Search Results

You are looking at 31 - 40 of 134 items for

  • Author or Editor: Csaba Pléh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlése 2013. május 6-án olyan új tiszteleti tagot választott, aki, ha nem is pszichológus, a kognitív tudomány, antropológia és pragmatika képviselőjeként lett a II. (Filozófiai és Történettudományi) Osztályának tagja, Kiefer Ferenc, Pataki Ferenc és Pléh Csaba ajánlásával. Spreber székfoglaló előadását Rethining reasoning címmel 2014. február 20-án tartotta meg az MTA székházában.Szerkesztőségünk — szokásának megfelelően — a gratulációnak azt a formáját választotta, hogy a szakmánk megbecsültségét mutató és tekintélyét növelő új taggal rövid személyes (elektronikus levelezésen alapuló) interjút készítettünk.

Restricted access

The paper surveys the different attitudes and oeuvres in early twentieth-century Catholic psychology in Hungary. Some authors like Gyula Kornis tried to introduce experimental psychology into the Catholic intellectual panorama, while avoiding any open conflicts between faith and science. Others like Antal Schutz tried to combine their interest towards psychology with a clear anti-positivist credo and went back to Tomistic notions regarding the integrity of personality. Still others like Paul von Schiller became leading experimental scientists in whose work the Catholic element is revealed by his interest in animal intentionality. On the whole, Catholic psychology in the Hungarian context has many faces but also some underlying common features such as anti-elementarism and an interest in the active aspects of mental life.

Restricted access

A dolgozat a tudat tulajdonságaiból indul ki (beszámoló képesség, élénkség, egységesség, koherencia), majd először az 1960-as években tekinti át a tudat iránt megindult érdeklődés első szakaszait, olyan jelenségekre összpontosítva, mint a verbális kondicionálás, az éberségi kontinuum, a hasítottagy-kísérletek, a tudat és a prefrontális működések kapcsolata. Azután áttekinti a mai természettudományos szemléletű tudatkutatás néhány vezető kérdését. Ilyenek a tudat neurobiológiai megfelelőinek keresése, az agykérgi helyektől (prefrontális rendszerek) a sajátos működésmódokig (gamma oszcilláció) s a tudatzavarok kérdéséig. Miközben egyre többet tudunk a tudatról, nem szabad felednünk, hogy számos kísérleti pszichológiai megfigyelés (előfeszítés, kétértelműségi aktiváció, figyelmi vakság) is arra mutat, hogy igen összetett jelenséggel van dolgunk, például szemantikai alapú viselkedéseink sem mindig hozzáférhetőek a tudatosság számára.

Restricted access

BorosJános(szerk.): Igazság és kommunikáció. Tanulmányok Donald Davidson filozófiájáról. Brambauer, Pécs, 2004 Faragó-SzabóIstván: Az újkori szkepticizmus története. Áron Kiadó, Budapest, 2005 NyíriKristófés PallóGábor(szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21. század bölcseleti élménye. Áron Kiadó, Budapest, 2005 LudassyMária: Szavak és kardok. Nyelvfilozófia és hatalomelmélet. Atlantisz, Budapest, 2004 ImmanuelKant: Antropológiai írások. Osiris Kiadó, Budapest, 2005 KieferFerenc: Lehetőség és szükségszerűség. Tanulmányok a nyelvi modalitás köréből. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005 BárdosJenő: Nyelvpedagógiai kalandozások. Iskolakultúra, Pécs, 2004 BárdosJenő: Élő nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005 Minden filozófia „nyelvkritika”. I-II. NeumerKatalin(szerk.): Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004; NeumerKatalinés LakiJános(szerk.): Analitikus filozófia és fenomenológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 BorosJánosés AndrásFerenc(szerk.): Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció. Tanulmányok Nyíri Kristóf filozófiájáról. Brambauer, Pécs, 2005 WolfgangIser: Az értelmezés hatalma.Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 HankissElemér: Az ezerarcú én. Osiris Kiadó, Budapest, 2005 JeromeBruner: Valóságos elmék, lehetséges világok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005 TimKasser: Az anyagiasság súlyos ára. Ursus Libris, Budapest, 2005 LászlóJános: A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába.Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005 LányiGusztáv: Politikai pszichológia.Jószöveg Kiadó, Budapest, 2005 CsermelyPéter: A rejtett hálózatok ereje. Vince Könyvkiadó, Budapest, 2005 NémediDénes: Klasszikus szociológia. 1890-1945. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005ZemplénA. Gábor: The history of vision, colour, and light theories. Bern Studies in the History and Philosophy of Science, Bern, 2005

Restricted access

A tanulmány a magyar kísérleti pszichológia hányatott sorsát mutatja be a 19. század végétől. A kiemelkedő alkotók egyben társadalmi sorsok megtestesítői is. Révész Géza, a kiváló halláspszichológus az első világháború utáni forradalmakban játszott felsőoktatási szerepéért kellett emigráljon, a modern összehasonlító szemléletet meghonosító Harkai Schiller Pál pedig jobboldali családi kapcsolatai miatt. Az 1950–1970-es nehéz években Kardos Lajos mentette át a kísérleti lélektan szemléletét, az állati emlékezettel és a lelki élet eredetével kapcsolatos kutatásaival. A kísérletezők ugyanakkor tágabb társadalmi és pszichológiai hálózatok részei is voltak. A magyar pszichológiára sokáig jellemző volt a különböző szerephibridizációk együttélése és a nagyobb személyi és intellektuális áthallás a különböző hálózatok között.

Restricted access