Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Viola Vass x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A tanulmány a képi kifejezéspszichológia vizsgálati eszközeihez tartozó közös rajzvizsgálat módszerét ismerteti. Részletesen áttekinti a nemzetközi és hazai előzményeket, majd egy a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében kidolgozott, empirikus kutatásokon alapuló jelölési és értelmezési módszert (Drawing Together Method) mutat be. A vizsgálat egyszerre projektív és objektív, mert a képi produktum is értelmezhető kifejezéspszichológiai módszerekkel, és a társas viselkedés megfigyelési adatai is. A módszer a megfigyelt globális és specifikus reakciók elemzésére épül, amelyet interakciódinamikai és kommunikációs elemzés egészít ki. A globális elemzés a résztvevők viselkedését elemzi a produktum, a térhasználat, a vezetés, a kapcsolatképzés, az érzelmi bevonódás és az analógiás jelenségek értelmezésével. A specifikus reakciók elemzésének három szakasza az előkészítés, a folyamat és a címadás. A kommunikációs elemzés négy aspektust vizsgál: tartalom, kifejezés, felszólítás és kapcsolat; végül az interakciódinamikai elemzés fő dimenziói az interakció hőfoka, az aktivitás, az interaktivitás és a dominancia.

Restricted access