Search Results

You are looking at 1 - 10 of 35 items for :

  • Author or Editor: Csaba Balázs x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A Hashimoto-thyreoiditis a szervspecifikus autoimmun endocrinopathiák típusos formája. A thyreoidea elleni antitesteket először ebben a betegségben írták le. Az elmúlt ötven év kutatásai bizonyították, hogy a thyreocyták károsodása komplex, többlépcsős folyamat, amelyben az immunológiai, immungenetikai faktorok mellett az epigenetikai és környezeti tényezők is szerepet játszanak. A kutatások lényeges következtetése az, hogy a thyreoiditis nem azonos a hypothyreosissal, mivel a betegség lefolyásában eltérő funkcionális stádiumok mutathatók ki. A betegség felismerésében a klinikai kép mellett meghatározóak az immunológiai vizsgálatok. A szerző a betegség kezelésére és megelőzésére vonatkozó fő irányelveket foglalja össze.

Restricted access

A szelén nélkülözhetetlen nyomelem, amely antioxidáns hatása révén lényeges az immun- és az endokrin rendszer működésében. A pajzsmirigy hormonszintézise során képződő szabad gyököknek szerepük lehet a thyreoidea autoimmun betegségeiben. A vizsgálat célja az volt, hogy meghatározzák, a szelénkezelés hat-e a pajzsmirigy-peroxidáz, a tireoglobulin elleni antitestek szintjére és az antioxidáns státusra. Módszer: Százharminckét autoimmun thyreoiditises betegben kettős vakmódszerrel tesztelték a szelén hatásait. Mindkét csoportban alkalmaztak L-tiroxin-szubsztitúciós kezelést, így a TSH-szint az élettani tartományban maradt. A kezelt csoportba 70 beteg (68 nő, átlagéletkor 41,4 ± 9,5 év), a placebocsoportba 62 beteg (61 nő, átlagéletkor 42,7 ± 8,3 év) tartozott. A TSH, az fT4, az fT3 és az antitestek mérését kemilumineszcens technikával végezték. A teljes antioxidáns-kapacitást Randox kittel, a szérumszelénszintet atomabszorpciós módszerrel határozták meg. A kezelés során a vizsgált betegek 2 × 100 µg L-szelén-metionin tablettát kaptak. A betegek klinikai és laboratóriumi vizsgálatát háromhavonta végezték egy éven át. Eredmények: A szelénszint a betegek szérumában lényegesen alacsonyabb volt, mint az egészséges kontrollokban. Az fT3/fT4 arány magasabb volt a szelénnel kezeltekben, mint a placebocsoportban. A szelén hatására az autoantitestek (főleg a pajzsmirigy-peroxidázenzim elleni antitestek) titere szignifikánsan csökkent a megfigyelési idő végére. Inverz összefüggést találtak az antioxidáns státus és a pajzsmirigy-peroxidázenzim elleni antitestek titere között. A pajzsmirigy térfogata a kezelt betegekben nem csökkent jelentősen. Mellékhatást a kezelés során nem tapasztaltak. Következtetés: A szelénkezelés autoantitest-képzést gátló hatása miatt alkalmas az autoimmun thyreoiditises betegek kezelésére.

