Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Author or Editor: Emília Pásztor x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A késő neolit lengyeli kultúra egyik legvitatottabb rendeltetésű építményei az úgynevezett körárkok. A földrajzi távolságok dacára a kultúra elterjedési területén belül az alaprajzok közös vonásai közös szabályok meglétét, szándékos tervezést sugallnak a földművek létrehozásában. A belső, gyakran üresnek talált területet egy vagy több kör vagy ahhoz nagyon hasonló alakú árok vette körül. Ezeket az egy- vagy többszörös körárkokat leggyakrabban két vagy négy földhídszerű építmény, úgynevezett kapu szakította meg. A közel szimmetrikusan elhelyezett kapuk gyakran néztek a fő világtájak felé, így tájolásuk alaposabb tanulmányozása jelentőséget kapott. Osztrák és szlovák kutatók vizsgálataik ere_d

Restricted access

In the present paper, we called attention to a so far unknown religious idea of the Bell Beaker - Csepel group after observations made at the excavation of Budapest-Albertfalva, archaeo-astronomical analyses, two special shards with channelled knob ornaments and their analogues. The schematic representation of the Sun symbol appears, although rarely, in the accompanying material (“Begleitkeramik”) of the Csepel group (on grave ceramics, the Albertfalva fragment was probably originally intended to be placed in a grave). The custom of the building of round houses in the western group of the Bell Beaker culture and the burials with round ditches in the eastern group make us think. The orientation of the houses according to the winter solstice at Albertfalva and the existence of a territory enclosed by a round ditch between the houses render the role of the Sun in the daily and religious life of the population of the Csepel group even more emphatic. The representation of the Sun in various forms (gold discs, incised Sun motives) can be observed on nearly the entire territory of the Bell Beaker culture yet we do not want to interpret this phenomenon as a Sun cult. The religious beliefs of the Bell Beaker culture are extremely complicated, complex and colourful, and Sun, an environmental factor that defines daily life, could only be an element in it.

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: P. Barna Judit, Tokai Zita Mária, Eke István, Pásztor Emília, T. Biró Katalin, Mesterházy Gábor, and Pethe Mihály

Bezeréd-Teleki-dűlő II. lelőhelyen terepbejárás és geofizikai felmérés eredményeként a késő neolitikus lengyeli kultúra körárka vált ismertté. A feltűnően szimmetrikus alaprajzú, kettős körárok mindkét árkán 8–8 bejárat figyelhető meg, melyek némelyike előtt félköríves toldalékok jelentkeztek. A belső árok mindkét oldalán paliszádárkok mutatkoztak. A kapuk tájolása megfelel a dunántúli lengyeli körárkokra jellemző mintázatnak. A körárok belsejében kirajzolódó épületek, a körárok körüli lengyeli kultúrás lelőhelyek, továbbá a körárok időrendi viszonya egyelőre nem tisztázott.

Restricted access