Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Gábor Lukács x
  • Business and Economics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A külföldön befektetett működőtőke volumene a 80-as évektől az ezredfordulóig folyamatosan növekedett. 2001-ben azonban megfordult ez a tendencia: 2001-ben 41%-kal, 2002-ben pedig 21%-kal kevesebb tőkét fektettek be külföldön, mint az azt megelőző évben. Ez a fordulat arra készteti az államokat, hogy még élesebb versenybe kezdjenek a működőtőke megszerzéséért, illetve a már befektetett tőke megtartásáért. Ez különösen kritikus akkor, ha a tőke kilépési korlátja alacsony, vagy ha a vállalkozás döntően nem a hazai piacot szolgálja ki. Az államok elszántan próbálnak kedvezni a külföldi befektetőknek, s ez a törekvésük az ilyen irányú állami szabályozásban tükröződik.

Restricted access