Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • Author or Editor: L. István x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract

Purpose

The aim of this study was to assess longitudinal changes in retinal vessel density in diabetic patients using optical coherence tomography angiography (OCTA) to identify the most sensitive parameter for detecting retinopathy progression.

Methods

Patients with diabetes mellitus were enrolled in this study. Each study subject underwent two imaging sessions, during which three OCTA images of the macular area and three images of the optic nerve head were obtained. The two sessions took place one year apart. The OCTA imaging was performed using an AngioVue device. Superficial vessel density was evaluated in the central 3 mm and parafoveal area, and the nonflow area was measured using the built-in automated AngioAnalytics software of the Optovue system.

Results

This study included 78 eyes of 39 diabetic patients (age: 55.16 ± 13.73 years) with a mean of 7.70 ± 1.07 mmol L−1 HgA1c level at baseline. At the one-year visit, the eyes of the diabetic subjects had significantly lower superficial vessel density in the parafoveal macula compared to corresponding values at baseline (p < 0.05). There was no statistically significant difference between the baseline and one-year results for the other vascular density parameters and the foveal avascular zone (p > 0.05).

Conclusion

At the one-year follow-up, we found that vessel density had decreased in the parafoveal ring in these patients, while there was no significant change in other vascular parameters. This result suggests that superficial parafoveal capillary density is the most sensitive OCTA parameter that can be used as a biomarker for diabetic retinopathy progression. None of the other vascular density parameters nor the foveal avascular zone were able to indicate the subtle changes in retinal microcirculation due to the progression of diabetic microvasculopathy.

Open access

This study analyzed the relationship between mechanical force production and spatial arm position of the swimming movement for each side of the swimmer. Eight internationally recognized male swimmers performed fix positioned arm only swimming with a dynamometer synchronized with underwater cameras. The upper arm positions (α in side, β in frontal view) and the elbow angles (γ in 3D) were determined at the moment where the force production reached the peak (Fmax) and the maximal values of rate of force development (RFDmax). RFDmax and α values showed significant differences between the sides (P<0.05). To show the motion integration structure of the performance, Multiple Regression Analysis (MRA) was employed separately for both sides. For the criterion variable, the impulse of force (ImpF50%) was calculated. The defined parameters as the mechanical and spatial predictor system were used for the model. The results of the MRA showed that the predictor system yielded the model structure of the variables that explain the criterion variables for ImpF50% by the dominant (P=0.007) and by the nondominant side (P=0.001), respectively. The alternate contribution of the variables to the models can objectively express the performance difference between the two sides of the swimmer.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Imre Boncz
,
Andor Sebestyén
,
Dóra Endrei
,
István Ágoston
,
Tímea Csákvári
,
L. Gábor Kovács
, and
Attila Miseta

Absztrakt:

Bevezetés: A laboratóriumi vizsgálatok iránti igény fokozódik, a prevenció, a pontosabb diagnosztika, a terápia indikálásának eldöntése, a terápia eredményességének monitorozása érdekében. Célkitűzés: Elemzésünk célja az Egészségbiztosítási Alap laboratóriumi előirányzatának egészség-gazdaságtani elemzése. Adatok és módszer: Elemzésünkhöz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási adatbázisát használtuk. Az elemzés a 2002 és 2018 közötti időszakot öleli fel. Vizsgáltuk a laboratóriumi előirányzat éves összegét, az esetszámokat és a beavatkozások számát, a különböző tulajdonviszonyú laboratóriumi szolgáltatók részesedését az egészségbiztosítási gyógyító-megelőző kasszából. Eredmények: A laboratóriumi vizsgálatok finanszírozására rendelkezésre álló forrás 2005 és 2015 között érdemben nem változott, az időszak jelentős részében a 21–22 milliárd Ft/év sávban mozgott. Mind az esetszámban, mind a beavatkozások számában látunk érdemi visszaesést 2006 és 2008 között. Az utóbbi években az esetszám évi 14–15 millió körül, míg a beavatkozások száma évi 180 millió körül állandósult. A forprofit vállalkozások részesedése az egészségbiztosítási forrásokból a 2010. évi 29,0%-ról 2018-ban 10,6%-ra csökkent, míg az állami intézmények részesedése a 2010. évi 27,1%-ról 2018-ban 78,7%-ra nőtt. Következtetés: A laboratóriumi aktivitás az elmúlt években stabilizálódott. A szakmai szabályok esetlegesen még szükséges pontosításával, a kódok karbantartásával a laboratóriumi ellátásokra fordított összegek tovább növelhetők a most már zömében köztulajdonban lévő laboratóriumi szolgáltatók irányában. Orv Hetil. 2020; 161(12): 468–473.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Virág Somogyi
,
Tamás L. Horváth
,
István Tóth
,
Tibor Bartha
,
László Vilmos Frenyó
,
Dávid Sándor Kiss
,
Gergely Jócsák
,
Annamária Kerti
,
Frederick Naftolin
, and
Attila Zsarnovszky

