danuše Kšicová

Király Péter, A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A Budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai, 1777-1848 (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 3). Nyíregyháza, 2003. 667 S. ( Nyomárkay, I.); Ronald O. Richards, The Pannonian Slavic Dialect of the Common Slavic Proto-Language: The View from Old Hungarian. Los Angeles: University of California, Program in Indo-European Studies, 2003 (= UCLA Indo-European Studies, vol. 2), 234 p. ( ?????? ? .); Oberungarn (Slowakei) in der Wiener Zeitschriften des Vormärz ( 1805-1848 ) . Blicke auf eine Kulturlandschaft der Vormoderne. Versuch einer kritischen Bestandaufnahme der Beiträge über die historische Region und ihre kulturellen Verbindungen zu Wien. Hg. Gertraud Marinelli-König. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2004. 780 S. (????, ?.) ; Vladimir Gvozden, Jovan Ducic putopisac. Ogled iz imagologije. Novi Sad: Svetovi, 2003. 287 p. (????, ?.) ; Slavomir Sambunjak, Jezik i stil hrvatskih glagoljskih prenja. (Književni krug. Biblioteka znanstvenih djela 107.) Split, 2000. 450 S. (Reinhart, J.); Lokös István, Nemzettudat és regény [Nacionalna svijest i roman]. Debrecen, 2004. 500 p. (Lukács, I.); ?. ?. ??????, ?????? ???????? ????????? ? ????? ? ???????? ???? ?????. ??? ?????????. ??????: «?????», 2003. 909 ???. (??????, ?.) ; ??????? ?????????-????, ???? ????????? ?????????????? ? ?????????? ???????? ??????? ?????????? (??? ???). (Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik, 46. Hrsg. von P. Thiergen.) München: Verlag Otto Sagner, 2004. 130 S. (Dukkon, Á-); Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij muvészi világához(Szövegelemzés, irodalomelmélet). Párbeszéd-kötetek 1. Szerk. Kroó Katalin. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2004. 250 p. ( ??????? ?.) ; Szoke Katalin, Álommúzeum. Írások a XX. századi orosz irodalomról. Budapest: Gondolat, 2003. ( ?????????, ?.); Mária Gyöngyösi, A. Blok und die deutsche Kultur. Novalis, Heine, Nietzsche, Wagner. Vergleichende Studien zu den Slavischen Sprachen und Literaturen, Band 9. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäisher Verlag der Wissenschaften, 2004. 145 p. (Kšicová,D.);

Restricted access
Studia Slavica
Authors: Дениз Атанасова-Соколова, Иван Хегедюш, Лариса Станкевич, István Fried, Zoltán Németh, Józsa György Zoltán, and Ева Бона
Restricted access
Studia Slavica
Authors: János L. Nagy, Mihály Káprály, Mária Tétényi, István Fried, and Zsuzsanna Kalafatics

Nyelv, stílus, irodalom. Köszönto könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest 1998, 646 p. (????, ?. ?.); - ?????? ?., ??????? ????? ??? ?????? ??????????? ????????? ?. ????????? ????????? ????????????? ???????? ?????? ???????????.(Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 12). ?????????? 2002, 238 p. ( ???????, ?.); - ?. ?. ??????? ? ?. ?. ???????, ????????? ? ?. ?. ?????????. The Tolstoys' Correspo ndence with N. N. Strakhov. (?? ??????? ???????????????? ????? ?. ?. ????????). A. A. Donskov (Ed.). Compiled by L. D. Gromova & T. G. Nikiforova. (Tolstoy Series 3). Slavic Research Group at the University of Ottawa and State L. N. Tolstoy Museum, Moscow, 2000, 308 p. (??????, ?.); - Marija Mitrovic, Geschichte der slowenischen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Klagenfurt-Ljubljana-Wien 2001. 617 p. (Fried, I.); - ??????? ??????? ??????????? ??????????? ???????? I. ?????? 2001, 213 p. (?????????, ?.)

Restricted access
Studia Slavica
Authors: István Fried, Mihály Káprály, Iván Hegedűs, Kroryčánková, Pavel Klein, Elena Chikisheva, and Inga Panko

Deutschland und Russland. Aspekte kutureller und wissenschaftlicher Beziehungen im 19. und frühen 20. Jahrhundert( ????, ?. ); -?????? ?????,???????-???'?????.?????????? ??????? ?????????? ??????????????? ????????(???????, ?.); -SzokeLajos, A liturgikus egyházi szláv nyelv Északkelet-Magyarországon[????????????? ?????????????????? ???? ? ??????-????????? ???????]( ???????,?. ); -??????? ??????: ??????????? ???????? ??????????( ???????????, ?.); -Litteraria Humanitas XII: Moderna - Avantgarda - Postmoderna(????? , ?.,???????????, ?. ); -Studi di slavistica (1-3) (????????, ?. )-????????? ?????????( ?????, ?. )

Restricted access
Neohelicon
Authors: István Gránicz, Borbála H. Lukács, Endre Bojtár, László Gáldi, József Kovács, Éva Szücs, István Fried, László Ferenczi, and Mária Kajtár
Restricted access