Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Author or Editor: Márk Mészáros x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A szerzők célja a hagyományos kínai orvoslás mibenlétének pontos meghatározása. A kínai orvoslásnak saját, jellegzetes ismeretrendszere van, ami alapvetően meghatározza a terápiás eljárásait (akupunktúra, manuálterápia és fitoterápia). A szerzők részletesen bemutatják a kínai orvoslás elméleti alapvetéseit: az emberi szervezet rendes és kóros jelenségeinek működési modellek alapján történő osztályozását és a nagyfokú terápiás individualizációt. A kínai orvoslás mai gyakorlatát a kínai modellen keresztül mutatják be, amelyben nagy hangsúlya van a modern medicina és a hagyományos kínai orvoslás integrációjának. A kínai orvoslás mai gyakorlata elképzelhetetlen a modern orvostudománnyal való ötvözés nélkül. Ezen alapelv áthatja a kínai orvoslást az oktatás, az ellátás és a kutatás területein is. Ha pontos válaszokat kívánunk kapni a kínai orvoslással kapcsolatos tudományos kérdésekre, akkor az első teendő a kínai orvoslás elméleti hátterének egzakt körvonalazása, valamint a kínai orvoslás alkalmazási lehetőségeinek kínai gyakorlaton keresztüli megismerése. Az ilyen alapvetések tisztázása nemcsak a tudományos kutatás, hanem a szakmai szabályozás szempontjából is hasznos lehet. Orv. Hetil., 2012, 153, 723–731.

Open access

A szerzők célja a hagyományos kínai orvoslás hazai szabályozásával kapcsolatos aktuális kérdések tényszerű bemutatása és a lehetséges megoldások felvázolása az Egyesült Királyságban működő gyakorlat szemléltetésével. A jelenlegi szabályozás értelmében Magyarországon nem jogosultak a hagyományos kínai orvoslás és az akupunktúra gyakorlására a „hagyományos kínai orvosok”, akik a legmagasabban képzett szakemberek e területen. Ezt a szóban forgó szakemberek iskolázottsága nem indokolja, hiszen mind a kínai orvoslás, mind a modern orvostudomány terén magas óraszámú képzésben részesültek. Hasonlóképpen az uniós gyakorlat sem támasztja alá a jelen helyzetet: több európai országban a kínai orvoslás szakembereinek lehetősége nyílik a hagyományos kínai orvoslás területén való szabályozott, legális praxisra. Az Egyesült Királyságban többféle egészségügyi szakembernek is lehetősége van az akupunktúra és a kínai orvoslás gyakorlására, ami jó példát szolgáltathat a magyar helyzet rendezéséhez. Az új rendszer kialakításához jó alapot biztosíthat a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán már több éve zajló, ötéves hagyományos kínai orvoslás alapképzés, és az innen kikerülő magyar szakemberek egyre gyarapodó száma. Orv., Hetil., 2014, 155(15), 575–581.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Miklós Kásler
,
Nándor Ács
,
Zsuzsanna Bata
,
Dávid Dankó
,
Zoltán Hernádi
,
Mihály Kálmán
,
László Kornya
,
Julianna Kovács
,
Gyula Mészáros
,
Márk Péter Molnár
,
Zoltán Mór
,
Zoltán Novák
,
Gábor Sobel
,
Zoltán Szentirmay
,
László Takács
, and
Tímea Tisza
Open access