Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Szilvia Török x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Projektalapú nyelvoktatás egyetemi hallgatók körében

Project-based Language Learning among University Students

Educatio
Authors:
Judit Török
,
András Kétyi
,
Szilvia Hukné Kiss
,
Viktória Koltányiné Vadász
,
Zsuzsanna Ugrai
, and
Ferenc Kósik

Absztrakt:

A BGE KKK Német Tanszéki Osztálya 2017 őszén bevezette a projektalapú nyelvoktatást. Ehhez kapcsolódóan három féléven át a német szaknyelvet első nyelvként (n = 65, 1. minta) és második nyelvként (n = 59, 2. minta) tanuló hallgatók körében kutatást végeztünk a problémamegoldó képesség és nyelvtanulási motiváció változásáról, valamint a tanárok közötti együttműködésről. A problémamegoldó feladatnál csak az első minta esetében volt szignifikáns különbség az elő-, illetve az utómérésben (p < 0,001). A motiváció az első mintánál nem mutatott szignifikáns különbséget, a második mintánál azonban az utómérésben a belső motivációs tényezőknél szignifikánsan alacsonyabb értéket mértünk (p < 0,005). A tanári együttműködés vonatkozásában megállapítható, hogy a munkaközösség az eltelt három szemeszter során munkacsoportból teammé alakult.

Open access