Search Results

You are looking at 31 - 40 of 113 items for

  • Author or Editor: András Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Restricted access

Elméleti háttér: Az 1984-ben Sabatelli által kifejlesztett, egydimenziósnak gondolt Házassági Összehasonlítási Szint Index (Marital Comparison Level Index, MCLI) a sokat kritizált párkapcsolati elégedettségre vonatkozó korábbi mérőeszközök alternatívájaként jelent meg. Az MCLI használatával nyert eredmények áttekintése felveti annak többdimenziós lehetőségét, illetve magyarországi adaptálhatóságának kérdését. Cél: Tanulmányunkban bemutatjuk az MCLI magyar változatának (MCLI-H) belső struktúráját, valamint javaslatot teszünk a mérőeszköz rövidített változatára. Módszer: Egy diádikus kutatás adatain (N = 175 pár) első lépésként faktorelemzést végeztünk az MCLI-H tételeinek bevonásával, majd az alskálák megbízhatóságát Cronbach-féle alfákkal teszteltük. A két faktor szociodemográfiai háttérváltozókkal való kapcsolatát lineáris regresszióval vizsgáltuk, végül a mérőeszköz validitását egy egytételes kapcsolati elégedettség kérdéssel való korrelációval mértük. Eredmények: A faktorelemzés során a párkapcsolati elégedettségnek két dimenziója jelent meg: az egymással való kapcsolat, valamint a külső tényezők és azok hatásai. A faktorstruktúra nemenként külön vizsgálva stabilnak bizonyult. Az MCLI-H újonnan kialakított alskáláinak megbízhatósági mutatói (Cronbach alfa 0,87 és 0,97 között) és validitásának jellemzői megfelelőek. Következtetések: Eredményeink azt jelzik, hogy az MCLI-H és rövidített változata is alkalmas a párkapcsolati elégedettségnek és annak két dimenziójának vizsgálatára.

Restricted access

A tanulmány célja az volt, hogy pszichometriai értékelést adjon a szájegészségi hatás profil (OHIP) magyar változatának (OHIP-H) két rövid változatáról (OHIP-H14 és OHIP-H5), fogászati betegekből és lakossági csoportokból képzett mintákon. Az 53 kérdéses magyar OHIP változatból két rövid kérdéscsoportot választottunk ki, a 14 kérdéses angol és az 5 kérdéses német változat alapján. A formai validitást 112 páciensnél teszteltük. Előzetesen feltételezett összefüggést vizsgáltunk az OHIP összesített pontszám és a saját értékelésű szájegészség, valamint a szájállapotot felmérő adatok között. A mérőeszköz stabilitását 19 állkapocs izületi (TMI) rendellenességgel jelentkező páciensen ellenőriztük. Az ismételt tesztből számolt megbízhatóságot 42 foghiányos egyénen ellenőriztük, két hetes követési időszakot engedve két vizsgálat között. A belső konzisztenciát 200, a lakosságból random módon választott egyénnél ellenőriztük. A két rövid mérőeszköz összesített pontszámai, valamint az önértékelt szájegészség és hatféle szájállapot közötti összefüggés az eszköz formai validitását bizonyítja. Az érzékenység megfelelő volt az OHIP-H14-nél, ahol az átlag OHIP érték a kezelés hatására 10,9-ről 6,6-ra változott (a különbség statisztikailag szignifikáns), azonban az OHIP-H5-nél nem, mert az átlagérték változása nem volt szignifikáns. Az elfogadható megbízhatóságot a csoporton belüli korrelációs együttható (ICC) 0,87/0,86 (ismételt teszt megbízhatóság) és a belső konzisztenciát mutató 0,88–0,66 közötti Cronbach-alfa értéke támasztja alá. Megállapítható, hogy az OHIP-H14 a megfelelő elkülönítő és értékelő pszichometriás tulajdonságai miatt alkalmas a szájegészség által meghatározott életminőség keresztmetszeti és longitudinális vizsgálataira. Az OHIP-H5 kisebb érzékenységet mutatott.

