Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • Author or Editor: Pál Szabó x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Antik Tanulmányok
Authors:
Pál Szabó
and
Erika Juhász
Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors:
Pál Patay
,
Miklós Szabó
,
Tibor Kemenczei
,
Krisztina Szirmai
,
Etele Kiss
, and
Imre Holl

Patay Pál: L. A. Horváth-K. H. Simon, Das Neolithikum und die Kupferzeit in Südwesttransdanubien. (Inventaria Praehistorica Hungariae IX.) A Magyar Nemzeti Múzeum kiadása, Budapest 2003. 253 oldal; Szabó Miklós: U. Jantzen, Die Wasserleitung des Eupalinos. Die Funde. Samos XX. Bonn 2004. XIX + 373 oldal, 18 melléklet, 104 tábla; Kemenczei Tibor: V. Dergačev, Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien. Prähistorische Bronzefunde. Abt. XX, Bd. 9. Stuttgart 2002. 251 oldal, 134 tábla; Szirmai Krisztina: Tóth I., Mithras Pannonicus. Specimina Nova Universitatis Quinqueecclesiensis XVII. Budapest-Pécs 2003. 146 oldal, 42 tábla + 12 szövegközi kép; Kiss Etele: „Die Welt von Byzanz” - Europas östliches Erbe. Glanz, Krisen und Fortleben einer tausendjährigen Kultur. München, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Archäologische Staatssammlung 2004. október 22.-2005. április. Kiállítási katalógus. Kiadja L. Wamser (Schriftenreihe der Archäologischen Staatssammlung Bd. 4). München 2004. 496 oldal, 541 kép; Holl Imre: Der Schatzfund von Fuchsenhof. Hg. B. Prokisch-Th. Kühtreiber. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich F. 15. Linz 2004. 954 oldal, 152 ábra, valamint fotók 609 katalógustételről; CD-ROM. Verlag Publication Pno 1, Weitra

Restricted access

Középtávú régészeti stratégia•

Vitaindító gondolatok a magyar régészet jelenéről és jövőjéről az ELTE BTK Régészettudományi Intézetéből

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Pál Raczky
,
László Borhy
,
Tivadar Vida
,
Gábor Kalla
,
Gábor V. Szabó
, and
Dávid Bartus

A régészeti örökség megmentése és feltárása, eredményes feldolgozása, gondos megőrzése és hatékony továbbadása érdekében 2019 őszén Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke, egy középtávú Régészeti Stratégia elkészítését kezdeményezte. Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetében született jelen javaslat az elméleti keretek rövid felvázolásával kísérli meg összefoglalni a magyar régészet előtt álló lehetőségeket és legfontosabb feladatokat. A magyar régészetet az elmúlt évtizedekben az ellentmondásos és kapkodó törvényalkotás, a változó és mindinkább romló feltételekkel működő intézményi háttér határozta meg, amely a régészet jelentős presztízsvesztéséhez vezetett. A múlt történetileg hiteles rekonstrukciója érdekében a jelen írás a magyar régészeti örökség gondozásának feladatait a nemzetközi kutatás kihívásainak figyelembevételével határozza meg mind a feltáró és feldolgozó munka, mind a múzeumi megőrzés és bemutatás, az állami feladatvállalás, mind pedig az egyetemi oktatás és a közösségi továbbadás területén. A szerzők írásukat vitaindítónak szánják, és várják a régészeti örökség sorsáért aggódó szakemberek és művelt polgárok véleményét.

Open access
Archaeologiai Értesítő
Authors:
Miklós Szabó
,
László Borhy
,
László Kocsis
,
István Fodor
,
Siegmar von Schnurbein
,
Paula Zsidi
,
Pál Raczky
, and
Dénes Jankovich-Bésán

Szabó Miklós: Doktori képzés az ELTE Régészettudományi Intézetében; Borhy László: Válogatás a Régészeti Doktori Program doktori témáiból (ELTE BTK Régészettudományi Intézet); Kocsis László: ROMEC XV. világkonferencia Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban; Fodor István: A X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (Joskar-Ola, 2005. augusztus 15-21.); Siegmar von Schnurbein: A magyarországi régészeti kutatás és a Römisch-Germanische Kommission kapcsolata; Zsidi Paula: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizottságának 2003-2005. évi tevékenységéről; Szabó Miklós, Raczky Pál, Zsidi Paula: Az MTA Régészeti Bizottságának szakmai javaslatai; Raczky Pál: A régészeti lelőhely fogalmának tudományfilozófiai alapon történő axiomatikus meghatározása; Jankovich-Bésán Dénes: Magyar Régész Szövetség alakult

Restricted access