Search Results

You are looking at 51 - 60 of 110 items for

  • Author or Editor: János Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Edit Molnár
,
Ádám Feldmann
,
László Nagy
,
Rozália Szűcs
,
István Tiringer
,
Zsolt Unoka
,
Dénes Molnár
, and
János Kállai

Elméleti háttér: Az egyre javuló orvosi ellátás, a gyerekkori onkológiai betegek túlélési arányának növekedése ellenére a trauma következményei a kezelések befejezését követően is még éveken keresztül fennmaradhatnak, befolyásolva a mindennapi adaptációt, szociális kapcsolatok alakulását. A megterhelő életeseményre adott reakciókat, a hosszabb távú pszichoszociális alkalmazkodást a támogató társas környezeten túl nagymértékben befolyásolja a gyermek életkora és a kognitív érettsége. Cél: Vizsgálatunk célja a nyolcéves kor alatt és nyolcéves kor feletti életkorban elszenvedett onkológiai betegség felnőttkori társas kapcsolatokra és értelmező sémákra gyakorolt hatásainak elemzése. Vizsgálati mintánk gyermekkori onkológiai betegséget túlélő felnőttekből (N = 59), míg a kontrollcsoport (N = 53) gyermekkori krónikus betegségben nem szenvedő, a túlélőkhöz hasonló életkorú felnőttekből állt. Módszerek: A vizsgált személyek kognitív séma, megküzdési mód, társkapcsolati, szorongás, depresszió, valamint traumatizációs jellemzőinek felmérése az alábbi eszközökkel történt: Young-féle Séma Kérdőív, EMBU (Neveltetésem Emlékei Kérdőív), Közvetlen Kapcsolatok Élményei Kérdőív, COPE (Megküzdés Kérdőív), Kórházi Szorongás és Depresszió Skála, Poszttraumás Stressz Skála. Eredmények: Eredményeink szerint a nyolcévesnél idősebb korban diagnosztizált felnőtt túlélők és egészséges kontrollszemélyek között sem a nők, sem a férfiak vonatkozásában nincs a vizsgált paraméterekben különbség. A nyolcévesnél fiatalabb korban kezelt felnőtt nők gyakrabban folyamodnak passzív megküzdési stratégiához, továbbá olyan különféle maladaptív sémák alkalmazásához, mint a fokozott szeparációs érzés, korlátozott autonómia, függőség és aggodalmaskodás. Következtetések: Eredményeink hangsúlyozzák a kora gyermekkorban onkológiai betegségben szenvedő lányok esetén a pszichoszociális ellátás fontosságát, különösen a felnőttkori kapcsolati problémák megelőzésére való tekintettel. A későbbi gondozás során fokozott figyelmet kell fordítani a problémamegoldás aktív formáinak támogatására, az elszakítottságérzés csillapítására, az autonómia erősítésére, a független motivációkból származó cselekedetek támogatására és az aggodalmaskodás enyhítésére.

Restricted access
Hungarian Medical Journal
Authors:
Krisztina Hagymási
,
Gabriella Lengyel
,
Eszter Nagy
,
Zsolt Pallai
,
Ibolya Kocsis
,
János Fehér
,
Zsolt Tulassay
, and
Anna Blázovics

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is developed mainly by insulin resistance and oxidative stress, but the exact pathogenesis is unknown. Increased prevalence of non-organ specific autoantibodies (NOSA) in NAFLD may be the result of primary immune-mediated mechanism or secondary hepatocellular injury as a consequence of free radical reaction and cytokine production. The importance of NOSA positivity in NAFLD is uncertain. Our aim was to investigate the NOSA prevalence and the redox status as well as the cytokine level in NAFLD patients. Plasma free SH-group concentration, total antioxidant status were measured by colorimetric methods. Free radical–antioxidant balance was determined by a chemiluminometric assay. IL-6 concentration was measured by ELISA in various group of NAFLD patients. NOSA (antinuclear antibody) prevalence was found to be 55% in NAFLD patients. NOSA-positive patients showed a decrease of plasma free SH-group concentration, total antioxidant status and strengthening of free radical reaction. Elevated IL-6 concentrations were measured in both patient groups, but IL-6 concentration was higher in the ANA-negative group with better antioxidant status.

