Search Results

You are looking at 61 - 70 of 168 items for

  • Author or Editor: László Kiss x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Levél a szerkesztőhöz & Könyvismertetés

Letter to the editor & Book review

Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Gaál
and
László Kiss
Restricted access

Az autoimmun kórképek általában a ritka kórképek közé tartoznak, de vannak népbetegségnek számító kórformák is. Jelen munkában a szerzők azt elemzik, hogy növekszik-e az autoimmun betegek száma és az autoimmun betegségek előfordulási gyakorisága. Adott kórképen belül a betegek száma növekszik részben az incidencia valós növekedése következtében, amelyet főként az epigenetikus tényezők határoznak meg. Másrészről az incidencia növekedését eredményezi a diagnosztikai lehetőségek javulása, a pontosabb klasszifikációs rendszerek kidolgozása és a labordiagnosztikai lehetőségek finomabbá válása. Ezáltal az enyhébb és atípusos kórformák is felismerésre kerülnek. A prevalencia növekedése is nyomon követhető az immunszuppresszív kezelési lehetőségek bővülése és ennek következtében a túlélés javulása révén. Az egyedi betegségeken túl egyre több kórképről derül ki, hogy autoimmun folyamatok állnak a hátterében, és egyre több új autoimmun kórkép került leírásra. Ennek következtében az autoimmun betegségek száma nő, ezáltal az autoimmun betegek száma is tovább emelkedik. Emiatt és e betegségek krónikus, általában rokkantságot vagy csökkent munkaképességet eredményező volta miatt is mind nagyobb szakmai és társadalmi odafigyelést tesznek szükségessé az autoimmun betegségek és igényelnek az autoimmun betegek.

Restricted access

Semmelweis erdélyi híve: ifjabb Spányik József (1836–1908)

The Transylvanian protector of Semmelweis: József Spányik the younger (1836–1908)

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Restricted access

A szülési fájdalomcsillapítás történetének kezdetei

The beginnings of history of relieving labour pain

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Open access

A Semmelweis előtti korszak jeles eseménye: Ross Ferenc értekezése a gyermekágyi lázról 1833-ban

A significant event of the pre-Semmelweis era: the dissertation of Ferenc Ross on puerperal fever in 1833

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Restricted access

Bársony János – Semmelweis harmadik tanszéki utódja

János Bársony the third successor to the chair of Semmelweis

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Restricted access