Restricted access

Az autoimmun pajzsmirigybetegségek a fejlett államokban a leggyakoribb szervspecifikus autoimmun kórképek, amelyek a lakosság 5–10%-át érintik. Klinikai megjelenési formájuk változó, a hyperthyreosist okozó Basedow–Graves-kórtól a hypothyreosist kiváltó Hashimoto-thyreoiditisig. Jóllehet a pajzsmirigy autoimmunitásának pontos oka nem ismert, a betegség kiváltásában az örökletes és a környezeti tényezők kölcsönhatásai meghatározó jelentőségűek. Az autoimmun pajzsmirigybetegségek létrejöttében a fő hisztokompatibilitási komplexnek és pajzsmirigy-specifikus antigéneknek, mint a TSH-receptornak, a tireoglobulinnak és a pajzsmirigy-peroxidáz enzimnek van szerepe. A TSH-receptor elleni antitestek többsége stimuláló jellegű, és felelős a hyperthyreosis kialakulásáért. A tireoglobulin és a pajzsmirigy-peroxidáz enzim elleni antitestek károsítják a thyreocytákat, gátolják a pajzsmirigy-peroxidáz működését, és néhány évvel megjelenésük után hypothyreosist okoznak. A fő hisztokompatibilitási komplex molekuláinak kulcsszerepük van az autoantigének bemutatásában. Bebizonyosodott, hogy a HLA-DR molekula azon variánsában, amelyben a DRβ1 lánc 74. helyén arginin van, jelentősen gyakoribbak az autoimmun pajzsmirigybetegségek, ugyanakkor, ha ebben a pozícióban glutamin van, akkor az egyének védettek a betegséggel szemben. A tireoglobulin peptidjei közül a 2098-ról kiderült, hogy erősen és specifikusan kötődik a DRβ1-Arg74-hez, míg a tireoglobulin 2766, amelyik hasonló tulajdonsággal nem rendelkezik, nem indukál autoimmun választ. A tireoglobulin 2098 képes volt a T-sejtek specifikus stimulálására is azokban a betegekben, akikben a tireoglobulin elleni antitest is pozitív volt. Mindez azt jelzi, hogy a tireoglobulin 2098 – specifikusan kötődve a HLA-DRβ1-Arg74-hez – meghatározó fontosságú T-sejt-epitóp. A környezeti tényezők közül a jód, egyes gyógyszerek, fertőzések, a pajzsmirigyet károsító kémiai anyagok lényegesek a betegség kiváltásában. A környezeti faktorok és a betegségre fogékonyságot jelentő gének közötti interakció mechanizmusának pontos megismerése azt eredményezheti, hogy új stratégiákat alkalmazhatunk a betegségek diagnózisában, kezelésében és megelőzésében. Orv. Hetil., 2012, 153, 1013–1022.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A makro-TSH szerkezete, incidenciája és klinikai szerepe pajzsmirigybetegekben nem tisztázott. Célkitűzés: A makro-TSH előfordulási gyakoriságának, tulajdonságainak meghatározása Hashimoto-thyreoiditises betegek savójában. Módszer: A Hashimoto-thyreoiditises betegek vérmintáiban a makro-TSH-t meghatározták polietilén-glikol precipitációs módszerrel és protein G agaróz abszorpciós, illetve gélfiltrációs kromatográfiával. A makro-TSH biológiai aktivitását TSH-receptorral transzfektált CHO bioassay módszerével mérték. A betegek L-tiroxin-kezelésben részesültek (átlagosan 66,5 µg/nap), a betegek fele pedig szelént is kapott (átlagosan 60 µg/nap). Eredmények: 880 Hashimoto-thyreoiditises beteget (728 nő, átlagéletkor 44,8 év) vontak be a vizsgálatba. A makro-TSH-t 41 betegben (4,6%) mutatták ki, az átlagos TSH-szint a PEG-precipitáció előtt 185,4 ± 35 IU/l volt, a precipitáció után pedig 5,55 ± 1,8 IU/l. Az anti-TPO-szint 445 ± 51 IU/l volt és fokozatosan csökkent 212 ± 51 IU/l-re egyéves tiroxin- és szelénkezelés után. Mind a PEG-precipitációs, mind a protein G abszorpciós módszerrel, illetve gélkromatográfiás eljárással a TSH elleni antitest jelenlétét mutatták ki a makro-TSH-immunkomplexben. A makro-TSH biológialag inaktívnak bizonyult, mivel a CHO-sejteket nem stimulálta. A makro-TSH a szelénnel nem kezelt csoportban 18 ± 3,2 hónapig, a szelénnel kezeltben 12 ± 1,9 hónapig volt kimutatható. Következtetés: A TSH elleni antitestek fő komponensei a makro-TSH-nak és diagnosztikus, illetve terápiás nehézségeket okozhatnak. A PEG-precipitációs eljárás alkalmas szűrőmódszer a makro-TSH bizonyítására. A szelén képes nemcsak az anti-TPO-, hanem a makro-TSH-szint csökkentésére egyaránt. Amikor a TSH-szint 40,0 IU/l feletti a hypothyreosis jelei nélkül, gondolnunk kell a makro-TSH jelenlétére. Orv Hetil. 2017; 158(34): 1346–1350.

