Search Results

You are looking at 71 - 80 of 158 items for

  • Author or Editor: Péter Tóth x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Magyar Sebészet
Authors:
Balázs Vincze
,
Péter Mezei
,
János Hanyik
,
Sándor Almássy
,
Károly Gyáni
,
Géza Szűcs
, and
Imre Tóth

Absztrakt

Az inflammatorikus fibroid polipok (IFP) a gastrointestinalis rendszer ritka, jóindulatú tumorai. Nyelőcsőben való előfordulásuk nagyon ritka, az óriási méretűeké még ritkább. Egy 63 éves nőbeteg esetét ismertetjük, akinél a nyelőcső alsó harmadából kiinduló proximálisan a légcsőoszlásig, distalisan a gyomorszájon át a mellkasba herniálódott, illetve rekesz alatti gyomorrészbe érő, prolabálódó 13 × 7 × 4,5 cm-es polipot távolítottunk el oesophagogastrotomia során. A szövettan inflammatorikus fibroid polipot igazolt. Az eset kapcsán rövid irodalmi áttekintést nyújtunk az IFP klinikumáról.

Restricted access

Melanoma malignum nyelőcső-metastasisának operált esete

Metastatic malignant melanoma of the oesophagus: Case report

Magyar Sebészet
Authors:
Zsolt Dubóczki
,
Ágnes Lóránd
,
Endre Zs. Tóth
,
Vanda Plótár
,
Gabriella Liszkay
,
Péter Mészáros
, and
Attila Vörös

Absztrakt

Melanoma malignum solitaer nyelőcsőáttétjének sikeresen operált esetét ismertetjük. 13 évvel a primaer tumor kimetszése után progresszív nyelészavar hátterében a nyelőcső felső harmadában melanoma malignumot igazoltunk. Stagingvizsgálatok alapján az elváltozás solitaernek bizonyult. Transhiatalis oesophagectomiát végeztünk gyomorpótlással, nyaki anastomosissal. A szövettani vizsgálat metastaticus melanomát talált. A beteg szövődménymentesen gyógyult, majd adjuváns dacarbazinkezelésben részesült. 18 hónappal a műtét után a beteg panasz- és daganatmentes.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Andrea Furka
,
Norbert Németh
,
Katalin Pető
,
Zsolt Szentkereszty
,
László Tóth
,
István Furka
,
Irén Mikó
, and
Péter Sápy

Absztrakt

Májműtétek során gyakran szükséges az ellátó erek hosszabb-rövidebb idejű leszorítása, ezáltal a szerv vérellátása átmenetileg zavart szenved, majd az ezt követő reperfusio során további károsodások jöhetnek létre. Ezek hatására az adott szervben is és más lokalizációban is anyagcsere- és morphologiai változások jöhetnek létre, amelyek meghatározzák a szervek, szövetek további sorsát, életképességét, regenerációját, ezáltal a műtét kimenetelét is. Állatkísérletes modellben vizsgáltuk a Báron/Pringle manőver hatását a májfunkció és szövettani károsodások szempontjából. 12 beagle kutyán 3×15 perces ligamentum hepatoduodenale leszorítás során, majd 30 perces reperfusio után vettünk vér- és szövettani mintákat. Markáns szövettani változásokat észleltünk mind a máj, mind a vékonybelek területén, valamint a májenzimek közül. Legkorábban a GPT-emelkedés jelentkezett, majd a 30 perces reperfusiót követően a GOT és a LDH is megemelkedett. Állatkísérletes modellen hosszúnak bizonyult a harmadik 15 perces leszorítás, legérzékenyebben a GPT-emelkedés jelezte az ischaemiát.