Restricted access
Restricted access

A terhesség alatt ultrahangvizsgálattal diagnosztizált magzati veseüregi tágulat miatt végzett intrauterin beavatkozások száma csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka a beavatkozások csekély effektusa, a szövődmények magas aránya és a magzati élettani folyamatok jobb ismerete. A minél korábbi műtéti korrekció igénye azonban továbbra is jelen van. Magyarországon több helyen végeznek korai császármetszést, hogy az idő előtt világra hozott újszülöttön a műtét elvégezhető legyen, annak ellenére, hogy e beavatkozás előnye nem bizonyított. Célkitűzés: A szerzők a fenti gyakorlat helyességének retrospektív vizsgálatát végezték, két nagy forgalmú gyermekgyógyászati centrum beteganyagának elemzésével. Betegek: A vizsgált 5 éves időszakban 329 csecsemő (a fővárosi Heim Pál Gyermekkórház Urológiai-Sebészeti Osztályán 197, Miskolcon 132) került kivizsgálásra intrauterin felismert húgyszervi üregi tágulat miatt, közöttük 13 olyan újszülött, akiket urológiai anomáliára hivatkozva idő előtt hoztak világra. Eredmények: A 13, idő előtt világra hozott újszülött egyike sem került műtétre a postconceptiós 40. hét előtt, 3 semmilyen műtéti beavatkozásra nem szorult. Két újszülöttben az életet fenyegető állapot lépett fel, mely a korai császármetszés elmaradásával feltehetően elkerülhető lett volna. Következtetések: Az előrehozott szülés ellen több tényező szól. 1. A prenatalis diagnosztika nem mindig nyújt olyan pontos információt, mint a csecsemőkori kórismézés. 2. Sokszor az intrauterin üregi tágulat spontánul szűnik, így nincs szükség sem terminus előtti, sem azutáni műtéti ellátásra. 3. Tudományos megfigyelések igazolták, hogy nincs különbség a terminus előtt, illetve a terminus után végzett beavatkozások hatékonysága között. A fentiek miatt a szerzők felhívják a figyelmet, hogy ezt a mára már túlhaladott szülészeti gyakorlatot a továbbiakban nem lehet elfogadni, egyúttal fontosnak tartják, hogy jó együttműködés alakuljon ki a szülész és a gyermekurológus, gyermeknefrológus között a teendők egyeztetésére.

Restricted access

A nyálnyelés szerepe a dysphagia betegágy melletti felmérésében – irodalmi áttekintés

The role of saliva swallowing in the bedside assessment of dysphagia – a state-of-the-art review

Orvosi Hetilap
Authors:
Pál Tamás Szabó
,
Viktória Szabó-Műhelyi
,
András Folyovich
, and
Zoltán Balogh

Nyáltermelésünk folyamatos, a szájüregben összegyűlt nyálat rendszeresen nyeljük. A páciens váladékkezelési képessége ezért nyilvánvaló változónak tűnik a nyelési zavar megítélésében. Ennek ellenére még a validált, betegágy melletti felmérésekben is különböző formában és hangsúllyal jelenik meg. Irodalmi áttekintésünkben ezt a jelenséget, amelyet a szakirodalom nyálnyelésként vagy száraz nyelésként ismer, a ’state-of-the-art’ típusú irodalmi áttekintés módszertanával vizsgáltuk. Azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy hogyan írható le a száraz nyelés élettana, van-e olyan neuroanatómiai jellegzetessége, amely megkülönbözteti a táplálkozási célú nyeléstől. Továbbá milyen validált száraznyelés-vizsgálatok vannak a dysphagia/aspiratio szűrésében, amelyeket a hazai gyakorlatban is biztonsággal alkalmazhatunk? Vannak-e kifejezetten száraznyelés-vizsgálati protokollok, létezik-e egységes gyakorlat? Dolgozatunk eredményeként olyan alapelveket fogalmaztunk meg, amelyek több betegcsoportra is általánosíthatók, közvetlen gyakorlati hasznát vehetik a felnőtt betegpopuláció nyelészavar-ellátását végző szakemberek, és új kutatási területeket is kínálhatnak. A betegvizsgálat során figyelembe kell venni a spontán nyelési gyakoriságot. Spontán nyelési esemény hiányában stimulációval kell megkísérelni a nyálnyelés kiváltását, majd csak ezt követően történjen a felszólításra végrehajtott száraznyelés-teszt. Csak a nyálnyelés megfigyelését követően történjen nyelésvizsgálat különböző konzisztenciákkal. A nyálnyelési eredményeket mindig további, nyelészavarra utaló változókkal együtt javasolt értelmezni. Orv Hetil. 2024; 165(12): 443–454.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
József Szabó
,
András Valentin Vucskits
,
Erzsébet Berta
,
Emese Andrásofszky
,
András Bersényi
, and
István Hullár

The objective of this study was to investigate the effects of fulvic acid (FA) and humic acid (HA) as the two main compounds of humic substances, separately on Fe and Mn homeostasis. Seventy-two male Wistar rats were randomly divided into 9 experimental groups. The control diet (AIN-93G formula) and diets supplemented with 0.1%, 0.2%, 0.4% and 0.8% HA or FA were fed for 26 days. Fe and Mn concentrations of the large intestinal content, liver, kidney, femur and hair were determined. No significant differences were observed in the production parameters. The effects of FA and HA on iron homeostasis were significantly different. FA proved to be a good iron source, and slightly increased the iron content of liver and kidney, but — up to a dietary iron level of 52.7 mg/kg — it did not influence the efficiency of iron absorption. Above a dietary iron level of 52.7 mg/kg down-regulation of Fe absorption can be assumed. HA significantly stimulated the iron uptake and there was no down-regulation of Fe absorption up to 0.8% dietary HA supplementation level (61.5 mg Fe/kg diet). In the HA groups the iron content of the liver and kidney decreased significantly, suggesting that in spite of the better Fe absorption, the HA—Fe complex does not provide iron to the investigated organs. Neither FA nor HA supplementation influenced the Fe content of the femur and hair and slightly decreased the Mn concentration in the large intestinal content. This effect was significant (with a 22.7% Mn concentration decrease) only at the HA supplementation rate of 0.8%. Neither FA nor HA influenced significantly the Mn concentrations of the liver, kidney and femur. The Mn concentration of the hair in rats receiving FA- or HA-supplemented diets was higher than in the control rats; however, this result needs further confirmation.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
István Hullár
,
András Valentin Vucskits
,
Erzsébet Berta
,
Emese Andrásofszky
,
András Bersényi
, and
József Szabó

