Search Results

You are looking at 91 - 100 of 132 items for :

  • "labour market" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Automatizáció és kreativitás a munkavégzésben

Automatisation and Creativity in Work

Educatio
Authors:
Csaba Makó
,
Miklós Illéssy
, and
András Borbély

–160. 18 Lorenz, E. & Lundvall, B. A. (2010) Accounting for Creativity in the European Union: A Multi-level Analysis of Individual Competence, Labour Market Structure, and Systems of Eeducation and

Open access

, and mobility. To fulfill this, the education center offers a wide range of activities besides language classes. Refugees can take part in orientation courses, which help their integration into the labor market and relaxation and fitness activities

Open access

From the bureaucratic model to the bureaucratic model

The post-socialist development of the Hungarian higher education

Hungarian Educational Research Journal
Authors:
István Polónyi
and
Tamás Kozma

), besides the task of training intellectuals, education in line with the needs of the labour market appears. In the higher education act of 2011 of the newer conservative government, the word intellectual was never included, as it was the word literacy, but

Open access

Az Eurostat előrejelzése szerint az EU27 népességének 45,52%-a lesz 2040-ben 65 év feletti. A nagyarányú nyugdíjaztatások következtében hiány lesz a magasan kvalifikált munkaerőből csaknem valamennyi területen. Amikor 2050-re átlagosan már csak két aktív dolgozó jut egy nyugdíjasra, a jóléti ellátások Európa-szerte drasztikusan hanyatlani fognak, és növekszenek majd az egészségügyi és nyugdíjrendszerek kiadásai. Amennyiben az európai gazdaság az elkövetkező években magához tér, továbbra is szüksége lesz mérnökökre, orvosokra, különféle szakemberekre, akikből máris számos országban súlyos hiány mutatkozik. A problémát súlyosbítja, hogy a felsőoktatás általában nem követi a munkaerőpiac szükségleteit és voltaképpen növeli a fiatal diplomások munkanélküliségét. Az elöregedő európai társadalom szakemberszükségletét várhatóan néhány évtized múlva más forrásokból kell biztosítani, és erre kínálkozik a hatalmassá növekedett indiai felsőoktatás; Indiában ma is mintegy 120-140 millióan beszélnek jól angolul. Azonban az indiai felsőoktatás mai helyzete számos problémát mutat, amelyeket várhatóan az elkövetkező évtizedekben leküzdenek és keletkezik majd ott jól képzett munkaerő, amely bárhol a világon képes munkát vállalni, ehhez azonban arra van szükség, hogy a saját gondjait is megoldó európai felsőoktatás rendszeres és szoros munkakapcsolatot építsen ki az indiai felsőoktatási intézményekkel annak érdekében, hogy kölcsönösen megismerjék az elvárásokat és lehetőségeket.

Restricted access

A COVID–19 járvány hatása a leghátrányosabb helyzetű településeken élők mindennapjaira: ahogy a hátrányos helyzetűek és a szociális szolgáltatásokat nyújtók látják

The effects of Covid-19 on the everyday life of people living in the most disadvantaged areas: as they and professionals in the social service sector see

Scientia et Securitas
Authors:
Beáta Dávid
,
Tünde Szabó
,
Éva Huszti
, and
István Bukovics

Összefoglaló. Jelen tanulmányunk a biztonság társadalmi aspektusait egy speciális csoport, a mélyszegénységben élő családok és az őket segítő szakemberek körében vizsgálja a COVID–19 idején. Kvalitatív módszerrel (csoportos és egyéni interjúk) a makro- (szociális támogatórendszer) és a mikrotársadalmi biztonság dimenziók összefüggését, valamint a mikroszintű biztonság dimenziók közti viszonyokat elemezzük. Ez utóbbi dimenziók leírásánál a kisgyermekes családok munkaerőpiaci és ezzel együtt anyagi helyzetére, mentális egészségi állapotukra, valamint az oktatási helyzet bemutatására koncentrálunk. Az egyes témák leírásánál az érintett családok és az őket segítő szakemberek helyzetértékelése is megjelenik a velük készített interjúk elemzése alapján.