Restricted access
Imaging
Authors:
Ahmed Harmouche
,
Ferenc Kövér
,
Sándor Szukits
,
Tamás Dóczi
,
Péter Bogner
, and
Arnold Tóth

Abstract

Background and Aim

Since the initial release of the World Wide Web, the capabilities of web browsers have grown from presenting formatted documents to running complex programs, such as 3D game engines. The medical imaging community started to adopt technologies that came with the fifth major version of the HyperText Markup Language (HTML5). It led to the creation of various web-based radiological applications such as cornerstone.js or BrainBrowser. BrainBrowser supports both 3D and 2D rendering of neuroimaging data. However, it cannot run important image processing algorithms, such as brain extraction and linear registration, which are essential in most neuroimaging workflows. The most commonly used library that supports these algorithms is the FMRIB Software Library (FSL). We aim to build a web-based cross-platform neuroimaging platform that combines data visualization with image processing.

Methods

We built our system as an extension of BrainBrowser. We developed WebMRI in JavaScript and designed the user interface using HTML, CSS, and Bootstrap. We used Emscripten to port the brain extraction and linear registration tools of FSL to the web.

Results

We built WebMRI, a fully web-based extensible neuroimaging platform that combines the visualization capabilities of BrainBrowser with the brain extraction and linear registration tools of FSL by porting them from C++ to WebAssembly. We extended BrainBrowser with a plugin system that makes it easy to bring other processing algorithms into the platform. We released the WebMRI source code on Github: https://github.com/wpmed92/WebMRI.

Conclusions

We developed and released WebMRI, a web-based cross-platform open-source neuroimaging platform.

Open access
Clinical and Experimental Medical Journal
Authors:
Tünde Fischer
,
Márta Tiboly
,
Péter Tóth
,
Mária Szenes
,
Zoltán VÖlgyi
,
Otília Bali
, and
Beáta Gasztonyi

Abstract

Whipple's disease is a chronic, systemic, relapsing bacterial illness, which always has a fatal outcome without treatment. It represents a significant diagnostic challenge for both clinicians and pathologists. In 80% of cases, the disease affects middle-aged white men belonging to the Caucasian race. Case report: The authors present three cases and review the aetiology, clinical features, presumed pathomechanism and the possibilities of treatment. Conclusion: Several immunologic mechanisms underlying Whipple's disease have emerged, but their primary or secondary nature has not yet been elucidated. First of all, this is a gastrointestinal disease; however, extraintestinal symptoms may often precede final diagnosis by several years. The histological hallmark for the diagnosis is the presence of numerous macrophages in the duodenal mucosa showing periodic acid — Schiff (PAS)-positive inclusions as well as polymerase chain reaction. The choice of antibiotics and the duration of therapy are empirical, but in most cases, there is an immediate response to the treatment. Relapses are common, particularly in patients with central nervous system involvement.

Restricted access

A masszív haemothorax modern kezelése

Modern treatment of massive hemothorax

Orvosi Hetilap
Authors:
Károly Gábor Szabó
,
Péter Mezei
,
Balázs Vincze
,
Noémi Jónás
, and
Imre Tóth