The objective of this study was to investigate the effects of fulvic acid (FA) and humic acid (HA), the two main compounds of humic substances (HSs), on copper (Cu) and zinc (Zn) homeostasis. Seventy-two male Wistar rats were randomly divided into nine experimental groups. The control diet (AIN-93G formula) and the diets supplemented with 0.1%, 0.2%, 0.4% and 0.8% FA or HA were fed for 26 days. Cu and Zn concentrations of the large intestinal content (LIC), liver, kidney, femur and hair were determined. FA and HA did not influence significantly the Cu or Zn contents of the experimental diets, the rats’ feed intake, weight gain and the feed to gain ratio. Both FA and HA decreased the Cu concentrations of the LIC significantly and in a dose-related manner; however the absorption-stimulating effect of HA was more pronounced. FA increased the Cu content of the liver, but neither FA nor HA had a dose-dependent effect on it. FA or HA supplementations had no significant effect on the Cu concentration of the kidney. At the concentrations used, dietary FA or HA supplementations are not promising growth promoters. FA influences the Cu homeostasis unlike HA, because FA not only stimulates Cu absorption, but the extra quantity of absorbed Cu is retained in the organism. The stimulatory effect of HA on Zn absorption may not be manifested in Cu and Zn homeostasis, because of the tight connection of these microelements to FA and HA, which prevents the transmission of Zn from the ZnHA complex to the organs. As regards the effect of FA and HA on Cu and Zn homeostasis, both FA and HA stimulated the absorption of these microelements, but only FA increased the retention of Cu (in the liver) and Zn (in the kidney).

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
József Szabó
,
András Vucskits
,
Emese Andrásofszky
,
Erzsébet Berta
,
András Bersényi
,
László Börzsönyi
,
Vilmos Pálfi
, and
István Hullár

The aim of this study was to assess the age-related effects of dietary electrolyte balance (DEB) on the performance, immune response (from day 0 to 42) and macromineral content of femur ash of broilers. The DEB values of the purchased commercial broiler diets were modified with the addition of NH4Cl or NaHCO3 to formulate the diets (DEB 325, 250, 175, 100, 25 and −50 mmol/kg) for this investigation. A total of 396 chickens were divided into 6 treatment groups and fed with the experimental diets for 6 weeks. During the first two weeks of life, DEB did not influence feed intake and body weight gain; however, by the 21st day of age DEB 175 and between 22 and 42 days of age DEB 250 mmol/kg gave significantly better results than the control. DEB did not affect the macromineral concentrations of bone ash. The immune response of broilers on low DEB (< 175 mmol/kg) was faster and more intensive than that of chickens on diets with medium or high DEB (> 175 mmol/kg). It can be concluded that the optimal DEB value required for the best body weight gain is significantly influenced by the age of broilers. Our results call attention to the discrepancy between the decreasing DEB level of commercial broiler diets and the age-related increase of ‘electrolyte requirements’ of broilers. It is also interesting that DEB may influence not only the performance but also the immune response of broilers.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
András Takács
,
László Szabó
,
Lajos Juhász
,
András Takács
,
József Lanszki
,
Péter Takács
, and
Miklós Heltai

In Hungary, twenty Canis aureus individuals were submitted to parasitological examinations in 2010–2012. Two Coccidia: Cystoisospora canis (15%) and Toxoplasma-type oocysts (5%), one Trematoda: Alaria alata (10%), six Cestoda: Mesocestoides lineatus (20%), Echinococcus granulosus (10%), Dipylidium caninums (5%), Taenia hydatigena (15%), Taenia pisiformis (20%), Taenia crassiceps (40%), and nine Nematoda: Angiostrongylus vasorum (10%), Crenosoma vulpis (30%), Capillaria aerophila (5%), Toxocara canis (20%), Toxascaris leonina (15%), Trichuris vulpis (10%), Ancylostoma caninum (45%), Uncinaria stenocephala (40%), Capillaria plica (45%) have been identified. Angiostronglyus vasorum has been reported from carnivores in Europe, Africa, South America and North America. The helminth A. vasorum or French heartworm is a metastrongylid nematode, widely distributed in Western Europe, that infects the pulmonary arterial tree of dogs, various species of foxes, wolves, Eurasian badgers, coyotes and stoats. To our knowledge, this is the first report of natural A. vasorum infection in golden jackal.

Restricted access