Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for

  • Author or Editor: Tamas Kozma x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Tér és Torony: a társadalmi innovációk értelmezése

The Tower and the Square: Ferguson’s Approaches to Social Innovation

Educatio
Author: Tamás Kozma
Open access

Csákó Mihály (1941–2019)

Mihály Csákó (1941–2019)

Educatio
Author: Tamás Kozma
Open access

Nevelésszociológiától az oktatáskutatásig – és tovább? Amerikai nevelésszociológusok önéletrajzai

From Educational Sociology to the Sociology of Education – and Beyond? American Scholars and Their Self-Portraits

Educatio
Author: Tamás Kozma
Open access

Tanulóközösségek és társadalmi innovációk

Learning Communities and Social Innovations

Educatio
Author: Tamás Kozma

Absztrakt:

A társadalmi innováció fogalmát a 2000-es években újra felfedezték, de mindmáig vitatott maradt (Bradford; Phills–Deiglmeier–Miller 2008; Pol–Ville 2009; Mulgan et al. 2007; Nicholls–Murdock 2012; stb.). Fergusont (2017) követve a szerző a társadalmi innovációkat úgy értelmezi, mint a társadalmi hálózatok termékeit, amelyeket időről időre hierarchikus szervezetek stabilizálnak. Viszont e hierarchikus szervezetektől a társadalmi hálózatok újra meg újra szabadulni akarnak, hogy folytathassák innováló tevékenységüket. A társadalmi hálózatok folyamatosan globalizálódnak, ugyanakkor folyamatosan szeparálódnak is egymástól. Néhány esettanulmány az utóbbi időkből jól mutatja ennek a két ellentmondó folyamatnak az eredményét. A horizontálisan kiterjedő hálózatok tanuló közösségeket (városokat és régiókat) eredményeznek, amelyek sikerrel tudnak ellenállni a felülről jövő beavatkozásoknak, sőt rezilienssé képesek válni. Ugyanakkor ezek a (vertikálisan) elkülönült hálózatok nehezítik az innovációk áttörését, és akadályozzák terjedésüket is. Ezért a társadalmi innovációk menedzselésének kulcskérdése az, hogy hogyan lehet összekapcsolni az egymástól vertikálisan elkülönült hálózatokat – miközben autonómiájukat is meg tudjuk őrizni.

Open access

Reziliens közösségek – reziliens társadalom?

From Resilient Communities towards a Resilient Society?

Educatio
Author: Tamás Kozma

Absztrakt:

Az ún. komprehenzív (közös) középiskolák Magyarországon a rendszerváltozás után alakultak ki alulról jövő kezdeményezésre, és váltak különösen népszerűekké a kisvárosokban. Egy 2015-ös kormányzati döntés a korábban közös (gimnázium és szakközépiskola) középiskolákat szervezetileg elkülönítette, kritikus helyzetbe hozva ezzel azokat a közösségeket, amelyekben csupán egy iskola tud működni. Két év fejleményeit végigkísérve, a tanulmány váratlan fejleményt mutat be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alatt maradt gimnáziumok fokozatosan meggyöngültek, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került intézmények azonban igyekeztek megőrizni korábbi általános profiljukat is. A társadalmi reziliencia szakirodalmát tanulmányozva a szerző azt föltételezi, hogy a helyi oktatáspolitikának ez a váratlan fejleménye egy politikai reziliencia kialakulásának a jele a társadalomban.

Open access

Summary

The Hungarian terminology of wellness. The aim of this study is showing examples for interpreting the terms of Hungarian terminology of the wellness domain as it evolved during one decade. The domain of wellness provides an excellent model for the research of terminological problems, because it has developed from more traditional disciplines and professions (medicine, recreation, physiotherapy, etc.), and the necessary terminological harmonization has not been realized. Detailed examples will be shown for the national differences, the consequences of missing interpretation, the possibilities of ordering, and the necessity of harmonization. The results can be used in other fields of linguistics, for example in the study of theoretical and practical questions of translation.

Restricted access

An essential input for environmental studies, especially for hydrological simulations is the soil information, which is usually provided by spatial soil databases. Despite the growing number of related analyses little is known about the uncertainty associated to databases. This study aimed to evaluate this issue. (i) the World Soil Classification System was used to classify soil horizons of the Unsaturated Soil Hydrologic Database of Hungary, (ii) the resulting soil classes were statistically analyzed, (iii) various static measures were derived and dynamic numerical simulations were carried out to assess the uncertainties of the classification method from hydrologic viewpoint. The results question the reliability of the FAO method.

Restricted access