Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Mihályka Lívia Ablonczyné x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Magyar Terminológia
Authors:
Mihályka Lívia Ablonczyné
and
Petra Kecskés

A tanulmány célja, hogy a regionális tudományban használatos ipari park terminus jelentésváltozásait bemutassa, bebizonyítva, hogy a regionális tudományban az egyes ipari terek, területek elnevezése rendkívül színes képet mutat. Az ipari park mint entitás rövid bemutatása után rámutatunk arra, hogy napjainkban az ipari park fogalma más értelmet nyert, nyugat-európai országokban már kevésbé használatos, mellette és/vagy helyette megjelennek a tudományos park, technológiai park terminusok a hasonló entitások jelölésére. Jelen tanulmány a regionális tudományban és a gyakorlatban, az ipari park terminus használatában tapasztalható terminológiai zavar és bizonytalanság tisztázásához kíván hozzájárulni.

Restricted access