Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Author or Editor: Ágnes Kapitány x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az ESS öt hullámban zajlott adatfelvételéhez kapcsolódva a szerzők a kvalitatív szociológia szemszögéből értelmezik az értékek sorrendjét, illetve e sorrend változásait. Kiemelik az értékválasztásokból kirajzolódó konfliktuspotenciálokat és értékkollíziókat, végül ismertetik és értelmezik a generációs eltéréseket.

Restricted access

Tanulmányunk azt igyekszik bemutatni néhány példán keresztül, hogy a név, illetve a névadási szokások milyen szerepet játszanak, milyen orientációkat jeleznek/jelezhetnek a szociokulturális térben való tájékozódás során.

Restricted access

Európa keleti felén a globalizáció folyamata együtt zajlott/zajlik a modernizáció, az urbanizáció, az individualizáció és a (re)kapitalizáció folyamatával. Mindezen folyamatok már régen megkezdődtek, de a rendszerváltás radikálisan felgyorsította őket. Ez az időszak számos területen kiváló lehetőséget nyújt e folyamatok megnyilvánulásainak elemzésére. A szemiotikai elemzésben érdemes különválasztani ezeket a folyamatokat, van, amit elsősorban értékrendszeri változásként, van, amit a haladás/konzervativizmus metszetben, ismét más jelenségeket elsősorban új szimbólumok megjelenéseként érdemes elemezni. A fent jelzett szocio-kulturális változásokat mi elsősorban a lakásmód (különösen a középosztályi lakásmód) változásaiban vizsgáltuk. Az utóbbi évtized változásai közül elsősorban az alábbiakat elemeztük: a multi­kulturalizáció jelei és lépcsőfokai a tárgykultúrában (különösen az észak-amerikai és a távol-keleti jelek és szimbólumok beáramlása); az individualizáció jelei a lakás egyes helyiségeinek (fürdőszoba, gyerekszoba, hálószoba) jellegváltozásaiban; a komputerhasználat szerepe az új lakásmódban mint modernizáció-szimbólum; az erkélyek és kertek megváltozott használatmódja és ennek összefüggése a nyilvánossághoz való viszony változásával; illetve a könyvek szerepének változása és ennek összefüggése a szűkebb értelemben vett kultúra szerepváltozásával - mint a rendszerváltás következményei; a „látványlakások” divatja; az urbanizáció (és modernizáció) jelei a falusi életmódban és az értelmiségi ellen-irányzat: törekvés a falvak revitalizálására (és ennek összefüggése a globalizáció negatív hatásaival szembeni ellenállással).

Restricted access