Search Results

You are looking at 1 - 10 of 124 items for :

  • Author or Editor: Csaba Pléh x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Gregory, G. E.: Tényeken alapuló pszichiátria. Lélekben Otthon, BudapestArgelander, H.: Az első pszichoterápiás interjú. SpringerMed, BudapestPéleyBernadetteés RévészGyörgy (szerk.): Autonómia és identitás . Pro Pannonia, PécsKállaiJános, BendeIstván, KarádiKázmérés RacsmányMihály(szerk.): Bevezetésaneuropszichológiába .Medicina,BudapestVincent, J.-D.: Voyage extraordinaire au centre du cerveau . Jacob, PárizsCoquidé, M.és Tirards, S. (szerk.): Neuroplasticité . Vuibert, PárizsDehaene, S. : Les neurones de la lecture .Jacob, PárizsRizolatti, G. és Sinigaglia, C.: Les neurones miroirs . Jacob, PárizsBánrétiZoltán: A mellérendelés és az ellipszis a magyarban. Tinta Könyvkiadó, BudapestPéntekJános(szerk.): A nyelvész Brassai élő öröksége . Erdélyi Múzeum Egyesület, KolozsvárHickmann, M. és Robert, S. (szerk.): Space in languages. Linguistic systems and cognitive categories. John Benjamins, AmsterdamAurnague, M., Hickmann, M. és Vieux, L. (szerk.): The categorization of spatial entitiesin language and cognition. John Benjamins, 2007, AmsterdamWeissJános: Kant után szabadon. Áron Kiadó, BudapestLudassyMária(szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai. _

Restricted access

Merleau-Ponty, Maurice: A filozófia dicsérete. (Fordította: Sajó András) Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005 Geyer, Chrstian (szerk.): Hirnforschung und Eillsenfreiheit. Zur Deutung die neues­ten Experimente . Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2004 Jeannerod, Marc: Le cerveau intime . Odile Jacob, Paris, 2005 Imbert, Michel: Traité du cerveau. Odile Jacob, Paris, 2006 Holley, André: Le cerveau gourmand. Odile Jacob, Paris, 2006 Roubertoux, P.: Existe-t-il de gènes du comportement? Odile Jacob, Paris, 2004 Andler, Daniel (szerk.): Introduction aux sciences cognitives . Bővített, 2. kiadás. Gallimard, Paris, 2004 Deutscher, Guy: The unfolding of language. An evolutionary tour of mankind's greatest invention. Henry Holt, New York, 2005 Pisoni, D. B. és Remez, R. E. (szerk.): The handbook of speech perception. Blackwell Publishing, Malden MA, USA, 2005 Jablonka, Eva és Lamb, Marion J.: Evolution in four dimensions. Genetic, epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life. MIT Press, Cambridge, MA, 2005 Buller, David J.: Adapting minds: Evolutionary psychology and the persistent quest for human nature. MIT Press, Cambridge, MA, 2005 Callebaut, Werner és Rasskin-Hutman, Diego (szerk.): Modularity: Understanding the development and evolutionof natural complex systems . MIT Press, Cambridge, MA, 2005 Maslow, A. M., Assagioli, R. és Wilber, K.: Bevezetés a transzperszonális pszichológiába. Válogatás. Ursus Libris, Budapest, 2006

Restricted access