Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • Author or Editor: József Berács x
  • Business and Economics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A feltörekvő, fejlődőországok, különösen, ha azok a volt szocialista országok közé sorolhatók, hosszú folyamaton mennek át, mire gazdasági, piaci, technológiai rendszereik a fejlett piacgazdaságú országok jellegzetességeit mutatják. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a piacorientáció milyen összefüggésben van a vállalatok üzleti teljesítményével, és miként befolyásolja mindkettőt az üzleti környezet egy feltörekvőországban, Magyarországon. Egy 572 vállalatot magában foglaló kutatás során_

Restricted access

A marketing szakirodalomban napjainkban kevés figyelmet kap a marketingen belüli szakterületek összekapcsolása. A stratégiai menedzsment és a modern piacelméletek egyaránt hangsúlyozzák az üzleti (ezen belül a marketing) tevékenységek és a vállalati teljesítmény közötti kapcsolatot. Cikkünk ezen a területen szeretne hiánypótló szerepet játszani, részben azáltal, hogy szinergiájában vizsgálja a vállalat marketing erõfeszítéseit és ezek összefüggéseit, másrészt, hogy ezeket a tevékenységeket a vállalati teljesítmény szemszögéből elemzi. Írásunk során rávilágítunk arra, hogy a BKÁE Marketing Tanszéke által végzett országos szervezeti kutatás eredményei milyen tanulságokat hordoznak a vállalatok marketing és kommunikációs szakemberei, illetve a marketing funkció széleskörűségéből adódóan az egész vállalat számára. Eredményeink ismertetése során magyarázatot keresünk arra, hogy miért kap kiemelt szerepet a kapcsolati marketing, míg viszonylag háttérbe szorul a kommunikáció a nemzetközi gyakorlatban is. Az angol és az új-zélandi vállalatok tapasztalatainak és eredményeinek a hazai helyzettel való összehasonlítása lehetőséget teremt a gazdasági fejlettség terén meglévő elmaradás és a marketing kapcsolatának értelmezésére.

Restricted access