Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Csaba Pléh x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A dolgozat a katolikus hátterű kora 20. századi magyar pszichológusok szemléletének bemutatásán keresztül a mellett érvel, hogy a magyar kutatók sem egyetlen egységes változatát fogalmazták meg a „katolikus pszichológiának”, hanem különböző módon közelítettek a szaktudományos pszichológia kérdésköréhez. Ugyanakkor az ismertetett szerzők mind a szaktudomány önállósága mellett érveltek, s a modernizációs felhang keretében jellemző rájuk a funkcionalizmus és az arisztotelészi felfogás összekapcsolása, a gondolkodáslélektan előtérbe helyezése, az integratív személyiség felfogás és a gyakorlati funkcionalizmus:a nevelési reform és a gyermekközpontú, a fegyelmező neveléstől eltérő nevelési eszmények meghonosítása. A katolikus szellemi életben megnyilvánuló különböző áramlatok - politikai és eszmei áramlatok - megtalálják a saját helyüket a katolikus pszichológián belül. Fontos mozzanat ezek mögött mai szempontból az a felismerés, hogy nem volt szükségszerű ellentmondás a személyes katolikus meggyőződés, sőt a katolikus értelmiségi szerepvállalás és a modern pszichológia hirdetése, akár a kísérleti pszichológia piedesztálra állítása között. A különböző alternatívákban különböző személyiségek és értékbeli hozzáállások jelennek meg a katolikus táboron belül is.

Restricted access