Search Results

You are looking at 51 - 60 of 113 items for

  • Author or Editor: András Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
András Szabó
,
Judit Szabó-Fodor
,
Hedvig Fébel
,
Miklós Mézes
,
Imre Repa
, and
Melinda Kovács

Adult male Wistar rats were enrolled in a study to test the acute hepatic effects of 50 mg/kg fumonisin B1 in feed for 5 days. Fumonisin B1 depressed growth and feed intake, and absolute and relative liver weight showed a significant increase. The proportions of C17:0, C18:3 n3, C22:5 n3 and C22:6 n3 fatty acids decreased in the hepatic phospholipid fraction. All proportional decreases modified the hepatocellular membrane lipids into a more rigid state. The fatty acid profile modifications were partly compensated for by endogenous glutathione (preventing the formation of conjugated dienes and trienes as initial phase lipid peroxidation indicators), while the enzymatic antioxidant defence system (glutathione peroxidase) was unaltered. In contrast, hepatic malondialdehyde, the cytotoxic product of end-phase lipid peroxidation showed a concentration increase even after 5 days of feeding. The results indicate a rather strong and rapid hepatic effect of FB1, immediately impairing membrane phospholipids, even before the enzymatic antioxidant defence is activated.

Restricted access

A Spirituális Transzcendencia Skála hazai alkalmazása: elmélet, pszichometriai jellemzők, kutatási eredmények és rövidített változat

Application of the Spiritual Transcendence Scale in Hungary: Theory, psychometric properties, empirical findings and shortened version

Pszichológia
Authors:
Teodóra Tomcsányi
,
Tamás Martos
,
András Ittzés
,
Katalin Horváth-Szabó
,
Tünde Szabó
, and
János Nagy

Absztrakt

Tanulmányunkban bemutatjuk a Spirituális Transzcendencia Skála (STS, Piedmont, 1999, 2004a) magyar változatának elméleti hátterét és pszichometriai jellemzőit. Két, összesen 803 fős, segítő foglalkozásúakból (hitéleti végzettségűek, pszichoterapeuták és egyéb segítő foglalkozásúak) és nem segítő foglalkozású felnőttekből álló mintában a 23 tételes STS három alskálája, az ima/meditáció által érzett beteljesülés, az univerzalitás és az összekötöttség elfogadható pszichometriai jellemzőket mutatott. Az adatoknak az elméletileg várható, illetve az amerikai mintán mért empirikus komponensstruktúrához való illeszkedése a közepestől a kiválóig terjedt. A tanulmány javaslatot tesz a teszt rövidített, kilenctételes változatára is, mely alskálánként három tételből áll. A validitást tekintve a spiritualitás változói viszonylag függetlenek voltak a személyiség NEO-PI-R kérdőívvel mért öt alapdimenziójától, és az elvárt módon álltak összefüggésben a Kritika Utáni Vallásosság Skála által mért alapvető vallási attitűdökkel. A tanulmány végül leíró adatokat közöl mind az eredeti, mind pedig a rövidített skálára. Az eredmények összességében arra utalnak, hogy a spiritualitás az emberi tapasztalat önállóan is érvényes területe. Egyúttal igazolják, hogy az STS magyar változata jól alkalmazható az egyéni különbségek tanulmányozásában.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Tibor Czeglédi
,
András Simonovits
,
Endre Szabó
, and
Melinda Tir

A basic problem with the ever-changing Hungarian retirement rules has been that they created excessive shares of gainers and of losers. Certain workers with long (and continuous) employment could retire well below the normal retirement age (NRA) with full benefit. Other workers, with fragmented and therefore short employment had to work until reaching the ever rising NRA. A peculiar consequence of these rules is the strong negative correlation between the retirement age and the length of contribution. Moving in the direction of a fair system, like the Nonfinancial Defined Contribution system, would improve sustainability and fairness.

Restricted access

Abstract

Content analysis plays a pivotal role in the field of educational science. This paper delves into an examination of studies within the discipline that have employed a deductive approach when applying this method. Our research focus revolved around the thematic patterns present in the corresponding scientific discourse and the techniques utilized for deductive content analysis.