Restricted access
Studia Slavica
Authors:
János L. Nagy
,
Mihály Káprály
,
Mária Tétényi
,
István Fried
, and
Zsuzsanna Kalafatics

Nyelv, stílus, irodalom. Köszönto könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest 1998, 646 p. (????, ?. ?.); - ?????? ?., ??????? ????? ??? ?????? ??????????? ????????? ?. ????????? ????????? ????????????? ???????? ?????? ???????????.(Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 12). ?????????? 2002, 238 p. ( ???????, ?.); - ?. ?. ??????? ? ?. ?. ???????, ????????? ? ?. ?. ?????????. The Tolstoys' Correspo ndence with N. N. Strakhov. (?? ??????? ???????????????? ????? ?. ?. ????????). A. A. Donskov (Ed.). Compiled by L. D. Gromova & T. G. Nikiforova. (Tolstoy Series 3). Slavic Research Group at the University of Ottawa and State L. N. Tolstoy Museum, Moscow, 2000, 308 p. (??????, ?.); - Marija Mitrovic, Geschichte der slowenischen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Klagenfurt-Ljubljana-Wien 2001. 617 p. (Fried, I.); - ??????? ??????? ??????????? ??????????? ???????? I. ?????? 2001, 213 p. (?????????, ?.)

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
István Kovács
,
Zoltán Lóderer
,
Gábor Bognár
,
Zoltán Jánó
,
Róbert Németh
,
Gábor Bognár
, and
Attila Nagy

Absztrakt

A talpi lágyrész-hiány gyakran komoly kihívást jelentő probléma. Bemutatott esetünk kapcsán a helyreállítás gyakoribb lehetőségeit tekintjük át, és egy jól alkalmazható, megbízható lehetőségre szeretnénk felhívni a figyelmet. ALT (antero-lateral thigh) lebenynek a talpra történő szabad átültetésével a mechanikai igénybevételt jól tűrő pótlásra nyílik lehetőség.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors:
Zsolt Ürmös
,
János Nagy
,
Tibor Szerdahelyi
,
Szilárd Czóbel
,
Orsolya Szirmai
,
Klára Virág
, and
András Kun
Restricted access

A női és a férfiemlőrák standardizált incidencia- és mortalitásadatai Magyarországon 2000 és 2016 között

Standardized data on the incidence and mortality of female and male breast cancers in Hungary between 2000 and 2016

Orvosi Hetilap
Authors:
Edit Béres
,
János Nagy
,
Judit Tóth
,
Péter Árkosy
, and
Sándor Sipka

