Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for

  • Author or Editor: Kun Hu x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract  

The photocatalytic properties of MoS2 samples including nano-ball, nano-slice and bulk 2H-MoS2 were evaluated and compared with that of the anatase TiO2 using the degradation reaction of methyl orange under visible light. The catalytic behaviors of the samples were also characterized using transmission electron microscopy, Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, ultraviolet-visible spectroscopy, and FTIR spectroscopy. The results show that the bulk MoS2 and the anatase TiO2 were almost inactive under visible light. The nano-slice presented the most positive catalytic effect because it has a wide absorption at 400–700 nm and a high BET surface area. Though the BET surface area of the nano-ball was lower than that of the nano-slice, it has an active curved basal surface and presented a catalytic activity close to that of the nano-slice. Moreover, the MoS2 nano-slice catalyst could be conveniently regenerated after filtration and drying.

Restricted access

Az egészségromlás és az egészségmagatartás-változás kvalitatív vizsgálata munkafüggők körében

Deterioration of health and change in health behavior among individuals at risk of work addiction: a qualitative study

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Bernadette Kun, Anna Hamrák, Viktória Kenyhercz, Zsolt Demetrovics, and Zsuzsa Kaló

Háttér és célok

Egyre több kutatás irányul a munkafüggőség rizikófaktorainak és következményeinek feltárására. Bár az elméleti modellek feltételezik, hogy a túlzott munkavégzés többek között az egészségi állapotra is negatív hatással van, a kutatások alapvetően kvantitatív módszerekkel vizsgálták-e kérdést; kvalitatív vizsgálatok, amelyek a munkafüggő személyek saját élményeit elemzik, alig születtek. Célunk az volt, hogy munkafüggő személyek egészségi állapotának, egészség-magatartásának, és ezek munkavégzési szokásokkal való összefüggéseit elemezzük.

Módszer

Egy korábbi kutatásunk alapján a munkafüggőség szempontjából rizikócsoportba tartozó személyeket kértünk fel a kutatásban való részvételre, és összesen 29 fővel (15 férfi és 14 nő) készítettünk félig strukturált interjúkat. Az interjúk kitértek a személyek pályaorientációjára, munkavégzési szokásaikra, munkamotivációikra, munkafüggőséggel kapcsolatos élményeikre, testi és lelki egészségükre. Az interjúkból készült átiratok elemzése deduktív és induktív szinten is zajlott, Braun és Clarke (2006) hatlépéses módszerét követve kvalitatív témaelemzéssel történt.

Eredmények

Az interjúalanyok a túl sok munkavégzés következtében számos szempontból tapasztalták az egészségromlás jeleit. Az általános egészségromlás mellett mozgásszervi és autoimmun betegségek kialakulásáról, kardiovaszkuláris és gyomorbetegségekről, túlsúlyról, alvászavarokról és kiégésről is beszámoltak. Az egészség-magatartásuk mentén is negatív irányú változásokat tapasztaltak: az egészségtelen táplálkozás és a kevés fizikai aktivitás mellett az alvás önmaguktól való megvonása is jellemző volt.

Következtetések

Kutatásunk rámutatott arra, hogy az érintettek a fizikai egészségi állapotukban megjelenő panaszaikat a túlzott munkavégzés és munkafüggőség következményeként írták le. Az eredményeink arra utalnak, hogy a munkafüggőség nem „pozitív addikció”, sőt, a jelenséget addiktológiai megközelítésből érdemes tárgyalni, mivel a munkafüggőség tünettanában is rokonságot mutat más függőségekkel.

Background and aims

An increasing amount of studies examine the risk factors and outcomes of work addiction. Several theories posited that work addiction associates not only to negative psychological and social consequences but work addiction leads to deterioration of health status. Most of the studies explore the relationship between work addiction and physical health by using cross-sectional quantitative methods and only a few amounts of qualitative studies analyzed the personal experiences of individuals with work addiction. The aim of the current study was to explore and analyze the associations between working habits, physical health status, and health behaviors among individuals at risk of work addiction.

Methods

In our previous study, applying a valid work addiction measure, we have identified a group of individuals who showed a high risk of work addiction and we asked them to participate in the current study. Finally, 29 individuals (15 males and 14 females) have been asked by a semi-structured interview. Topics of career orientation, working habits, work motivations, experiences of work addiction, and physical and mental health have been involved in the interviews. The texts of the interviews have been analyzed by qualitative content analysis, by using both deductive and inductive methods. We applied the six steps of thematic analysis by Braun and Clarke (2006).

