Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Author or Editor: Beáta Prónay x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A vak és súlyos mértékben látássérült gyermekek értelmi képességeinek feltárása, intelligenciavizsgálata megoldatlan kérdés nemzetközi viszonylatban. A nemzetközi szakirodalom több tesztadaptációs kísérletről számol be, de a legáltalánosabban alkalmazott eszköznek mégis a Wechsler-teszt bizonyult. Jelen tanulmányban a megújult magyar Wechsler-teszt, a MAWGYI-R verbális próbáinak kipróbálásáról számolunk be a vizsgálati időszakban teljesnek tekinthető, vaksággal élő, iskoláskorú populáción végzett vizsgálataink alapján. Ismertetjük a teszt alkalmazásának tapasztalatait, a vizsgált populáció verbális kvóciensének az új magyar standarddal mért, kissé balra tolódott görbéjét. A csoportot továbbiakban jellemzi a Számolási gondolkodás és az Általános ismeretek szubtesztekben elért alacsony pontszám és a Számismétlés és Szókincs próbákban mutatott jó eredmény. Saját eredményeinket összevetve mások korábbi vizsgálataival hasonlóságokat és eltéréseket egyaránt tapasztalunk. A különböző életkorokban mért eltérő teljesítmény nem bizonyult szignifikánsnak. A koraszülött és nem koraszülött csoport teljesítménye között nem tudtunk különbséget igazolni. Vizsgálatunkban a VQ-ra szignifikánsan hatást gyakorolt a látásteljesítmény és a családi háttér.

Restricted access