Open access

Abstract

Recently, an increasing amount of data on the connection between neuro-endocrine and immune systems has been gathered. Results of molecular genetic research have provided evidence for a common language of these systems including neurotransmitters, hormones and cytokines. It has been proved that the immune system is capable of producing neurotransmitters and hormones and even the endocrine system can prepare cytokines. This integrative (holistic) approach makes possible the investigation of physiological and pathological events as interactions of psychoneuro-endocrine-immune systems. The associations of autoimmune diseases and the autoimmune polyendocrine syndromes constitute a heterogeneous group of disorders characterised by decreased or lost immune tolerance against self-antigens. Molecular genetic research has explored the mechanism of the associations of diseases that are called organ-specific. Autoimmune polyendocrine syndrome type 1 is characterised by the presence of at least two of the three cardinal diseases: Addison's disease, autoimmune hypoparathyroidism and mucocutaneous candidiasis. This rare autosomal recessive syndrome is induced by mutations of the autoimmune regulator (AIRE) gene. Autoimmune polyendocrine syndrome type 2 that occurs at a much higher frequency is observed and defined as the coexistence of Addison's disease, autoimmune thyroid disease and/or type 1 diabetes mellitus. Autoimmune polyendocrine syndrome type 3 is characterised by an association of autoimmune thyroid disease and type 1 diabetes mellitus. In contrast to autoimmune polyendocrine syndrome type 1, HLA and other antigens have proved to be important in types 2 and 3 of the syndrome. Identification of genetic factors predisposing to these syndromes contributes to our understanding of the common mechanisms involved in autoimmunity and offers a possibility for early treatment and prevention as well.

Restricted access

Abstract

Abstract

Due to its antioxidant capacity, the essential trace element selenium exerts complex effects on the endocrine and immune systems. Selenium may have an important role in autoimmune thyroid diseases because levels of free oxygen radicals are elevated during physiological thyroid hormone synthesis.

Objective

To determine whether selenium therapy can influence anti-thyroid peroxidase and anti-thyroglobulin antibody levels or if there is a correlation between antioxidant capacity and autoantibody titres.

Method

132 patients with autoimmune thyroiditis were investigated in a prospective, blinded and placebo controlled study. L-thyroxine substitution therapy was administered in both groups and TSH levels remained in the normal range. The selenium treated group (70 patients, 68 female, mean age 41.4 ± 9.5 years) was compared with the placebo treated group (62 patients, 61 female, mean age 42.7 ± 8.3 years). Selenium therapy included oral administration of 100 μg L-seleno-methionine tablets twice a day for a year. Determinations of TSH, fT4 and fT3 as well as antibody levels were carried out by chemoluminescent method. Total antioxidant capacity was determined by Randox kit, and serum selenium levels were measured by atomic absorption technique. In the course of the study patients were controlled every third month and at the end of the one year long observation period.

Results

Selenium levels in untreated patients were significantly lower than those in treated patients and controls. The fT3/fT4 ratio proved to be higher in patients after selenium therapy. Titres of antithyroid antibodies (mostly antithyroid peroxidase) significantly decreased at the end of the study. An inverse correlation was found between antioxidant capacity and antithyroid peroxidase levels. The volume of thyroid gland slightly diminished in treated patients. No adverse reactions were observed.

Conclusion

Selenium completed with L-thyroxine is a suitable therapy of patients with autoimmune thyroiditis.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Béla Fülesdi
and
Csaba Balázs
Restricted access