Bevezetés és célkitűzés: A haemothorax szélsőségesen különböző etiológiájú és súlyosságú kórképek gyűjtőfogalma. Súlyos, masszív formája a leggyakrabban traumás eredetű, nemritkán iatrogén (intervenció, alvadást befolyásoló szerek), és elvétve ismeretlen. Az októl, a volumentől, a dinamikától függő, az adott beteghez illesztett és a módszerekhez való hozzáférés által megszabott kezelési stratégiák áttekintését tűztük ki célul. Módszerek: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház Mellkassebészeti Osztályán 2017. január 1. és 2021. december 31. között haemothorax miatt kezelt betegek adatait retrospektíven elemeztük. A kórház informatikai rendszerének adataiból a haemothorax okát, a választott kezelési módot, a kimenetelt (30 napos túlélés), az ápolási napok számát és a szövődményeket vizsgáltuk. Eredmények: 77 beteget kezeltünk haemothorax miatt, 57 férfit, 20 nőt. Betegeink átlagéletkora 53,4 (23–90, SD: 14,9) év volt. Műtétet 31 esetben végeztünk, 10 alkalommal történt reoperáció. Kombinált műtéti mellkasfali stabilizáció során végzett haematomaevakuáció 7 esetben vált szükségessé. Ápolási napok száma: 14 (2–79). 30 napos túlélés: 95%. Megbeszélés: Az elsődleges terápiás módszer a mellüregi drenázs. Az invazív radiológia biztosította digitális szubtrakciós angiográfiával (DSA) ez a módszer válogatott esetekben kiválthatja a műtéti feltárást. A minimálinvazivitást preferáló műtéti repertoárban a videotorakoszkópos (VATS-) műtét válik dominánssá. Következtetés: Ha a beteg általános állapota, a vérzés mértéke engedi, és elérhető a DSA, akkor a vérzéscsillapításra a mellkasi drenázst követően ez alkalmas módszer. Mellkasi drenázzsal dacoló esetben a VATS-haematomaevakuáció javallt. Többszörös bordatörés következtében kialakult instabil mellkast kísérő vérmell esetén a mellkasfali stabilizáció és a kiürítés kombinálandó. Osztályunkon egyre nagyobb arányban végzünk VATS-ot a haemothorax kezelésében. A minimálinvazív ellátás az arra alkalmas betegekben biztonságos, és a végeredményt tekintve a nyitott thoracotomia előnyös alternatívája. Orv Hetil. 2022; 163(43): 1727–1732.

Open access

A női és a férfiemlőrák standardizált incidencia- és mortalitásadatai Magyarországon 2000 és 2016 között

Standardized data on the incidence and mortality of female and male breast cancers in Hungary between 2000 and 2016

Orvosi Hetilap
Authors:
Edit Béres
,
János Nagy
,
Judit Tóth
,
Péter Árkosy
, and
Sándor Sipka

Összefoglaló. Bevezetés: A rákbetegségek incidencia- (gyakorisági) értékei világszerte, így Magyarországon is folyamatosan növekednek. Az emlőrákok előfordulása és kórlefolyása a két nemben azonban sajátosan különbözik. Célkitűzés: Célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk és értékeljük a női és a férfiemlőrák incidencia- és mortalitási (halálozási) adatait Magyarországon 2000 és 2016 között. Módszer: A Központi Statisztikai Hivatalból és a Nemzeti Rákregiszterből származó adatok standardizált, 100 000 főre számított feldolgozása. Eredmények: Magyarországon a vizsgált időszakban az emlőrákok gyakoriságának növekedése megközelítőleg ugyanolyan mértékű (39%) volt, mint az összes ráké (34%). Az emelkedés jelentős: a 2016-ban 8,7% részarányú női emlőrák esetében 39%, a 0,22%-os részarányú férfiráknál 60%. Ezzel szemben a halálozási adatok jelentős mértékű csökkenéseket mutatnak mind az összes daganat, mind a női emlőrák vonatkozásában, míg a férfiemlőrák esetében a csökkenés nagyobb mértékű. A rosszindulatú daganatok incidenciája és a 2-es típusú diabetes mellitus (2DM) prevalenciája egyaránt magasan szignifikáns korrelációt mutatott az egy főre jutó bruttó nemzeti össztermék (GDP) értékének növekedésével. Új megfigyelés, hogy a 2DM-növekedés időben megelőzte a daganatok incidenciájának növekedését. Következtetés: A vizsgált időszakban a női és a férfiemlőrákok magyarországi gyakorisági és halálozási adatai a nemzetköziekhez hasonló tendenciákat mutatnak. A férfiemlőrákok sokkal ritkábbak, de kezelésük kevésbé hatékony. Új szempont, hogy a rosszindulatú daganatok gyakoribb megjelenésében a klinikailag kedvezőtlenebb 2DM százalékos arányának (prevalenciájának) emelkedése is jelentős tényező lehet az elhízáshoz kapcsolódva. A GDP növekedése kedvezően hathatott a halálozások csökkenésében a kedvezőbb gyógyítási és megelőzési feltételek megteremtésével. Ugyanakkor ennek a növekedésnek szerepe lehet az elhízással összefüggő 2DM prevalenciájának emelkedésében is. Orv Hetil. 2022; 163(5): 181–186.

