Search Results

You are looking at 91 - 97 of 97 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

): Szegénység — etnicitás — egészség. [Poverty — Ethnicity — Health.] In Neményi M. and Szalai J. eds.: Kisebbségek kisebbsége . [Minority of Minorities.] Budapest: ’Uj Mandátum Kiadó, 152–193. Neményi M

Restricted access

Hamilton, F.E.I. and Iglicka, K. eds.: Homogeneity to Multiculturalism — Minorities Old and New in Poland . London, Macmillan. Stola D. Homogeneity to

Restricted access

A tanulmány1 felhívja a figyelmet arra, hogy a globalizált világban felettébb fontos érteni és ismerni, milyen társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok zajlanak a világ második legnépesebb országában, amely egyre inkább regionális nagyhatalmi pozíciókra tart igényt, és ahol a gazdasági fejlődés a világon az egyik legdinamikusabb. Miközben Indiában nyugati típusú demokratikus intézmények léteznek, mára átalakult tartalmuk és működésük, és sok esetben mást értenek az egyes fogalmak alatt, mint azokban az országokban, ahol ezek a fogalmak és intézmények eredetileg kialakultak. A tanulmány leszűkíti e vizsgálódást a szekularizmus, a szekuláris állam kérdésére, amely felszámolásának lehetünk tanúi napjainkban. A folyamat bevallott célja a hindú India megteremtése. A tanulmány felvázolja a törekvés ideológiai tartalmát, eszközrendszerét, összefonódását a gazdasági-társadalmi folyamatokkal. Magyarázatot keres és részben kínál arra is, hogy miért militáns a mozgalom, miért támadja a muszlimokat és főképpen a keresztényeket. A többségi elv — e demokratikus érték — sajátos indiai értelmezésével a mozgalom és annak kiterjedt szervezeti hálózatai a vallási kisebbségek felszámolására törekednek, és ennek érdekében nem riadnak vissza brutális eszközöktől és tettektől sem. Ez a meghökkentő folyamat, miközben az ősi értékekhez és törvényekhez való visszatérést hirdeti, felhasználja a modern információs forradalom minden eszközét a megújított vallási tanok és erkölcsi törvények terjesztése és elfogadtatása érdekében, ugyanakkor megszabadítja azokat ókori formájuktól és tartalmuktól, de erőteljes nacionalizmusa érdekében állítja, hogy ugyanarról a vallásról és hagyományról van szó. A tanulmány idéz néhány példát, amelyek cáfolják ezt az állítást.A nemzetközi szakirodalommal egyetértve a szerző szerint a társadalom hinduizálását követi az állam hindúvá tétele, hiszen a politika aktorainak túlnyomó többsége azonosul a hinduizmussal, mint identitása legfontosabb elemével. Ez az azonosulás és a többségi elv együttesen pedig azt a paradox helyzetet teremti meg a mai Indiában, hogy állam és társadalom számos demokratikus elv feláldozásával a hinduizmus alapján válik egységesedő nemzetté, amely ezzel igyekszik a háttérbe tolni a társadalom gazdasági, vallási és kaszteredetű feszültségeit, és bizonyos értelemben megszilárdítja a családon belüli patriarchális viszonyokat, valamint szentesíti a társadalmi hierarchia tiszteletét.

Restricted access

. Csepeli, Gy. (2001): Social Psychological Roots of Discrimination against the Roma minority in Eastern Europe. Paper presented at the joint meeting of the Law and Society Association and Research Committee on Sociology of Law held in Budapest, July 4

Restricted access

Peasant ethnic migration from a post-communist society to another

The case of the Csángó migrants from Moldavia (Romania) to Hungary

Review of Sociology
Authors: Larissa Adler-Lomnitz and Asael González

1991 Isohookana-Asunmaa, T. (2001): Csángó Minority Culture in Romania. Report for the Council of Europe. Committee on Culture, Science and Education, http

Restricted access

Blalock, H.M. (1967): Toward a Theory of Minority-Group Relations . New York: Wiley. Toward a Theory of Minority-Group Relations Blau, P

Restricted access

provisions of this Engagement shall have effect during the minority of His Highness Maharajah Dulleep Sing, and shall cease and terminate on His Highness attaining the full age of sixteen years or, on the 4th September of the year 1854, but it shall be

Full access