Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Tamás Süle x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy mennyire megbízhatóan azonosítható a hallási eseményhez kötött potenciálok jellegzetes összetevoje, az Eltérési Negativitás (EN) ismételt klinikai mérések sorozatá-ban (mérési-újramérési megbízhatóság) különböző ingertípusok használata esetén. Tíz egészséges fiatal felnőtt kísérleti személyben tiszta hang, magánhangzó és mássalhangzó-magánhangzó ingerekkel váltottunk ki EN-t. Valamennyi ingertípus esetében egy standard (megjele-nési valószínűsége: 70%) és két deviáns (15-15%) ingert alkalmaztunk. A személyek 5 kísérleti ülésen vettek részt, amelyek egy-négy napos időközönként követték egymást. A csoportátlagban az EN vala-mennyi ingerlési feltételben és valamennyi ülésben megbízhatóan megjelent. Az egyéni EN-válaszban nagy különbségeket tapasztaltunk. Az egyéni adatelemzés során a különbséggörbéken -0,5 mV-nál pozitívabb csúcsamplitúdójú válaszokat nem tekintettük EN-nek. Ilyen kritériumszint mellett az EN egyéni elfogadása 64-90% (átlagosan: 81%) között alakult. Az egyes ingertípusok megbízhatósága kö-zött nem találtunk statisztikailag szignifikáns különbséget. Az EN megbízhatósága a standard ingerek arányának emelésével és az ingertípus gondos megválasztásával nagy valószínűséggel tovább fokozható.

Restricted access