Summary. Introduction: The incidence of malignant cancers is continuously growing. In breast cancers, the incidence and clinical course are greatly different in the two genders. Objective: We aimed to investigate the incidence and mortality of breast cancers in females and males in Hungary between 2000 and 2016. Methods: The data derived from the Hungarian Central Statistical Office and the National Cancer Registry were evaluated and standardized for 100 000 inhabitants. Results: In Hungary, the elevation of breast cancer incidence (39%) showed a similar extent as that of total tumours (34%). In female breast cancers representing a much greater percent (8.7% in 2016) than that in males (0.22%), the increase was significant (39%) as in males (60 %). On the other hand, mortality was significantly lower for both of them regarding total malignant and female breast tumours, whereas the decrease was greater in the male breast cancers. The increase of GDP per capita showed highly significant correlation with the incidence of malignant tumours and prevalence of diabetes mellitus type 2 (2DM). It was a new finding that the increase in the prevalence of 2DM precedes the elevation of the incidence of cancer. Conclusion: In Hungary, the data of incidence and mortality of female and male breast cancers showed similar tendencies as the international ones. The breast cancers of males were rarer but their treatment was less effective. However, it was a new aspect that in the increased incidence of malignant tumours also the greater prevalence of 2DM could be an important factor related to obesity. Orv Hetil. 2022; 163(5): 181–186.

Open access
Hungarian Medical Journal
Authors:
Anna Körner
,
Péter Tóth-Heyn
,
Antal Dezsőfi
,
Gábor Veres
,
László Madácsy
, and
András Arató

Introduction: It is well known that patients suffering from an autoimmune disease are more prone to develop another one, too. The authors have previously shown frequent occurrence of celiac disease in patients with type 1 diabetes mellitus compared to the background population. Autoimmune thyroid disease, the most common autoimmune disorder, associated with type 1 diabetes mellitus, generally occurs after the manifestation of diabetes, in the second decade of life. The aim of the study was to investigate the prevalence of thyroid autoimmunity as well as the frequency of autoimmune thyroid disease in patients with type 1 diabetes mellitus. Its aim was also to compare the prevalence of autoimmune thyroid disease in patients with type 1 diabetes mellitus and in those with type 1 diabetes mellitus and celiac disease. Methods: Screening was performed in 268 patients with type 1 diabetes mellitus alone and in 48 children with type 1 diabetes mellitus and celiac disease, with the aid of anti-peroxidase and anti-thyroglobulin antibody. In case of autoantibody positivity testing of thyroid function and ultrasonography confirmed the autoimmune thyroid disease. According to the results, the frequency of autoantibody positivity was significantly higher in diabetic patients suffering from celiac disease (type 1 diabetes mellitus: 43 (16%), type 1 diabetes mellitus + celiac disease: 16 (33.3%, p < 0.01). Hypothyroidism due to thyroiditis was also more prevalent in patients with type 1 diabetes mellitus and celiac disease. Conclusions: Due to increased risk, the authors emphasize the need of frequent screening for autoimmune thyroid disorder in patients with type 1 diabetes mellitus and celiac disease.

Restricted access

A felszín alatti hidrogéntárolás kőzetalkotó ásványokra gyakorolt hatása a Pannon-medencében

Effect of subsurface hydrogen storage on rock-forming minerals in the Pannonian Basin

Scientia et Securitas
Authors:
Orsolya Gelencsér
,
Péter Tóth
,
Tibor Németh
,
Zsuzsanna Szabó-Krausz
, and
György Falus

Összefoglalás.

