Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • Author or Editor: László Csaba x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Pszichológia
Authors:
Csaba Elblinger
and
László Bernáth

Absztrakt

Jelen tanulmányban a karácsonyi ünnepkör családi életben játszott szerepét és a családi identitással való kapcsolatát vizsgáltuk 293 már családot alapított, gyermeket nevelő felnőtt bevonásával. A jelenségfeltáró jellegű vizsgálat során egyrészről megnéztük, hogy a karácsony ünnepi ritualizációs gyakorlata milyen jellegzetességeket mutat a Családi Szokások Kérdőívével vizsgált más rituálétípusokkal összehasonlítva. Másrészről vizsgáltuk a karácsony egyes jellemzőinek kapcsolatát a családi azonosulás mértékével. A válaszadók saját családjukkal való azonosulásának vizsgálata a „Saját csoport bevonása az én-be-skála” mérő eljárásával történt. Az eredmények szerint a karácsony minden más családi rituálénál magasabban ritualizált. A rituálék belső jellemzőinek vizsgálata szerint a karácsony mind az ünnep jelentéstelisége, mind ceremoniális kidolgozottsága terén kiemelkedik a családi rituálék tágabb köréből. A családdal való összetartozás-érzés intenzitása és a karácsonyi ünnep kapcsolata terén a szerzők az azonosulás és a karácsony jellemzői között pozitív korrelációs kapcsolatot találtak. Az ünnep jelentéstelisége pedig prediktív értékkel bír a családdal való azonosulás erőssége tekintetében. A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy a karácsony lélektanának további kutatása hasznos információkkal szolgálhat az alkalmazott pszichológia területén is.

Restricted access

Az SPSI-A hazai adaptálásának eredményei

Hungarian adaptation of SPSI-A

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
László Kasik
,
Tibor Vidákovich
,
Csaba Gáspár
, and
Edit Tóth

Kutatásunk célja az SPSI—A (Social Problem Solving Inventory—Adolescent, Frauenknecht és Black, 2010) adaptálása volt 12 és 16 évesek körében (N=540). A kérdőív konvergens és diszkriminatív validitásának vizsgálatához az SPSI—R-t (Social Problem Solving Inventory—Revised, D’Zurilla és mtsai, 2002), a Davis által kidolgozott empátiakérdőívet (Interpersonal Reactivity Index, 1980), valamint a Spielberger- féle vonás - és állapotszorongást mérő kérdőívet (State-Trait Anxiety Inventory for Children, Spielberger és mtsai, 1973) használtuk. Az eredeti kérdőív 10 faktoros, 64 kijelentésből áll. A feltáró és a megerősítő faktorelemzés eredményei alapján a magyar változat — SPSI—A(H) – 54 tételt tartalmaz, melyek 11 faktorba csoportosulnak (az eredeti Gondolatok faktor kijelentései elkülönülnek a Pozitív gondolatok és a Negatív gondolatok faktorba). A kérdőív mind a 12, mind a 16 évesek mintáján jó megbízhatósággal (a Cronbach-α sorrendben 0,81 és 0,83) mér. Az eredmények alapján az SPSI—A(H)-t alkalmasnak tartjuk a problémamegoldással kapcsolatos automatikus gondolatok, a problémamegoldáshoz való érzelmi, gondolati viszonyulás, az elkerülés, a probléma meghatározása, a célmeghatározás, az alternatív megoldási módok keresése, a következmények végiggondolása, illetve a nem megfelelő megoldás esetében a gondolatok, teendők újraszervezése és az utólagos kiértékelés mérésére.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
László Kovács
,
Csaba Pléh
,
Judit Fazekas
,
Orhidea Edith Kiss
, and
Zsuzsanna Schnell
Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csaba Pléh
,
Hajnal Jolsvai
,
Rozália Eszter Ivády
, and
László Nemes

Magatartástudományok [Buda Béla és Kopp Mária (szerk.), Nagy Emese (társszerk.) A klinikai magatartástudomány kézikönyve]    Williams-szindróma, avagy egy kognitív idegtudományi modell [U. Bellugi, M. St. George (szerk.) Journey from Cognition to Brain to Gene. Perspectives of the Williams Syndrome]  Hová lett a pszichológia múzsája, avagy az irodalom és a tudomány kapcsolatáról [Oliver Sacks: Antropológus a Marson]   A féltékenység evolúciós pszichológiája [David M. Buss: Veszélyes szenvedély: szerelem, szex és féltékenység]     

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Gábor Flaskay
,
Judit Navracsics
,
Csaba Pléh
, and
László Lippai
Restricted access
Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation
Authors:
Csaba Kálmán
,
Kata Csizér
,
János Gordon Győri
,
László Horváth
, and
Gábor Halász
Open access