We conducted a systematic literature review within the Web of Science database to identify journal articles employing a theory-driven approach to content analysis. The results of the investigation revealed that empirical studies in the domains of health studies, professional development, and learning enhancement seldom adhere exclusively to deductive reasoning during content analysis. Instead, they typically blend deductive reasoning with inductive coding processes.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Taha El Hadj Othmane
,
Gábor Speer
,
Bertalan Fekete
,
Tamás Szabó
,
József Egresits
,
Erzsébet Fodor
,
István Kiss
,
János Nemcsik
,
András Szabó
,
Zsófia Németh
,
Miklós Szathmári
, and
András Tislér

A csontbiológia terén végzett vizsgálatok vezettek a tumornekrózis-faktorok családjába tartozó receptorok, így az osteoprotegerin és a receptor activator of nuclear factor κB (RANK) szerepének tisztázásához a csontátépülés folyamatának szabályozásában. A RANK receptor ligandja (RANKL) a csontreszorpció stimulátora, míg az osteoprotegerin a csont keringő, szolúbilis protektora. A csontátépülés kóros állapotai (így az osteoporosis is) összefüggnek az osteoprotegerin és a RANKL közti egyensúlyi állapot megbomlásával. Az elmúlt évek eredményei rámutattak arra is, hogy az osteoprotegerin/RANKL/RANK rendszer fontos szerepet játszik az immun- és a vascularis rendszer szabályozásában. Közleményünkben az elsődlegesen „csontprotektor” hatásúként megismert osteoprotegerin funkcióját, szabályozását és patológiás állapotokban – döntően a cardiovascularis megbetegedésekben – játszott szerepét, rizikómarkerként való alkalmazhatóságát foglaljuk össze. Végül krónikus hemodializált betegeink között végzett prospektív vizsgálatunkat ismertetjük, amelyben az ezen betegek cardiovascularis mortalitása, OPG-szérumszintje és érfali tágulékonysága közti összefüggést vizsgáltuk – pozitív eredménnyel.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Róbert Romvári
,
András Szabó
,
Gabriella Andrássy
,
Zsolt Petrási
,
Tamás Donkó
, and
Péter Horn

A two-way selection procedure was performed on a Landrace pig line. First the cardiac output (CO) values (6.89 ± 1.27 L/min) were estimated by ECG-gated magnetic resonance imaging (MRI) to quantify the heart performance of the boars (n = 30), then total body skeletal muscle volume (MVTB; 48.7 ± 5.17 dm 3 ) was determined applying spiral computerised tomography (CT). The relative cardiac output value (RCO) was developed, expressing the relationship between CO and MVTB. Four superior [RCO value below 6.7 dm 3 / (L * min −1 )] and one minus variant [(8.97 dm 3 / (L * min −1 )] boars were taken into breeding. The best fifteen percentage of the first generation males (n = 30) was characterised according to their RCO values. Significant difference was found between the developed performance measure of the progenies of minus and plus variant boars [8.2 ± 0.65 and 5.63 ± 0.70 dm 3 / (L * min −1 ), n = 7 and 23], respectively. Comparing the existing five progeny groups, all of the ‘HP+’ groups differed significantly from the ‘HP-’ one, where the largest heart performance contrast found was 3.2 dm 3 / (L * min −1 ). Based upon the results, the selection is being continued on a larger population.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
József Szabó
,
Emese Andrásofszky
,
Tamás Tuboly
,
András Bersényi
,
Andrea Weisz
,
Nikoletta Hetényi
, and
István Hullár

The objective of this study was designed to test whether supplementation of the diet with arginine (Arg) or glutamine (Gln) or their combination influences the production, organ weights and humoral immune response of broilers. A total of 432 one-day-old male Ross 308 broiler chickens were divided into 6 treatment groups: control, Arg-0.5%, Arg-1%, Gln-0.5%, Gln-1% and Arg-0.5%+Gln-0.5%. Drinking water and feed were provided ad libitum. On day 18 of the experiment 50% of chickens in each treatment group were immunised with bovine serum albumin. Ten and 21 days after immunisation blood samples were collected to determine the anti-albumin IgY titre, interleukin 6 (IL6) and interferon gamma (IFNG) and to measure the weight of the liver, spleen, bursa of Fabricius and thymus. Arg or Gln supplementation of the diets influenced neither the production nor the organ weights until 18 days of age. Between 18 and 39 days of age both Arg (0.5% and 1%) and Arg + Gln supplementation improved the feed conversion ratio (FCR) by 3.7%, 6.3% and 4.9%, respectively, while Gln-1% worsened it by 15%. Immunisation slightly (−0.79%) depressed the body weight gain of broilers fed the control diet, which was significantly improved by both Arg (0.5 or 1%) and Arg + Gln supplementation. Immunisation increased the weight of the spleen, bursa and thymus and decreased that of the liver. Supplementation with 1% Gln depressed (−5.13%) the body weight gain of the immunised chickens but strongly stimulated the immune response. Supplementations with Arg and Gln did not influence the IL6 and IFNG level of the blood; however, on day 10 after immunisation these two parameters showed a negative correlation with each other. Regarding production, organ weights and immunity, Arg supplementation should be recommended in the grower phase, while Gln supplementation can be useful in pullets raised for egg production, where a good immune response to vaccinations is an important factor.