Summary. This study examines the social aspects of security among a specific group of families living in extreme poverty and the professionals helping them during Covid-19. Using a qualitative method (group and individual interviews), we analyse the relationship between macro (social support system) and micro social dimensions of security, as well as the linkages between micro-level dimensions of security. In describing the latter dimensions, we will focus on the labour market situation of families with young children, and hence on their financial situation, their mental health situation and their educational situation. The description of each theme also includes an assessment of the situation of the families concerned and the professionals who help them, based on an analysis of the interviews conducted with them. In the first phase of the study, social problems were identified on the basis of interviews with experts. In the second phase, individual interviews were conducted with the people concerned, the disadvantaged. 11 interviews were conducted with experts: 5 individual and 6 group interviews. In the second phase, 50 disadvantaged people were interviewed individually.

In general, it can be concluded that the daily life of people living in disadvantaged areas has been further affected by the pandemic. The labour market situation has changed and, in this context, the financial situation of the interviewees has further deteriorated. Single-parent families were particularly affected by these problems. The transition to online education has created difficulties for families, children, and teachers and additional tasks for social workers. In many places, the lack of accessible services, the low availability of equipment and low level of digital literacy have prevented distance learning from taking place, and the negative consequences for the population under study can only be predicted. The epidemic has affected the population not only financially but also mentally. The reduction in social life has led to an increase in domestic violence. In some areas, the number of births in disadvantaged families has increased, especially among minors. In fact, the epidemic has brought to the surface the problems that disadvantaged people face on a daily basis: unemployment and deprivation, compounded by educational underachievement. The workload of those working in the social field has also become more visible: a shortage of staff and a lack of resources. At the same time, the enormous potential and flexibility of the current human resources have been revealed.

Open access

The analysis approaches satisfaction with work as affected by demographic and social characteristics as well as by labor market and labor organization position. Furthermore the impact of expectations to and evaluation of the job is also considered. The international variation in the explanatory mechanism of satisfaction with work is analyzed by comparing five groups of European societies. First, distinction is made between 'old' European market economies and 'new' post-socialist countries. Second, based on economic indicators, the first group of countries is divided into three subgroups: West (Center 1), Scandinavia (Center 2), and Periphery, while the second group of countries is divided into more developed and less developed transition societies. The ISSP 1997 Work Orientation Module data are used for the analysis. Only respondents in labor force are analyzed (N=11739). The paper presents descriptive statistics for the clusters of the countries as well as for the dependent and independent variables in the analysis. Then, ordered logit models are used to predicting satisfaction with work. The explanatory variables contain objective status indicators, subjective evaluation of the job, the country groups and interaction terms. Results reveal that both status indicators and attitudes toward the job are significant predictors of the general satisfaction in agreement with gender paradox, life cycle, reference-group and status discrepancy hypotheses. However, these explanatory mechanisms vary a lot by the groups of countries. If controlling for composition effects within these groups of countries, Scandinavia turns out to be a place with highest satisfaction and developed transition societies are characterized by the lowest satisfaction wit work.

Restricted access

to the personal effort of the new liberal subject who is continually learning to hold currencies in the labour market. Active systems are external assumptions and forms of control that transmit distrust among external drivers in the form of rewards

Open access

about how the isolation felt as a doctoral student and then the early challenges of the labour market encourage some to get involved in the scientific community life in the online space. We get a description of an independent project called PhD2Published

Open access

A sokszínű mesterséges intelligencia

The Multi-colored Artificial Intelligence

Educatio
Author:
András Buda

U.S. Labor Market. The Center for American Progress and The Hamilton Project. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/04_jobs_autor.pdf [Letöltve: 2023. 09. 02.] 5 Autor, D. H. (2015) Why Are

Open access

Lemorzsolódók tegnap, ma és holnap

Dropout Students in the Past and in the Future

Educatio
Authors:
Gabriella Pusztai
,
Klára Kovács
, and
Roland Hegedűs

, Vol. 40. No. 6. pp. 584–589. 10.1111/j.1365–2929.2006.02448.x . 41 Schnepf, S. (2014) Do Tertiary Dropout Students Really Not Succeed in European Labour Markets? Discussion Paper, IZA DP No

Open access