Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Veronika Bocsi x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Első generációs oktatók pályaképe és önreflexiói

First-generation Academics’ Biogrpahies and Self-reflections

Educatio
Author:
Veronika Bocsi

Összefoglaló. Vizsgálatunk során 11 első generációs oktató életútját és pályaképét tekintjük át, elemezzük az őket ért hátrányokat, a helyzetükből fakadó előnyöket, valamint igyekszünk feltárni az oktatási karrierjük főbb állomásait, továbbtanulásuk motivációit és pályaválasztásuk történetét. Az eredmények szerint az interjúalanyok tapasztalatai diverz mintákat mutatnak, tehát a hátrányok megélése nem általános jelenség, bár a megkérdezettek nagyobb részénél az erre utaló elemek megragadhatók. A hátrányok azokon a tudományterületeken jelentkeznek élesebben, ahol a kulturális tőke felhalmozása a szakmai identitás markánsabb részét képezi, vagy pedig az adott intézmény társadalmi háttere (mind oktatói, mind hallgatói) kedvező.

Summary. The aim of this study is to recover the career and life path of 11 first-generation academics. We try to map their disadvantages or advantages – which are embedded in their social circumstances – motives of their further studies and the history of their career choices. The results have shown that their experiences are diverse. The experiencing of handicaps does not work in every case nevertheless these kinds of traces can be found in some forms by most of them. These handicaps seem to be more significant in the field of those disciplines in which cultural capital is rather the parts of the professional identities and professional socialisation or the prestige of the institution is high.

Open access