Search Results

You are looking at 31 - 40 of 168 items for

  • Author or Editor: László Csaba x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Acta Oeconomica
Authors:
Péter Halmai
,
László Csaba
, and
András Simonovits
Restricted access
Cereal Research Communications
Authors:
Csaba Gyuricza
,
Apolka Ujj
,
Péter Mikó
,
László Nagy
, and
László Fenyvesi
Restricted access

In recent years and decades, two new fish species, the Caucasian dwarf goby (Knipowitschia caucasica) and the Amur sleeper (Perccottus glenii) have become members of the Hungarian fish fauna. In a 14-month study on the parasite fauna of these species, the authors detected 11 parasite species in the Caucasian dwarf goby and 17 species in the Amur sleeper. All parasites found in dwarf goby belong to species commonly occurring also in native Hungarian fishes, but three species (Goussia obstinata, Gyrodactylus perccotti and Nippotaenia mogurndae) collected from the Amur sleeper are introduced species new for the Hungarian fauna.

Restricted access

Az SPSI-A hazai adaptálásának eredményei

Hungarian adaptation of SPSI-A

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
László Kasik
,
Tibor Vidákovich
,
Csaba Gáspár
, and
Edit Tóth

Kutatásunk célja az SPSI—A (Social Problem Solving Inventory—Adolescent, Frauenknecht és Black, 2010) adaptálása volt 12 és 16 évesek körében (N=540). A kérdőív konvergens és diszkriminatív validitásának vizsgálatához az SPSI—R-t (Social Problem Solving Inventory—Revised, D’Zurilla és mtsai, 2002), a Davis által kidolgozott empátiakérdőívet (Interpersonal Reactivity Index, 1980), valamint a Spielberger- féle vonás - és állapotszorongást mérő kérdőívet (State-Trait Anxiety Inventory for Children, Spielberger és mtsai, 1973) használtuk. Az eredeti kérdőív 10 faktoros, 64 kijelentésből áll. A feltáró és a megerősítő faktorelemzés eredményei alapján a magyar változat — SPSI—A(H) – 54 tételt tartalmaz, melyek 11 faktorba csoportosulnak (az eredeti Gondolatok faktor kijelentései elkülönülnek a Pozitív gondolatok és a Negatív gondolatok faktorba). A kérdőív mind a 12, mind a 16 évesek mintáján jó megbízhatósággal (a Cronbach-α sorrendben 0,81 és 0,83) mér. Az eredmények alapján az SPSI—A(H)-t alkalmasnak tartjuk a problémamegoldással kapcsolatos automatikus gondolatok, a problémamegoldáshoz való érzelmi, gondolati viszonyulás, az elkerülés, a probléma meghatározása, a célmeghatározás, az alternatív megoldási módok keresése, a következmények végiggondolása, illetve a nem megfelelő megoldás esetében a gondolatok, teendők újraszervezése és az utólagos kiértékelés mérésére.

Restricted access
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors:
László Benke
,
Csaba Dezső
,
Györgyi Fajcsák
, and
Ágnes Birtalan
Restricted access

Dr. Bugyi István professzor emlékére

125 éve született a magyar sebészet zseniális nagymestere

Magyar Sebészet
Authors:
András Mencser
,
Csaba Tóth
, and
László Elek
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Csaba Gaál
,
László Harsányi
,
János Weltner
, and
Attila Zaránd
Restricted access

Absztrakt

A sebészeti beavatkozást követő másodlagos mellkasfali fertőzések előfordulása jól ismert az orvosi szakirodalomból. A primer suppurativ costochondritis (PSC) azonban nagyon ritka megbetegedés. Egy 34 éves PSC miatt operált betegünk kapcsán ismertetjük a kórképet. A fiatal férfi beteg a mellkasfal bal oldalán levő perzisztáló draináló sinus miatt került felvételre. Mellkasi CT és UH costochondritist igazolt. A beteg műtétre került, amely során széles necrectomia és izomlebennyel történő rekonstrukció történt egy ülésben.

Restricted access

Az autoimmun kórképek általában a ritka kórképek közé tartoznak, de vannak népbetegségnek számító kórformák is. Jelen munkában a szerzők azt elemzik, hogy növekszik-e az autoimmun betegek száma és az autoimmun betegségek előfordulási gyakorisága. Adott kórképen belül a betegek száma növekszik részben az incidencia valós növekedése következtében, amelyet főként az epigenetikus tényezők határoznak meg. Másrészről az incidencia növekedését eredményezi a diagnosztikai lehetőségek javulása, a pontosabb klasszifikációs rendszerek kidolgozása és a labordiagnosztikai lehetőségek finomabbá válása. Ezáltal az enyhébb és atípusos kórformák is felismerésre kerülnek. A prevalencia növekedése is nyomon követhető az immunszuppresszív kezelési lehetőségek bővülése és ennek következtében a túlélés javulása révén. Az egyedi betegségeken túl egyre több kórképről derül ki, hogy autoimmun folyamatok állnak a hátterében, és egyre több új autoimmun kórkép került leírásra. Ennek következtében az autoimmun betegségek száma nő, ezáltal az autoimmun betegek száma is tovább emelkedik. Emiatt és e betegségek krónikus, általában rokkantságot vagy csökkent munkaképességet eredményező volta miatt is mind nagyobb szakmai és társadalmi odafigyelést tesznek szükségessé az autoimmun betegségek és igényelnek az autoimmun betegek.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Nagykálnai
,
A. Csaba Nagy
, and
László Landherr

A mediastinum és a mellkasfal (különösen a bal emlő) sugárkezelése utáni kardiális komplikációk különleges problémát jelentenek, mivel a sugárkezelés során a szívet ért dózisok növekedésével – általában évek múlva – egyre emelkedik az ischaemiás szívbetegségek aránya. A sugárzások okozta cardiotoxicitas gyakorisága az onkológiai kezelés fajtájától és magától a betegtől függ (a sugárkezelés részletei, a beteg életkora, neme, komorbid betegségek, dohányzási szokások stb.). Számos régebbi klinikai vizsgálatban beszámoltak arról, hogy a mellkasfal vagy az emlő sugárkezelése emeli a kardiális megbetegedések számát. A mai modern besugárzási módszerekkel a mellkasfal vagy a bal emlő kezelése már jóval biztonságosabb, mint évtizedekkel ezelőtt volt. A cardiotoxicitas elkerülése érdekében javasolt az emlőrák kemo- és célzott terápiáinak használata esetén a klinikai előírások betartása, a legfejlettebb sugárkezelési technikák alkalmazása, a betegek rendszeres monitorozása, valamint a kardiológusok és onkológusok közötti szoros együttműködés. Orv. Hetil., 2014, 155(23), 897–902.

Restricted access