Restricted access

Összefoglalás

A folyamatalapú hidrológiai számításoknak és az azokra épülő vízminőségi, ökológiai elemzéseknek jelentős a bemenő adatigénye, ami a jövőben várhatóan tovább növekszik. A méréstechnológia rohamos fejlődésével a hidrológiai modellek bemenő adatai közül mára a szűk keresztmetszetet lokális és vízgyűjtő léptéken is a felszín alatti viszonyok, és elsősorban a talajok szivárgáshidraulikai tulajdonságainak számszerűsítése jelenti. A helyzetet felismerve a közelmúltban különböző módszertannal több talajtani, talajhidrológiai adatbázist is kidolgoztak. Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy a 100 m felbontású hazai talajadatok és európai becslő algoritmusok alapján számított talajhidrológiai paraméterek (i) megbízható bemeneti adatforrást biztosítanak-e, és (ii) a korábban rendelkezésre álló adatállományokhoz képest javítják-e a hidrológiai számítások jóságát talajszelvény szintű vízforgalmi modellben.

Az Erdészeti Tudományos Intézet (NAIK ERTI) két mintaterületén (Fiad és Szalafő) mért meteorológiai és talajnedvesség-idősorok segítségével 5-5 darab talajszelvényszintű vízforgalmi modellváltozatot állítottunk fel Hydrus-1D környezetben. Ezek kizárólag a talajtani paraméterezésükben (réteghatárok helye, telített vízvezető képesség és retenciós görbe együtthatók) tértek el: a talajrétegek jellemzésére felhasználtuk (i) a kalibráció-validáció eredményeit (“legjobbnak vélt” verzió), (ii) a helyszíni mintavételből származó laboratóriumi méréseket, (iii) a mért talajtulajdonságok alapján, az európai becslő függvényekkel (EU-PTF) számított talajhidrológiai tulajdonságokat, (iv) a hazai DOSoReMI adatbázis alapján, az EUPTF- ekkel számított talajhidrológiai tulajdonságokat, illetve (v) az EUSoilHydroGrids térképeket. A modellváltozatokat a mért és számított talajnedvesség-idősorok összevetése (NSME, RMSE, R2) alapján értékeltük. Emellett összehasonlítottuk a számított vízmérlegeket is.

Az öt-öt modellváltozat esetében lényegesen eltért a mért-számított talajnedvességi idősorok illeszkedése. Fiadon egyedül a kalibráció adott elfogadható eredményt (NSME = 0.49), a másik négy változat kifejezetten gyengének bizonyult (három esetben NSME < 0). Szalafőn minden változat pozitív NSME-re vezetett, a kalibráció kiválónak tekinthető (NSME = 0.75). A várakozással ellentétben a mért talajhidrológiai paraméterekre épülő modellváltozatok adták a legrosszabb illeszkedést, míg a hatékonysági rangsorban a kalibrált modellek után az EU-SoilHydroGrids változatok következtek. A szimulációkból levezetett vízmérlegek Fiadon csak kevéssé, míg Szalafőn nagymértékben függtek a talajparaméterezéstől. A vizsgálat fontos tapasztalata, hogy a talajszelvény feltárás gyakorlata – érthető módon – elsősorban nem a hidrológiai modellezés szempontjaihoz igazodik, így az adatbizonytalanság forrása lehet. A vizsgálat eredményei alapján folytatjuk a Balaton vízgyűjtő talajhidrológiai paramétereinek 3D térképezését.

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Kitti Balog
,
Zoltán Gribovszki
,
András Szabó
,
Esteban Jobbágy
,
Marcelo Nosetto
,
László Kuti
,
László Pásztor
, and
Tibor Tóth

