Search Results

You are looking at 51 - 60 of 241 items for

  • Author or Editor: Orvosi Hetilap Szerkesztősége x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A tanulmány elsődleges célja az informed consent fogalmának rövid bemutatása a hazai jogi és gyakorlati környezet alapján az adatvédelmi biztos, a Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság döntései alapján. A szerző a hazai jogszabályi alapok bemutatásával indít, majd rátér az “informed consent”, mint angolszász jogintézmény dogmatikai hátterének bevezetésébe.

Restricted access