Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Katalin N. Kollár x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Ez az alig fél éve megjelent tanulmánykötet igazi hiánypótló az iskolapszichológiai gyakorlatban. Miért gondoljuk ezt? Hiszen ha ezen a területen magyarul kevés szakirodalmat találunk is, azonban az angol nyelvű könyvpiac számos könyvet kínál. Hiánypótló mégis, mert ez a kötet ritka erényekkel rendelkezik.

Egyrészt kiváló egyensúlyt tart a közvetlen beavatkozások, a diákok iskolapszichológusok általi segítése és az indirekt módszerek alkalmazása között, vagyis minden esetben számba veszi a pedagóguskonzultációban és a társszakmákkal való együttműködésben rejlő lehetőségeket. Ezek a szerzők nézőpontja szerint nem pusztán alternatív lehetőségek, hanem a tanulmányok fókuszában maga a konzultáció áll, amely az iskolapszichológusi munka hatékonyságát sokszorosára tudja növelni. A

Restricted access