Összefoglaló. Bevezetés: A rákbetegségek incidencia- (gyakorisági) értékei világszerte, így Magyarországon is folyamatosan növekednek. Az emlőrákok előfordulása és kórlefolyása a két nemben azonban sajátosan különbözik. Célkitűzés: Célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk és értékeljük a női és a férfiemlőrák incidencia- és mortalitási (halálozási) adatait Magyarországon 2000 és 2016 között. Módszer: A Központi Statisztikai Hivatalból és a Nemzeti Rákregiszterből származó adatok standardizált, 100 000 főre számított feldolgozása. Eredmények: Magyarországon a vizsgált időszakban az emlőrákok gyakoriságának növekedése megközelítőleg ugyanolyan mértékű (39%) volt, mint az összes ráké (34%). Az emelkedés jelentős: a 2016-ban 8,7% részarányú női emlőrák esetében 39%, a 0,22%-os részarányú férfiráknál 60%. Ezzel szemben a halálozási adatok jelentős mértékű csökkenéseket mutatnak mind az összes daganat, mind a női emlőrák vonatkozásában, míg a férfiemlőrák esetében a csökkenés nagyobb mértékű. A rosszindulatú daganatok incidenciája és a 2-es típusú diabetes mellitus (2DM) prevalenciája egyaránt magasan szignifikáns korrelációt mutatott az egy főre jutó bruttó nemzeti össztermék (GDP) értékének növekedésével. Új megfigyelés, hogy a 2DM-növekedés időben megelőzte a daganatok incidenciájának növekedését. Következtetés: A vizsgált időszakban a női és a férfiemlőrákok magyarországi gyakorisági és halálozási adatai a nemzetköziekhez hasonló tendenciákat mutatnak. A férfiemlőrákok sokkal ritkábbak, de kezelésük kevésbé hatékony. Új szempont, hogy a rosszindulatú daganatok gyakoribb megjelenésében a klinikailag kedvezőtlenebb 2DM százalékos arányának (prevalenciájának) emelkedése is jelentős tényező lehet az elhízáshoz kapcsolódva. A GDP növekedése kedvezően hathatott a halálozások csökkenésében a kedvezőbb gyógyítási és megelőzési feltételek megteremtésével. Ugyanakkor ennek a növekedésnek szerepe lehet az elhízással összefüggő 2DM prevalenciájának emelkedésében is. Orv Hetil. 2022; 163(5): 181–186.

Summary. Introduction: The incidence of malignant cancers is continuously growing. In breast cancers, the incidence and clinical course are greatly different in the two genders. Objective: We aimed to investigate the incidence and mortality of breast cancers in females and males in Hungary between 2000 and 2016. Methods: The data derived from the Hungarian Central Statistical Office and the National Cancer Registry were evaluated and standardized for 100 000 inhabitants. Results: In Hungary, the elevation of breast cancer incidence (39%) showed a similar extent as that of total tumours (34%). In female breast cancers representing a much greater percent (8.7% in 2016) than that in males (0.22%), the increase was significant (39%) as in males (60 %). On the other hand, mortality was significantly lower for both of them regarding total malignant and female breast tumours, whereas the decrease was greater in the male breast cancers. The increase of GDP per capita showed highly significant correlation with the incidence of malignant tumours and prevalence of diabetes mellitus type 2 (2DM). It was a new finding that the increase in the prevalence of 2DM precedes the elevation of the incidence of cancer. Conclusion: In Hungary, the data of incidence and mortality of female and male breast cancers showed similar tendencies as the international ones. The breast cancers of males were rarer but their treatment was less effective. However, it was a new aspect that in the increased incidence of malignant tumours also the greater prevalence of 2DM could be an important factor related to obesity. Orv Hetil. 2022; 163(5): 181–186.

Open access

Absztrakt

Az új generációs szekvenálási eljárások fejlődésével a génszekvenálás új korszaka köszöntött be, amely a noninvazív aneuploidiavizsgálatokat is forradalmasította. Összefoglaló közleményükben a szerzők a teljesebb kép érdekében bizonyos első generációs szekvenálási módszerek leírása után lépésről lépésre ismertetik az egyes új generációs eljárások eltérő elméleti és technikai hátterét. Közleményük második felében a fejlett szekvenálási eljárásokat igénylő, magzati szabad DNS segítségével történő noninvazív praenatalis tesztelésre helyezik a hangsúlyt: a vizsgálat elméleti alapjainak és konkrét technikai kivitelezésének összefoglalása után ismertetik a vizsgálat jelenlegi szerepét és használhatóságát az aneuploidiadiagnosztikában. Megállapítják, hogy a noninvazív praenatalis tesztelés a jelenleg leghatékonyabb aneuploidiaszűrő módszer magas kockázatú terhesek esetén, hatékonysága pedig alacsony kockázatú terhességek esetén is tanulmányokkal igazolható. Orv. Hetil., 2015, 156(26), 1041–1048.

