Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Boglárka Balla x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Korábban SARS-CoV-2-fertőzésen átesett betegek műtéti érzéstelenítése és perioperatív ellátása

Anesthesia and perioperative considerations for patients with prior SARS-CoV-2 infection

Orvosi Hetilap
Authors: Boglárka Balla, Béla Fülesdi, and Tamás Végh

Összefoglaló. A korábban SARS-CoV-2-vírusfertőzésen átesett betegeknél különösen fontos az elektív műtét időpontjának megválasztása. Egy több, mint százezer beteget felölelő tanulmány szerint átlagosan 7 hét szükséges az elektív műtétre bocsátáshoz. Sürgős műtétek esetében a beteg általános állapota és a műtéttől várt javulás alapján mérlegelendő a műtét időpontja. A vitális indikációjú műtétek képezik a legnagyobb rizikót, hiszen ezen esetekben igen csekély idő és lehetőség van a preoperatív betegelőkészítésre.

A SARS-CoV-2-vírusfertőzés nem minden esetben múlik el nyomtalanul. Szövődményeként felléphetnek cardiopulmonalis, véralvadási, központi idegrendszeri, mozgásszervi problémák, akut veseelégtelenség, ion- és vércukorháztartás felborulása, valamint gastrointestinalis eltérések is, melyek lehetnek rövid vagy hosszú távúak, illetve egyes esetekben maradandó károsodások is.

A preoperatív kivizsgálási stratégiát, a műtéti érzéstelenítés módszerét (általános vagy regionális), valamint az intraoperatív monitorozást ezen szövődmények súlyosságának, valamint a műtét típusához megfelelően kell megválasztani. A posztoperatív időszakban a SARS-CoV-2-vírusfertőzésen átesett betegek körében gyakrabban lehet szükség emelt szintű monitorozásra vagy intenzív osztályos megfigyelésre. Orv Hetil. 2022; 163(18): 695–701.

Summary. The timing of elective surgery is very important in patients, who suffered SARS-CoV-2 virus infection. According to a study of more than 100,000 patients, it takes approximately seven weeks to be safely admitted to elective surgery. In the case of emergency surgeries, the date of the surgery should be considered based on the patient’s general condition and the expected improvement from the surgery. Surgery with a vital indication takes the greatest risk, as there is very little time and opportunity for preoperative examination in these cases.

SARS-CoV-2 virus infection does not go away without a trace. Complications may include cardiopulmonary, coagulation, central nervous system, locomotor problems, acute renal failure, ionic and diabetic disorders, and gastrointestinal abnormalities, which may be short-term or long-term, and in some cases permanent.

The preoperative examination strategy, the method of anesthesia (general or regional) and the intraoperative monitoring should be chosen according to the severity of these complications and the type of surgery. In the postoperative period, patients suffered with SARS-CoV-2 virus infection may require more frequent monitoring or intensive ward monitoring. Orv Hetil. 2022; 163(18): 695–701.

Open access