Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Rita Hordósy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az oktatás/kutatás viszonya a magyar szociológiában – hallgatói és oktatói tapasztalatok összehasonlítása

The Relationship between Research and Teaching in Hungarian Sociology – A Comparison of Student and Lecturer Experiences

Educatio
Authors:
Rita Hordósy
and
Jennifer Norris

E tanulmány az egyetemek két fő küldetése, a kutatás és az oktatás közötti kapcsolat vizsgálatát tűzi ki célul a magyar szociológia tanszékeken. Összehasonlítja, hogy a hallgatók és az oktatók/kutatók hogyan látják a tudástermelés tágabb kontextusát és strukturális problémáit, illetve a kutatás folyamatát saját szakmai gyakorlatukban. A tanulmány alapjául szolgáló kutatás kevert módszertanra épül, bemutatva a hallgatói létszámadatokat, és az oktatókkal/kutatókkal, valamint szociológus BA-, MA- és PhD-s hallgatókkal és szakértőkkel készült interjúkat.

Open access