Search Results

You are looking at 91 - 100 of 1,761 items for :

  • "motivation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Straw is a valuable by-product from cereal production. It is used for agricultural purposes as feed and bedding material for livestock. Additionally, cereal straw is a resource for the production of sustainable biomaterials and bio-energy. To meet the demands of these sectors substantial amounts of straw, with specific properties (e.g. water-holding capacity), are necessary. Since wheat breeding has mainly focused on grain yield rather than on straw yield other cereal species, such as triticale, can be of interest. Therefore, in this research the straw yield and water-holding capacity of four winter wheat and four winter triticale varieties were studied during two growing seasons. For both wheat and triticale there were differences in dry matter yield and percentage dry matter between growing seasons. Furthermore, depending on the growing season, there were significant differences in straw yield between the different wheat and triticale varieties. However, during both growing seasons, the straw yield obtained from the triticale varieties was significantly higher compared to the straw yield obtained from the wheat varieties. Concerning the water-holding capacity, it was concluded that the water absorption potential of triticale straw was higher compared to the water absorption potential of wheat straw. However, only in 2014 a significant difference between wheat and triticale was noted. So, it can be concluded that, besides the known advantages of triticale (performance on marginal soils, disease resistance, low fertilizer input, etc.), this crop has the potential to deliver high yields of high quality straw.

Restricted access

Kutatásunk egy közeli kapcsolatban elszenvedett sérelmet megjelenítő hipotetikus helyzetben vizsgálta a személyek (N = 237) becsült megbocsátási valószínűségét a sértő fél jóvátételi törekvéseinek és a válaszadó személyek reményteliségének függvényében. Jóvátételi kezdeményezésként a kapcsolat fontosságát hangsúlyozó szolidaritás-kifejezést, a veszteséget helyrehozni kívánó cselekedetet, valamint a sértett önértékelésének a támogatását különböztettük meg, a megbocsátásnak pedig a jóvátételi igényekről (a bosszúról) való lemondáshoz kötődő aspektusát emeltük ki (vagyis lemondani a kapcsolat meglazításának, a kárpótlásnak és a saját önbecsülés megtámogatásának az igényéről).Manipulált független változóinknak jellemzően az önálló hatását mutattuk ki, melyek közül a szolidaritás kinyilvánításáé fordítottnak, a másik két jóvátételi adományé viszont a megbocsátást valószínűsítőnek mutatkozott. A jóvátételi lépések a reménytelenebb személyek esetében különösen is pozitív hatásúak. Eredményeink gyakorlati implikációi is megjelenítésre kerülnek.

Restricted access

Facial attractiveness strongly affects person perception, with attractive individuals judged more favourably than, and preferred to, their less attractive peers. But what makes a face attractive and where do our preferences come from? Are they shaped by Madison Avenue and the media or have they evolved over millennia to enhance reproductive success? Good candidates for evolved preferences include preferences for average faces, symmetric faces, and faces with extreme sex typical traits. I will focus here on our preference for average faces. I will present evidence that average faces are attractive, and then consider how such a preference could have evolved. Preferences can evolve for traits that signal mate quality, and preferences can emerge as by-products of more general information-processing mechanisms. I will present evidence that both mechanisms contribute to the preference for average faces. Finally, I consider the role of experience in shaping our preference for average faces. This is an important role, because what is average depends on the particular population of faces we experience. I will present recent results showing that what looks average, and therefore attractive, can be rapidly modified by exposure to consistently distorted faces. I conclude that our preference for average faces reflects the operation of evolved mechanisms, which are tuned by experience.

Restricted access

The purpose of this study is to present the notion of mercenaries laid down in literature and in international law, as its applicability to private military companies and their employees so. The first chapter examines the use of the notion of mercenaries in literature and in international treaties. It explores whether the definition laid down in international treaties, reflect customary international law, or not. The second chapter of the study scrutinizes the various conditions listed in the afore-mentioned notions and tries to find out whether and to what degrees private military companies and their employees meet them. The final conclusion of this paper—of the perspective of international law—is that private military companies and their employees, in accordance with the rules of international law, cannot be considered mercenaries.

