Search Results

You are looking at 61 - 70 of 136 items for

  • Author or Editor: Csaba Pléh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A dolgozat áttekinti, hogy az utóbbi évtizedek kreativitáskutatása mit mond a tudományos teljesítmény meghatározóiról. Az áttekintés főként D. Simonton munkáira épít. Az egyik visszatérő mozzanat a megszállott produktivitás szerepe a kiválóságban. A korábbi képpel szemben ma a divergens és konvergens folyamatokat egyaránt hangsúlyozzuk a belső meghatározókat illetően. Számos darwini modell a produkció és szelekció ciklusának elválasztását emeli ki. Fontos szerepet kap a társas kontextus és az elfogadás is. Az életutak elemzése a kulturális és történelmi határhelyzetek szerepét állítja előtérbe, valamint a mentorok jelentőségét.

Restricted access

BorosJános(szerk.): Igazság és kommunikáció. Tanulmányok Donald Davidson filozófiájáról. Brambauer, Pécs, 2004 Faragó-SzabóIstván: Az újkori szkepticizmus története. Áron Kiadó, Budapest, 2005 NyíriKristófés PallóGábor(szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21. század bölcseleti élménye. Áron Kiadó, Budapest, 2005 LudassyMária: Szavak és kardok. Nyelvfilozófia és hatalomelmélet. Atlantisz, Budapest, 2004 ImmanuelKant: Antropológiai írások. Osiris Kiadó, Budapest, 2005 KieferFerenc: Lehetőség és szükségszerűség. Tanulmányok a nyelvi modalitás köréből. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005 BárdosJenő: Nyelvpedagógiai kalandozások. Iskolakultúra, Pécs, 2004 BárdosJenő: Élő nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005 Minden filozófia „nyelvkritika”. I-II. NeumerKatalin(szerk.): Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004; NeumerKatalinés LakiJános(szerk.): Analitikus filozófia és fenomenológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 BorosJánosés AndrásFerenc(szerk.): Képszemantika, hagyomány, mobilkommunikáció. Tanulmányok Nyíri Kristóf filozófiájáról. Brambauer, Pécs, 2005 WolfgangIser: Az értelmezés hatalma.Gondolat Kiadó, Budapest, 2004 HankissElemér: Az ezerarcú én. Osiris Kiadó, Budapest, 2005 JeromeBruner: Valóságos elmék, lehetséges világok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005 TimKasser: Az anyagiasság súlyos ára. Ursus Libris, Budapest, 2005 LászlóJános: A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába.Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005 LányiGusztáv: Politikai pszichológia.Jószöveg Kiadó, Budapest, 2005 CsermelyPéter: A rejtett hálózatok ereje. Vince Könyvkiadó, Budapest, 2005 NémediDénes: Klasszikus szociológia. 1890-1945. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005ZemplénA. Gábor: The history of vision, colour, and light theories. Bern Studies in the History and Philosophy of Science, Bern, 2005

Restricted access

A dolgozat először Darwin felfedezésének gondolatmenetét elemzi pszichológiai szempontból. Rámutat arra, hogy az elmélet gondolati felépítésében a piciny változások és a katasztrófákat helyettesítő állandó átalakulás előtérbe állításában jellegzetes gondolati analógiák érhetők tetten. Egy másik fontos szempont a tudományos teljesítmény és a személyes sors kapcsolata. Mai szempontból Darwin gondolkodásmódja alapvetően rendszerező. A mai pszichológiában sokat emlegetett autizmus spektrumba is sorolhatnánk, éppen a taxonomikus szenvedély alapján. Ugyanakkor az állandó átalakulások hangsúlyozásával ezt a rendszerező gondolkodásmódot összekapcsolja a dinamikával. A dolgozat kitér a Darwin patológiájával kapcsolatos különböző értelmezésekre is, különös hangsúllyal kiemelve Bowlby felfogását a kötődési drámák szerepéről a 19. század nagy szellemi teljesítményeiben.

Restricted access
Restricted access