Az energiaigény és a megújuló energiaforrásokból származó kínálat között fennálló szezonális eltérés áthidalható a hidrogéngáz bevezetésével az energiaellátásba. A nagy léptékű energiatárolás hidrogén formájában a felszín alatti térben lehetséges. Azonban a kőzet pórusterében az injektált hidrogén hatására végbemenő reakciók nemcsak a kitermelendő hidrogén mennyiségét és minőségét csökkentik, de a kőzet hosszabb távú állékonyságát is ronthatják. A Kárpát-Pannon régióban jelentős mennyiségben találhatók porózus kőzetek, amelyek hidrogéntárolásra is alkalmasak lehetnek. Ugyanakkor, ezek a kőzetek változatos ásványos összetételük miatt reakcióba léphetnek a hidrogénnel. Vizsgálatunk célja, hogy megismerjük a kőzetalkotó ásványok viselkedését pórusvíz és hidrogén jelenlétében, amely elengedhetetlen a rezervoár tárolási potenciáljának felméréséhez.

Summary.

One of the key substances in the modern-day energy transition is hydrogen, which can be utilized as an energy storage chemical substance. To store hydrogen on the scales required for global hydrogen economy, porous geological formations should be considered. However, geochemical challenges associated with hydrogen storage in sedimentary formations are still not well understood. Mineral dissolution and precipitation, as a result of hydrogen injection into the rocks not only can decrease the quality and the quantity of the stored hydrogen but may have an impact on the rock integrity as well. The Carpathian Pannonian region is rich in porous rocks, which could serve as hydrogen storage sites. However, many of them show various mineralogical compositions, which could behave differently under high hydrogen partial pressure. The main objective of our study is to predict geochemical reactions among rock-forming minerals, pore water and hydrogen. For this purpose, we apply analytical techniques and geochemical modeling.

The subject of this research is the Late Miocene Szolnok Sandstone Formation located in the Pannonian Basin, Carpathian-Pannonian Region. In the future this Formation can play a significant role in hydrogen storage, due to its favorable reservoir geological and petrophysical characteristics.

X-ray diffraction analyses were carried out, polished and thin sections were prepared for petrographic and geochemical analyses. The collected data were used in the PHREEQC modeling environment. In the first stage, equilibrium batch models were made to assess the potential long-term impacts of hydrogen on the reservoir rock and the effect of the geological environment. The modeling results of the project showed that hydrogen almost does not react with silicates (e.g., quartz). Possible hydrogen loss can occur due to redox reactions. Pyrite (FeS2) can react with hydrogen producing hydrogen sulfide (H2S) and since petrography has revealed that the studied sandstones have pyrite as accessory mineral.

Open access

Absztrakt:

A 2-es típusú diabetes mellitus (2TDM) kezelése terén új antidiabetikumok váltak elérhetőkké. A vizsgálat célja az volt, hogy felmérjük a 2TDM gyógyszeres kezelési szokásainak változását 2001–2014 között. A vizsgálatot az Országos Egészségügyi Pénztár adatbázisának elemzésével végeztük. Az újonnan felismert 2TDM éves előfordulása 75 700 esetről 33 700 esetre csökkent. A 2TDM prevalenciája fokozatosan emelkedett, majd később stagnáló jellegűvé vált (2014-ben 727 000 eset). A szulfonilurea-monoterápia gyakorisága 64%-ról 35%-ra csökkent, a metformin-monoterápia gyakorisága 19%-ról 42%-ra nőtt. Gyógyszeres kezelés szükségessége esetén 2014-ben a metformin volt a leggyakrabban választott első készítmény (66%), ezt követte a szulfonilureák választása (16%). Első alkalommal DPP-4-gátlót 20 362 beteg, GLP-1-mimetikumot pedig 4996 beteg kapott 2014-ben. Öt évvel a szulfonilureakezelés megkezdése után (2010–2014 között) metforminra gyakrabban volt szükség második szerként (39,0%), mint a szulfonilureára öt évvel a metforminkezelés megkezdése után (22,9%). Az antidiabetikumok felírási szokásai az évek során megváltoztak, követve a szakmai irányelvek ajánlásait. Várható, hogy a terápiás szokások a közeljövőben tovább módosulnak. Orv Hetil. 2017; 158(20): 770–778.

Open access