Az alföldi üledékes síkságon, szubhumid klímán a füves területek és szántók helyén telepített erdők erőteljes hatást gyakorolnak a talajtani közegre, a talajvíztükör szintjére és mozgására. A fák mély gyökerezése és a korábbi vegetációnál jelentősen nagyobb vízfelvétele elősegíti a sótartalom-növekedést az altalajban, illetve a talajvízszint-csökkenést. Az erdőtelepítés globális szinten ugrásszerűen megnövekedett, Magyarországon az erdők területének növekedése elérte az évi 15.000 ha-os rátát. A telepítések főleg az Alföldet érintették, ahol az erdők részben sekély talajvizű területek gyepeit és szántóit váltották fel.Kutatásunk során alföldszerte 31 erdő-kontroll furatpár esetében talajtani, hidrológiai és biológiai terepi megfigyeléseket végeztünk, beleértve a megütött talajvízszint észlelést, a talajvíz sótartalom vizsgálatát, a földtani közeg rétegződésének leírását és a fafaj, valamint az állomány korának rögzítését. Ezen kívül talajvízszint megfigyelő kúthálózatot telepítettünk és laboratóriumban vizsgáltuk a talaj és talajvíz kémiai sajátosságait.A telepített erdők esetében a biomassza pozitív összefüggést mutatott a talaj sófelhalmozódásának mértékével, amit a fafaj (nyár > tölgy > akác) és az állománykor befolyásolt. A három vizsgált fafaj között megmutatkozó különbségek a fák eltérő növekedési erélyével és párologtatásával mutatnak összefüggést.Hazánkban a téli időszakban megfigyelhető, lefelé irányuló mély csapadékbeszivárgás a sók kimosódását eredményezi, így a sófelhalmozódás mértéke kisebb volt a talajban, mint a vizsgált, hasonló környezeti feltételekkel, de melegebb klímával rendelkező argentin pampa területeken.

Restricted access

Kutatásaink során tételesen megvizsgáltuk három tiszántúli mintaterület (Mikepércs, Hajdúsámson és Nyírbogát) erdős- és kontrollfúrásának felső egy méterén húsz cm-enként vett minták 0,1–0,2 mm-es homokfrakcióinak szemcséit, összesen 22.508 db szemcsét. Megállapítottuk a homokszemcsék ásványi összetételét, alakját és a felületükön látható bélyegeket. A vizsgálat célja az erdő- és kontrollterületi fúrásminták különbségeinek kimutatása, és a talajban végbemenő folyamatokkal történő összefüggésbe hozása.Mivel a területek földtani szempontból homogénnek tekinthetők, statisztikai módszerekkel vizsgáltuk, hogy a minták mennyiben hasonlóak fúrás és mintaterület szinten, és melyek azok a paraméterek, amelyek alapján az erdős és a kontrollminták elkülöníthetők.Az ásványi összetétel esetében összehasonlítottuk a kvarc/földpát részarányt (q/fp), a vas-hidroxidok és a gipsz mennyiségét. A szemcsemorfológia alapján a szögletes (éles, koptatásmentes) szemcsék részaránya, a szemcsefelület morfológiája esetében pedig a kioldás (korrózió), a gipszbevonatok és a szemcséket bevonó barna, limonitos/humuszos hártya gyakorisága hordoz információt a talajosodás során történő változásokról.Az erdővel huzamosan fedett területen az intenzívebb mállás miatt a q/fp arány nagyobb, mint a füves kontrollterületeken. A vas-hidroxid akkumuláció lényegesen nagyobb a folyamatosan tölgyerdővel borított területen, míg az akác- és a fiatal nyárerdő esetében csak a gyepterületek gyenge felszín közeli vasakkumulációja volt észlelhető. A tölgyes és a nyaras fás növényzet gyökérzónája alatt a szulfátok kismértékű feldúsulása észlelhető.A szemcsemorfológiailag éles-hegyes szemcsék az „in situ” felaprózódást jelzik, amelyek végig jelen vannak mind a hat fúrásmintában. A mikepércsi kontroll esetében pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálattal is valószínűsíthető a fagyhatás. A nyírbogáti 2. fúrás anyagában viszont feltételezhető, hogy a nyárerdővel való fedettség esetében a biológiai felaprózódás került előtérbe. A kontrollterületek fúrásaiban jól láthatók az eredeti (folyóvízi szállításra utaló) felületet felülíró korróziós kimarások, üregek, amelyek a hajdúsámsoni akácos 60 cm alatti mintájában is jelen vannak.Vizsgálatunk eredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy a homokos vázanyag részletekre kiterjedő vizsgálata felhívja a figyelmet a talajban végbemenő változásokra, ezen belül az erdős és a füves területek közötti különbségekre. Így az ilyen jellegű vizsgálatok jól kiegészítik a területekre vonatkozó cönológiai, talajtani és vízföldtani kutatásokat.Jelen munkát az OTKA NN79835 számú pályázata („Sekély talajvizű területen telepített ültetvények által a talajban és altalajban okozott sófelhalmozódás statisztikai és hidrológiai modellezése”) támogatta. Köszönet a NYÍRERDŐ Zrt-nek, hogy hozzájárult az általuk kezelt mikepércsi erdőterületen kitűzött fúrások kivitelezéséhez, valamint a jelen munkában szereplő további mintaterületek tulajdonosainak, akik engedélyezték a vizsgálatok elvégzését.

Restricted access