Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Author or Editor: Wolf Mária x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A térinformatika, a helyhez kötött információk tudománya világszerte rövid múltra tekinthet viszsza. A régészetben történő alkalmazására jelenleg hazánkban több kísérlet is folyik. Jelen tanulmány egy konkrét ásatás eredményeinek térinformatikai módszerekkel, és az ehhez szorosan kapcsolódó adatnyerési eljárással, a távérzékeléssel történő feldolgozásra tesz kísérletet.

Restricted access

A tatárjárás és a Sajó menti csata eseményeit eddig jórészt az írott források alapján rekonstruálták. A közelmúlt ásatásai lehetővé tették az időszak vizsgálatát a régészeti források tükrében. A tanulmány számba veszi és értékeli az ország pusztulására, a településszerkezet átalakulására, a várépítészetre, a kunok és jászok hagyatékára vonatkozó legújabb adatokat. Az ásatási eredmények a Sajó menti csata helyszínének lokalizálásához és a tatárjárás hazai forrásainak kritikai értelmezéséhez is segítséget nyújthatnak.

Restricted access
Restricted access