Thyroid hormones (THs) and oestrogens are crucial in the regulation of cerebellar development. TH receptors (TRs) mediate these hormone effects and are regulated by both hormone families. We reported earlier that THs and oestradiol (E2) determine TR levels in cerebellar cell culture. Here we demonstrate the effects of low concentrations (10–10 M) of the endocrine disruptor (ED) bisphenol A (BPA) on the hormonal (THs, E2) regulation of TRα,β in rat cerebellar cell culture. Primary cerebellar cell cultures, glia-containing and glia-destroyed, were treated with BPA or a combination of BPA and E2 and/or THs. Oestrogen receptor and TH receptor mRNA and protein levels were determined by real-time qPCR and Western blot techniques. The results show that BPA alone decreases, while BPA in combination with THs and/or E2 increases TR mRNA expression. In contrast, BPA alone increased receptor protein expressions, but did not further increase them in combination with THs and/or E2. The modulatory effects of BPA were mediated by the glia; however, the degree of changes also depended on the specific hormone ligand used. The results signify the importance of the regulatory mechanisms interposed between transcription and translation and raise the possibility that BPA could act to influence nuclear hormone receptor levels independently of ligand–receptor interaction.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Béla Mezey
,
Lajos Kullmann
,
†L. Kent Smith
,
Sarolta Borbás
,
Klára Sándori
,
Éva Belicza
,
Gábor Veress
, and
István Czuriga

A szerzők a hazai kardiológiai járóbeteg-rehabilitáció első kontrollált, multicentrikus vizsgálatának főbb adatairól számolnak be. A program magyar szakemberek és a United States Department of Health and Human Services támogató közreműködésének köszönhető. Célkitűzés: Annak bizonyítása, hogy az akut kardiológiai eseményeket követően az állapot további javítása érdekében a rehabilitáció elkerülhetetlenül fontos. Bizonyítani kívánták, hogy ez a tevékenység egyformán hasznosan végezhető fekvőbetegosztályon és járóbetegformában. Módszerek: 3 szívsebészettel és kardiológiai rehabilitációs osztállyal rendelkező centrumból 531 beteget gyűjtöttek össze, 167 tartozott a járóbeteg-rehabilitációs csoporthoz („A”), 311 a szanatóriumi rehabilitáltakhoz („B”), és 53 beteg képezte a kontrollcsoportot („C”). Kardiológiai állapotfelmérés (fizikális vizsgálat, laboratórium, ergometria, echokardiográfia, pszichometria) történt induláskor, 3 és 12 hónap múlva. Az „A” és a „B” csoport 3 hónapos fizikai tréningprogramban vett részt. Eredmények: A fizikai teljesítőképesség jelentős javulása következett be a 3 hónapos rendszeres tréning után, ami a 12. havi ellenőrzéskor már nem volt kimutatható. Jelentősen csökkent az anginás epizódok száma és a kardiális okú kórházi igénybevétel. Szövődmény nem alakult ki. Következtetések: Akut koronáriaeseményeket követően a kardiális rehabilitáció a gyógyítási folyamat kötelező folytatása. Bizonyították, hogy a kardiológiai rehabilitáció mindkét formában biztonságos és hatékony. Az eredmények javítása a betegoktatás és a compliance egyéb aspektusainak intenzívebb igénybevételével valósulhat meg. Az eredmények tartóssá tétele megkívánja, hogy a 3 hónapos intenzív vezetett tréninget további folyamatos felügyelet és az állapot karbantartása kövesse.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Imre Rurik
,
W. G. Wienke Boerma
,
László Róbert Kolozsvári
,
Levente István Lánczi
,
Lajos Mester
,
Csaba Móczár
,
L. A. Willemijn Schäfer
,
Péter Schmidt
,
Péter Torzsa
,
Mária Végh
, and
P. Peter Gronewegen

Az alapellátás fontosságát már évtizedekkel ezelőtt felismerték és sok fejlett ország egészségügyében prioritást kapott. Európában igen eltérő keretek és feltételek között működnek az egyes országok alapellátási rendszerei. A QUALICOPC vizsgálat során 31 európai és három tengerentúli országban hasonlítják össze az alapellátás költségét, minőségét és méltányosságát. Hasonlóan a többi részt vevő országhoz, Magyarországon is a reprezentativitásra törekedve, országos koordináció alapján, 222 háziorvosi körzetben történt kérdőíves felmérés, a praxisokban dolgozó háziorvosok munkakörülményei, működési feltételei, megengedett és gyakorolt kompetenciája, érdekeltségi rendszere irányában. Minden körzetben 10 betegnek az ellátással kapcsolatos tapasztalatait, igényét és véleményét is kikérték a független kérdezőbiztos munkatársak. A szerzők a résztvevők és a metodika leírása mellett a vizsgálat kezdeti tapasztalatait mutatják be. A vizsgálat befejezését követően a részt vevő országokban nyert eredmények megismerése segítheti a politikai döntéshozókat és az egészségügy tervezőit. Orv. Hetil., 2012, 153, 1396–1400.

Open access