Search Results

You are looking at 91 - 100 of 657 items for :

  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

* Jelen tanulmány a III. Mathema Konferencián (ELTE BTK, 2016. április 29–30.) elhangzott előadás átdolgozott változata, mely a Császárkori latin feliratok számítógépes

Restricted access

Koros Régészek IX. Konferenciáján elhangzott Ito Pater, Eracura és a postás című előadásom átdolgozott, írásbeli változata, mely az OTKA K 108399 számú projektje keretében, az MTA Lendület Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportban készült. A

Restricted access

Abstract  

Paper presented at the conference 'Literary Histories and the Development of Identities' sponsored by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada involving members of the I.C.L.A. Coordinating Committee at Queen's University, Canada, in the Fall of 2001.

Restricted access

Az Ex 34,29 jeromosi megközelítését régóta elveti a tudományos közvélemény. A ma elfogadott fordítások alapja egy, a Vulgatában követett héber változattól valószínűleg különböző olvasat, valamint a Hab 3,4 vitatható értelmezése: egyik sem elegendő ahhoz, hogy az elterjedt latin változat fölött ítéletet mondjunk. A részlet nyelvi közegének és a patrisztikus kor exegetikai gyakorlatának vizsgálata átgondoltnak mutatja a Vulgata megoldását, az utókor zsidó, illetve keresztény kommentárjaiban kifejtett magyarázatok pedig az eltérő fordítási és értelmezési hagyományok kölcsönös életképességét példázzák.

Restricted access

Beszámoló a XII. Nemzetközi Latin Nyelvészeti Kollokviumról

(12th International Colloquium on Latin Linguistics, Bologna, 2003. Június 9—14.)

Antik Tanulmányok
Author:
Simon Zsolt
Restricted access
Antik Tanulmányok
Authors:
József Benczei
,
József Vekerdi
,
Rita Kopeczky
, and
István Borzsák

Új latin nyelvkönyv a hazai jogászképzésben (Bánóczi Rozália-Rihmer Zoltán: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára. Kezdôknek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2000. XIV + 222 oldal, 2 lapnyi kivágható táblázat. Bánóczi Rozália-Rihmer Zoltán: Latin nyelvkönyv az állam- és jogtudományi karok hallgatói számára. Egyetemi jegyzet, ELTE ÁJK, Budapest 1999, XII + 202 oldal, 2 lapnyi kivágható táblázat.); Szepes Erika: Anakreon-variációk: Vágyott életminőség avagy sorsközösség? Gondolatok Géher István: Anakreóni dalok címû kötete kapcsán. Bp. 2002. Orpheusz könyvek, 158 lap.; Birkhan, Helmut: Kelten. Versuch einer Gesamtdarstellung IhrerKultur. Wien 1997; Baynham, Elizabeth: Alexander  the Great. The Unique History of Quintus Curtius. Ann Arbor 1998, XIV + 237 lap.; Schroder, W. A.: Der Altertumswissenschaftler Eduard Norden (1868-1941). Hildesheim-Zürich-New York 2001, 214 lap

Restricted access