Open access
Pszichológia
Authors:
Teodóra Tomcsányi
,
Tamás Martos
,
András Ittzés
,
Katalin Horváth-Szabó
,
Tünde Szabó
, and
János Nagy

Absztrakt

Tanulmányunkban bemutatjuk a Spirituális Transzcendencia Skála (STS, Piedmont, 1999, 2004a) magyar változatának elméleti hátterét és pszichometriai jellemzőit. Két, összesen 803 fős, segítő foglalkozásúakból (hitéleti végzettségűek, pszichoterapeuták és egyéb segítő foglalkozásúak) és nem segítő foglalkozású felnőttekből álló mintában a 23 tételes STS három alskálája, az ima/meditáció által érzett beteljesülés, az univerzalitás és az összekötöttség elfogadható pszichometriai jellemzőket mutatott. Az adatoknak az elméletileg várható, illetve az amerikai mintán mért empirikus komponensstruktúrához való illeszkedése a közepestől a kiválóig terjedt. A tanulmány javaslatot tesz a teszt rövidített, kilenctételes változatára is, mely alskálánként három tételből áll. A validitást tekintve a spiritualitás változói viszonylag függetlenek voltak a személyiség NEO-PI-R kérdőívvel mért öt alapdimenziójától, és az elvárt módon álltak összefüggésben a Kritika Utáni Vallásosság Skála által mért alapvető vallási attitűdökkel. A tanulmány végül leíró adatokat közöl mind az eredeti, mind pedig a rövidített skálára. Az eredmények összességében arra utalnak, hogy a spiritualitás az emberi tapasztalat önállóan is érvényes területe. Egyúttal igazolják, hogy az STS magyar változata jól alkalmazható az egyéni különbségek tanulmányozásában.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Éva Csatlós
,
János Rigó jr.
,
István Szabó
,
Zsolt Nagy
, and
József Gábor Joó

A leiomyoma, a méh benignus, simaizom-eredetű daganata, a méheltávolítás leggyakoribb javallatát képezi világszerte. A tumor a nők akár 20–25%-ában is kialakulhat, olyan tüneteket okozva, mint vérzészavar, alhasi fájdalom, esetenként infertilitás. A kezelés fő irányát mind a mai napig a sebészi terápia jelenti, ugyanakkor mind több csekély invazivitású eljárás áll rendelkezésre, amelyek a hysterectomia és myomectomia alternatíváját jelentik. Ezen módszerek legnagyobb hátrányát az alkalmazásukat követően a recidívák kialakulása jelenti. Léteznek a gyógyszeres terápia lehetőségei is; ezek használatát azonban korlátozzák a hosszú távú kezelés kapcsán várható mellékhatások. A szerzők tanulmányukkal áttekintést nyújtanak e gyakori nőgyógyászati betegségről, amelynek biológiai-genetikai alapjait jobban megismerve a kezelés új és hatékony lehetőségei válhatnak a klinikusok számára elérhetővé. Orv. Hetil., 2010, 42, 1734–1741.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zita Herczeg
,
Melinda Vanya
,
Károly Szili
,
Csilla Dézsi
,
Zsolt Nagy
, and
János Szabó

Absztrakt

A polycystás ovarium szindróma kialakulásának pontos mechanizmusa a mai napig nem tisztázott, de környezeti, illetve genetikai tényezők nagy valószínűséggel szerepet játszhatnak a kialakulásában. Ezt a megállapítást alátámasztja a gyakran előforduló családi halmozódás is. A praenatalis időszakban elszenvedett teratogén hatások a postnatalis időszakban kialakuló krónikus betegségek kifejlődéséhez vezethetnek. A szerzők polycystás ovarium szindrómában a genetikai és epigenetikai tényezők szerepével foglalkozó, 2016. január 1-jéig publikált szakirodalmi közlemények alapján szakirodalmi kutatást végeztek. Jelen összefoglaló közlemény célja e különleges betegségcsoportra való figyelemfelhívás, valamint e kórképek genetikai és epigenetikai hátterének ismertetése. Orv. Hetil., 2016, 157(32), 1275–1281.

Restricted access