Full access

In this paper the authors present dictionary definitions of the notion work , then they analyse the results of questionnaire materials. The questionnaire contained 16 questions, three of which concerned age, gender and educational level. The rest of the questions were as follows: 1. What does work mean to you? 2. What reaction does the word work trigger? 3. What attributes of the work do you know? 4. The aim of the work. 5. Why must we work? 6. What are the results of the work? 7. What work would you like to do? 8. What is the attitude of the society to work? 9. Why does the society consider work as a value? 10. What is your opinion about unemployment? 11. What is the ideal work? 12. Name the synonyms of the word work . 13. What songs, proverbs, idiomatic expressions, etc. do you know in connection with work? This paper does not contain the results of the last two questions.

Restricted access

Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – Személyorientált elemzés

Work motivation and satisfaction – A person-centered approach

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Éva Fényszárosi
,
Viola Sallay
,
Balázs Matuszka
, and
Tamás Martos

_01 Deci , E. L. , & Ryan , R. M. ( 2008 ). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health . Canadian Psychology/Psychologie Canadienne , 49 ( 3 ), 182 – 185 . https://doi.org/10.1037/a0012801

Restricted access

Kitart-e a belső motiváció? – a (még) pályán lévő pedagógusok pályamotivációi

Will the Intrinsic Motivation Last? – The Motivation of Teachers (Still) in Profession

Educatio
Author:
Borbála Paksi

Irodalom/References 1 Andrews, P. & Hatch, G. (2002) Initial Motivations of Serving Teachers of Secondary Mathematics. Evaluation and Research in Education, Vol. 16. No. 4. pp. 185–201. https

Open access

examine the context in which it has emerged. Then the motivational effect of gamification will be highlighted, and finally its implications in the foreign language classroom will be discussed. It is self-admittedly an introduction into its theoretical

Open access

Summary

Az alábbi írás a versengés pszichológiai fogalmának az alakulásával foglalkozik, és azt kívánja bemutatni, hogy a versengésfogalom második világháború után történő stigmatizálása miként hátráltatta és nehezítette meg a jelenség elmélyültebb kutatását és működésmódjának megértését. Azt kívánja a versengés témáján keresztül demonstrálni, hogy politikai, ideológiai megfontolások és motivációk miként irányítják egy jelenség kutatására a figyelmet, és egyben hogyan akadályozhatják annak torzításmentes, tudományos megismerését. A jelen tanulmány bemutatja, hogy egy olyan kiváló és nagy tekintélyű kísérleti szociálpszichológus, mint Morton Deutsch munkássága miként alakítja ki egy adott kutatási terület vezető és többségi paradigmáját: a versengés és együttműködés polarizált felfogását, szimbiotikus kezelését és a versengés egydimenziós felfogását. Ezután bemutatja az 1990-es évektől bekövetkező paradigmaváltást, amelynek lényege a versengés önmagában vett vizsgálata, többdimenziós felfogása és a konstruktív és destruktív versengési folyamatok elkülönítése. A versengéskutatás történetével párhuzamosan a cikk tárgyalja a tanulási motiváció kutatásában a kilencvenes évek óta zajló szakmai vitát is, valamint a versengés kulturális összehasonlító vizsgálatainak, a versengés többdimenziós felfogását alátámasztó eredményeit.

Restricted access

Summary

A jelen vizsgálat magyar és francia közgazdász és bölcsész egyetemisták versengéssel kapcsolatos szociális reprezentációinak feltárását és összehasonlítását tűzte ki céljául. A magyar mintába 196-an (107 közgazdász- és 89 bölcsészhallgató) tartoztak, a francia minta 194 (104 közgazdŕ_

Restricted access