Napjainkban egyre több adat van a neuroendokrin és az immunrendszer közötti kapcsolatra. A molekuláris genetikai kutatások eredményei bizonyították, hogy a neurotranszmitterek, a hormonok és a citokinek az alapjai ennek a közös nyelvnek. Bebizonyosodott, hogy az immunrendszer képes neurotranszmitterek, hormonok, az endokrin rendszer pedig citokinek termelésére. Ez az integratív (holisztikus) szemlélet teszi lehetővé a pszicho-neuro-endokrin-immun rendszer élettani és kóros működésének megismerését. Az autoimmun kórképek társulásai és az autoimmun poliendokrin szindrómák heterogén betegségcsoportot képeznek, amelyeknek lényege a saját antigénnel szemben csökkent vagy megszűnt tolerancia. A molekuláris genetikai kutatások a szervspecifikusnak nevezett kórképek társulásainak mechanizmusát tárták fel. Az 1-es típusú autoimmun poliendokrin szindróma jellemzője, hogy legalább kettő jelen van a három kardinális betegségből: Addison-kór, autoimmun hypoparathyreosis és mucocutan candidiasis. Ennek a ritka, autoszomális szindrómának az oka az autoimmun regulátor gén (AIRE) mutációja. A 2-es típusú autoimmun poliendokrin szindrómában az Addison-kór, az autoimmun pajzsmirigybetegségek egyike és/vagy 1-es típusú diabetes mellitus társul egymással. A 3-as típusú poliendokrin szindrómát az autoimmun pajzsmirigybetegség, az 1-es típusú diabetes mellitus jellemzi. Az 1-es típusú poliendokrin szindrómától eltérően a 2-es és a 3-as típusúakat egyes HLA-antigének társulásai jellemzik. Az egyes betegségekre hajlamosító genetikai faktorok megismerése lehetővé teszi, hogy jobban megértsük a közös autoimmun mechanizmust, és lehetőséget nyújt a korai kezeléshez és megelőzéshez egyaránt.

Open access

A praetibialis myxoedema a Basedow-kór ritkán előforduló tünete. Jóllehet, a betegség patomechanizmusa nem tisztázott, de a szövettani vizsgálatok a mukopoliszacharidok, glükózaminoglikánok felhalmozódását mutatták ki, és ebben a TSH-receptor elleni antitestek serkentő hatásának tulajdonítanak szerepet. Kezelési protokollja máig nem megoldott. A szerzők egy súlyos praetibialis myxoedemában szenvedő beteg pentoxifillinel történt sikeres kezeléséről számolnak be. A 34 éves férfi betegnél több autoimmun szervspecifikus kórkép (1-es típusú diabetes mellitus, Basedow–Graves-kór súlyos orbitopathiával) együttesen fordult elő. Az intézetbe kerülésekor észlelték súlyos praetibialis myxoedemás tüneteit, amelyet addig nem diagnosztizáltak és nem kezeltek. A betegség kezelését nehezítette, hogy a diabetes mellitus miatt szteroidot a kívánt dózisban nem kaphatott. A beteg intradermalis, parenteralis, majd orális pentoxifillinkezelésben részesült. A bőrtünetek fokozatosan regrediáltak. A kedvező terápiás effektus pontosan nem tisztázott, de a legvalószínűbb mechanizmus, hogy a pentoxifillin gátolja a citokinek felszabadulását, a fibroblastok proliferációját és a glükózaminoglikánok termelődését. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a pentoxifillin a praetibialis myxoedema kezelésére eredményesen és biztonságosan alkalmazható szteroid-ellenjavallat esetén. Orv. Hetil., 2012, 153, 1719–1722.

Restricted access

A szabad oxigéngyökök, a szuperoxid anion, hidrogén-peroxid és a hidroxilgyökök toxikus hatásukkal károsítják a sejtmembránt. A szelén esszenciális nyomelem, amely komplex effektusát szabadgyök-fogó hatása révén fejti ki az endokrin rendszerben. Ebben a mechanizmusban a szelént tartalmazó enzimek: dejodinázok, glutation-peroxidázok és tioredoxinok antioxidáns és pajzsmirigyhormonokat reguláló tulajdonsága játszik szerepet. A szelénkezelés kedvező hatásáról számoltak be Hashimoto-thyreoiditisben és Basedow–Graves-kórban, és az utóbbi időben endokrin orbitopathiában is eredményesnek bizonyult. A gyógyszer szerepe diabetes mellitusban még vitatott, mivel egyesek inzulinszerű hatást figyeltek meg, mások a betegség kialakulásának növekvő kockázatáról számoltak be. Mind a női, mind a férfi autoimmun eredetű meddőségben kedvező eredményt tapasztaltak szelénkezelés után. Orv. Hetil., 2013, 154, 1628–1635.

Open access