Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Béla Janky x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Metatheoretical studies often characterise rational choice theory (RCT) based empirical research as predominantly qualitative and illustrative. In this short (and selective) methodological survey we investigate the oppurtinities and limits of quantitative empirical researches that adopt the framework of the RCT paradigm. Unlike many other methodological studies, this paper does not focus on a general comparsion of RCT with compenting paradigms. instead, we take the framework of RCT as given, and study the  methodological problems RCT researchers face while testing their theoretical models. We survey possibile research-startegies, and examine the impact of the level of analysis on model building and on the results. Moreover, we summarise  the motivational assumptions of sociological RCT. Besides, we examine those extensions of the RCT that take into account the problem of proplem of perception. Afterwards we present a regression technique that is directly build on utility-theory. Finally, a residual method for measuring non-egoistic motivations will be discussed.

Restricted access

Tanulmányunk egyik alapvető állítása szerint a jóléti intézményekre vonatkozó preferenciák a szolidaritási normákon keresztül függnek a cselekvők mikrokörnyezetét alkotó közösségek kohéziójától. A vizsgálat legfontosabb alapfeltevése, hogy a jóléti intézmények többségének esetében a primordiális kapcsolatok intenzitása egymással ellentétes irányban befolyásolja az említett két dimenzióban a mások javát (is) szolgáló jóléti juttatások iránti preferenciákat. Egyrészről a rokonsági-szomszédsági viszonyok erőssége az egalitarianizmus értékén keresztül erősíti a szociális juttatások támogatottságát. Másrészről azonban az intenzív primordiális kapcsolatok következményeként előálló erősebb kirekesztő tendenciák csökkentik annak esélyét, hogy az egyén olyan intézményeket támogasson, amelyekből személyének vagy szűkebb környezetének nem származik közvetlen haszna. Egy tesztelhető hipotézist azonban a fentiek ismeretében is meg tudtunk fogalmazni. Eszerint egy adott jóléti területen, egy széles kört érintő, illetve egy marginális csoportnak juttatott támogatás megítélése közötti különbség szintén a kirekesztés dimenziója mentén elfoglalt pozíciótól függ elsősorban.  Hipotéziseinket megkíséreltük empirikus kutatások eredményeivel összevetni. A részben másodelemzésen, részben feltevéseinket is figyelembe vevő felmérések adatainak vizsgálatán alapuló tesztek nem cáfolták az elméleti állításokat. Ugyanakkor a számunkra releváns társadalomszerkezeti sajátosságok mérése nem könnyű és nem egyértelmű feladat.

Restricted access

This paper summarizes the first results of the analysis of a questionnaire survey on the determinants of social cohesion and interethnic relations in Hungarian local communities. The survey was carried out in villages and small towns in four different regions of the country in 2012. Our results show that the socioeconomic status and geo-cultural background of the local community significantly shape social cohesion and interethnic trust. Migration rate, on the other hand, plays a surprisingly minor role in shaping trust and cohesion. The effect of fractionalization is moderate, and, interestingly, mainly positive if national minorities are present in the local community.

Restricted access

A tanulmány az InvesTel Rt. történetét mutatja be feldolgozott dokumentumok és interjúk alapján. Külön elemzi a pénzügyi cég kezdeti, fejlődési és megszűnési időszakát. A szervezet- történeti leírás során a szerzők igyekeztek figyelembe venni minden fontosabb tényezőt, mely az InvesTel működését a vizsgált időszakban befolyásolta. Az elemzés részletesen kitér a MATÁV és az InvesTel kapcsolatára, a szervezeti és a személyi változásokra, a tulajdonosi struktúra alakulására, valamint a piaci és a szabályozási környezet sajátosságaira. A tanulmány célja az volt, hogy minél teljesebb és sokrétűbb áttekintést adjon a cég történetéről.

Restricted access