Results

Individuals with a high risk of work addiction have reported several negative signs of deterioration of physical health as a consequence of excessive work, such as motoric diseases, autoimmune diseases, cardiovascular and gastrointestinal diseases, obesity, sleep disorders, and burnout. They have experienced negative changes in their health behavior too: unhealthy eating behaviors, lack of physical activity, and a lower need for sleep have been reported.

Conclusion

Our results have indicated that at-risk population considered physical health symptoms as consequences of excessive work and work addiction. Considering our results, work addiction is not a “positive addiction”, moreover, the problem has to be conceptualized as a behavioral addiction because the negative consequences of overwork have been experienced by these individuals.

Open access

Abstract

This paper presents an experimental study of abrasive waterjet turning of an extrusion aluminum alloy (AlMg0,7Si). The aim of the paper is to determine differences of two methods from the point of view of machined surface quality and the depth of penetration, i.e., the diameter of the parts after the turning process. During the experiments, the traverse speed of the cutting head and the rotation of the turned parts were changed, other parameters, like pressure of the water, abrasive mass flow rate were kept constant. Diameter and some surface roughness parameters of the test parts were measured after the machining. On the base of experimental results, advantages, and disadvantages of two methods are explained in the paper.

Open access

Boldogság tényezők a pedagógusok munkájában

Happiness factors in the work of educators

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Ágota Kun and Anett Szabó

Háttér és célok

A munkahelyi jóllét és boldogság empirikus kutatása egyre nagyobb teret nyer már hazai viszonylatban is. Jelen kutatás a magyar pedagógusok munka során átélt boldogságának legfőbb dimenziói és jellemzői feltárását tűzte ki célul kvalitatív és kvantitatív módszerrel.

Módszer

A vizsgálat részeként 297 pedagógus „Mikor él át/érez boldogságot a munkája során?” nyílt kérdésre adott válaszai, valamint Lyubomirsky és Lepper (1999) nevével fémjelzett, Szubjektív Boldogság Skálán (Subjective Happiness Scale) kapott eredményei kerültek feldolgozásra.

Eredmények

A szöveges válaszok tartalomelemzése során négy fő dimenzió rajzolódott ki. A pedagógus munka-boldogság élményében a legmarkánsabb meghatározók az eredményesség és siker tényezője, a munkájukra vonatkozó értékelés és visszajelzés, a munkaélményt jelentő tényezők, valamint a társas kapcsolatok. A vizsgált háttérváltozók (pl. a nem, az elégedettség, a munkastressz, az egészségi és családi állapot) közül több is értelmezhető kapcsolatot mutat a Szubjektív Boldogság Skála globális boldogság mutatójával.

Következtetések

Eredményeink ismeretében, különböző, pozitív pszichológiai intervenciós lehetőségeket is számba véve, gyakorlati megfontolásokat teszünk a munkahelyi jóllét és boldogság növelése érdekében. Ezen javaslatok nemcsak specifikusan a pedagógusok, de más munkakörben dolgozók szempontjából is relevánsak lehetnek.

Restricted access

Abstract

This paper aims to reveal the relationship and structure of library and information science (LIS) journals in China. 24 core LIS journals in China are selected and the relevant data of journal co-citation are retrieved from Chinese Journal Full-Text Database constructed by China National Knowledge Infrastructure during the period of 1999–2009. By calculating mean co-citation frequencies and correlation coefficients, we find that there is a strong relationship among LIS journals in China. Utilizing the methods of cluster analysis, multidimensional scaling analysis and factor analysis, we analyze the data of journal co-citation. LIS journals in China are divided into four clusters. The relatedness among journals is shown manifestly through their locations in the two-dimensional map. A three-factor solution is obtained with the factor loading of each journal. Finally, we interpret and discuss the results to get some conclusions and also expect to describe the network characters of journal co-citation in future research.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Bernadette Kun, Zsofia K. Takacs, Mara J. Richman, Mark D. Griffiths, and Zsolt Demetrovics

Abstract

Background

During the past three decades, research interest in work addiction has increased significantly. Most definitions concerning work addiction have specifically contained personality-related elements. However, the results of empirical studies concerning personality and work addiction are both few and mixed. The aim of the present study was to explore the role of personality in the background of work addiction.

Methods

The present study systematically reviewed and empirically carried out a meta-analysis on all the published studies examining the association between personality variables and work addiction (n = 28).

Results

The results of the meta-analysis indicated that perfectionism, global and performance-based self-esteem, and negative affect had the strongest and most robust associations as personality risk factors of work addiction. Among the Big Five traits, extraversion, conscientiousness, and intellect/imaginations showed positive relationships with work addiction. However, these associations were weak.

Conclusions

Based on the meta-analysis, personality appears to explain only a small amount of the variance of work addiction and further studies are needed to assess the interaction between individual and environmental factors.

