Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Csányi Viktor x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Régészeti Adatok Az Árpád-Kor Kerámiaművességéhez: Székkutas, Sós-Halmi-Dűlő

New Archaeological data on the Pottery of the Árpádian age: Székkutas, Sós-Halmi-Dűlő

Archaeologiai Értesítő
Authors: Szigeti Judit, Csányi Viktor, and Rózsa Zoltán

Tanulmányunkban egy 2014–15 folyamán, Székkutason (Csongrád megye) feltárt Árpád-kori településrészlet házaiból előkerült kerámiaanyag feldolgozásának eredményeit mutatjuk be, adalékkal szolgálva a 12. századi kerámiakutatás adataihoz.

Presented here are the results of the assessment of the pottery finds from the houses of an Árpádian Age settlement, a section of which was uncovered at Székkutas (County Csongrád) in 2014–2015, which can contribute to studies on 12th-century pottery.

Restricted access