Open access

Abstract

The morphology, thermal degradation, and flame retardancy of epoxy (EP) composites containing microcrystalline cellulose whisker (MCW) and microencapsulated ammonium polyphosphate (MFAPP) were investigated using optical microscopy, limiting oxygen index (LOI), UL-94, thermogravimetry (TG), microscale combustion calorimeter, and TG-FTIR. EP/MFAPP/MCW composites can pass V-0 in UL-94 test at 6 wt% loading, and its peak heat release rate decreases when compared with EP and EP/MFAPP. The reason is that the presence of MCW strengthens the charring capacity of EP composites in a fire. The results of TG and TG-FTIR show that at low temperature, MFAPP stimulates the dehydration of MCW and EP, and produces gas which is helpful for the formation of an intumescent char. Moreover, the residue at high temperature does not release any flammable gas and is a good insulation layer on the surface of the sample, which protects the underlying material in a fire.

Restricted access

Abstract

A MoS2/AlOOH composite was synthesized by calcining the reaction product of Na2MoO4, Na2S, HCl and basic Al2O3. The obtained composite was characterized using thermal analysis, X-ray diffraction, scanning electron microscopy, energy dispersive spectroscopy, high-resolution transmission electron microscopy, ultraviolet–visible spectroscopy and infrared spectroscopy. The degradation reaction of methyl orange was used to evaluate the photocatalytic properties of the composite. The results showed that alumina existed in the form of AlOOH with the deposited nano-MoS2 on the surface. The composite contained an intensive absorption between 380 and 450 nm and presented excellent photocatalytic properties. In addition, the composite still retained a high catalytic activity after repeatedly used for three times. The catalytic activity of the composite was influenced by the initial concentration of methyl orange, the amount of the catalyst, the pH value, and the temperature. The composite was a promising photocatalyst for the removal of organic chemicals from wastewater.

Restricted access

Publikálok, tehát létezem?!

Fiatal oktató-kutatók fenntartható válaszai a publikációs elvárásokra

I Publish, So I Exist?!

Sustainable Responses to Publication Expectations from Early Career Academics
Educatio
Authors: Andrea Juhászné Klér, Zsuzsanna Kun, and Andrea Toarniczky

A fiatal oktató-kutatókat a szabadság reménye, az értelemteli munka és a folyamatos tanulás lehetősége vonzza az egyetemi pályára. Az eltérő nemzeti és szakmai kontextusban felvázolt tapasztalatok nyomán a publikációs teljesítményelvárás központi elemként körvonalazódik, melyre az ellenállás nem lehetséges válasz, ugyanakkor az alkalmazkodás sem jelent egyszerű megoldást azon motivációk tükrében, amelyek miatt ezt a pályát választották.

A cikkben arra keresünk választ, hogy megvalósítható-e, s ha igen, akkor milyen formában egy fenntartható kutatási és publikációs gyakorlat a fiatal oktató-kutatók részéről, és ezek közül melyek azok, amelyeket a szervezet is sikeresként ismer el. Kutatásunk során sikerült megfogalmazni olyan kutatási és publikációs stratégiákat, amelyek túlmutatnak az ellenállás vagy alkalmazkodás leegyszerűsített kettőségén, ugyanakkor az egyén szintjén maradva ezek nem fenntarthatóak, szervezeti kultúra változást igényelnek.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Petra Havas, Szilárd Kun, Izabell Perger-Mészáros, Judit M. Rezessy-Szabó, and Quang D. Nguyen

Growth and metabolic activity of several new, human origin isolates of Bifidobacterium strains were investigated. All tested bifidobacteria strains were grown well on the native soymilk medium without any additional nutrients. The fermentation processes cultured with initial cell concentrations in 105–107 cfu/ml resulted in 108 cfu/ml after 8–12 h of incubation in soymilk, and were kept viable up to the end of fermentation (48 h). Volumetric productivities of B. bifidum B3.2, B. bifidum B7.1 and B. breve B9.14 were 1.6×1010 cfu/L.h, 4.5×1010 cfu/L.h and 7.6×109 cfu/L.h, respectively, whereas these values of B. lactis Bb-12 and B. longum Bb-46 probiotic strains were 2.7×109 cfu/L.h and 1.0×1010 cfu/L.h. The α-galactosidase activities were also detected in the intracellular fraction of the disrupted cells. Productions of lactic and acetic acids were in the range of 23–60 mmol/L and 2.4–5.6 mmol/L, respectively. Molar ratios of acetate to lactate in all tested strains varied from 0.05–0.1 that are very promising for further technological development of probiotic fermented soy-based food products.

Restricted access