Search Results

You are looking at 101 - 110 of 412 items for :

  • "horticulture" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Acta Alimentaria
Authors:
G. Rónaszéki
,
Q. D. Nguyen
,
J. M. Rezessy-Szabó
,
Á. Hoschke
,
M. K. Bhat
,
Q. D. Nyguen
, and
M. K. Bhat
Restricted access

. (2006) Horticultural dendrology . Mezőgazda Kiadó, Budapest. (In Hungarian) Tóth I. Horticultural dendrology 2006

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Emese Ujj
,
György Lukácsy
,
Sándor Molnár
,
Ágota Horel
,
Györgyi Gelybó
, and
Zsófia Bakacsi

Összefoglalás

A klímaváltozás hatására várhatóan nem csak a csapadék éves mennyisége, hanem az éven belüli eloszlása is változik, egyidejűleg megváltozhat annak az időszaknak a hossza, amelyben a talajok vízbefogadásra képesek. A talajnedvesség és csapadék idősoros adatok alapján vizsgálhatjuk a változó környezetei feltételek hatását a talajok vízgazdálkodására.

Jelen tanulmányban 2017. június–2018. május közötti időszakban a talajnedvesség-tartalom alakulását vizsgáltuk két eltérő domborzati adottságú szelvényben (teraszon és lejtőn) a tokaji Nagy-hegy déli lejtőjén elhelyezkedő Szarvas-dűlő szőlőültetvényen. Összehasonlítottuk a két mérőhely talajnedvességforgalmát, valamint vizsgáltuk a csapadékesemények hatását.

A teraszon lévő szelvény a csapadék jellemzően 65–99%-át közvetlenül befogadta, míg azonos csapadékeseményekre nézve ez az érték a lejtőn, az intenzívebb felszíni párolgás, valamint a felszíni lefolyás miatt csak 30–80%, szélsőséges esetben ennél is kisebb volt.

Az egyes rétegekben mért nedvesség profilok adataiból következtettünk a beszivárgás dinamikájára, a vízáteresztés mértékére. Azt tapasztaltuk, hogy telített állapotú szelvény esetén a terasz erősen tömődött rétege a vártnál kevésbé akadályozta a nedvesség mélyebb rétegek felé terjedését.

A teraszon lévő szelvény a tömődött rétegek ellenére összességében kedvezőbb vízháztartást biztosított, mint a meredek lejtő. A lejtő kedvezőtlen vízháztartását részben a nyári erőteljes párolgás, részben az egész évben jelentős felszíni lefolyás okozta. A szelvények vízkészletét 120 cm mélységig összegezve megállapítottuk, hogy a terasz teljes vízkészlete a vizsgált időszakban átlagosan több mint 20%-kal meghaladta a lejtőn feltárt szelvényét. Ez a különbség a nyári hónapokban 90–108 mm víztöbbletet jelentett a teraszon, a hasznosítható víz arányában kifejezve 62–88 mm-t. Nyáron, az eltérő száradás miatt augusztus végén volt a legnagyobb a terasz nedvességtöbblete (114 mm-rel), míg a téli–tavaszi időszakban az eltérő intenzitású feltöltődés okozott különbséget (legnagyobb eltérés: 159 mm).

A vízkészletek téli–tavaszi feltöltődése szempontjából más-más időszakra volt érzékeny a két szelvény. A terasz fagymentes időszakban, december végére gyakorlatilag elérte a maximális vízkapacitását, s ezt kisebb ingadozásokkal megtartotta április elejéig, melyet a február–márciusi fagyos időszak sem befolyásolt. A lejtő szelvénye fokozatosan töltődött fel, vízkészlete december közepétől a jellemzően fagyveszélyes január–februári időszakban is növekedett, majd április elejére „tetőzött”, 30 mm-re megközelítve a terasz vízkészletét. A feltöltődés menetében tapasztalt eltérés azt mutatja, hogy a terasz vízkészlete a korai feltöltődés miatt nem érzékeny a jellemzően fagyos február–márciusi időszakra. A lejtő vízkészletének feltöltődése azonban jóval belenyúlik a potenciálisan fagyos időszakba, vízkészletének alakulását a fagyos napok számának változása jobban befolyásolja.

Open access

In the present study the solid and liquid phase behaviour of mandelic acid cyclodextrin systems were studied. The samples were prepared using dry grinding/kneading technique in the absence of any solvent. Thermoanalytical methods (TG, DSC, EGD) were used to characterise the solid compounds. In liquid phase the stoichiometry and the stability constants of the complexes formed were determined using UV spectrophotometry. Partial complex formation was found in case of all cyclodextrins used. The amount of uncomplexed mandelic acid varied between 10–20% of the total guest content.

Restricted access

Soil-born diseases often cause problems in vegetable forcing; this is because growers use greenhouses for the longest time possible. During the years several solutions have been found to displace chemical control. Grafting is a possible chemical free solution that shows several changes in plants thanks to the vigorous rootstock. In this study we examined the effect of grafting on the yield and fruit characteristics in tomato cultivar. Lemance F1was used as scion and Beaufort as rootstock. Earliness, total yield, fruit weight and number of each graft combination were recorded. Moreover, the main fruit components such as Brix°, carbohydrate, acid and the carbohydrate/acid ratio were analysed. We harvested more yield from the grafted plants. The increase of yield was mainly caused by higher average fruit weight. Brix° and carbohydrate content were lower in the fruits on grafted plants than on ungrafted ones but there was no significant difference in acid content.

Restricted access

Creep-Recovery Tests (CRT) were measured with a Stable Micros Systems TA.XT-2 precision penetrometer with 75 mm diameter cylinder probe and with different loading stress and creeping-recovery times on gelatine-based candy gum samples, purchased from the local market. The loading force changed from 1 N up to 10 N and the creeping time varied from 30 s up to 120 s. The creeping and the recovering part of CRT curves were approached by Burgersmodel with stretched exponential function. The two elastic moduli and the two viscosities increased linearly in the function of the applied stress. One elastic modulus and the two viscosities also increased, but another elastic modulus slightly decreased in the function of the creeping time. The stretching exponent β practically linearly decreased as the creeping time increased. Based on theoretical considerations, the Kelvin-Voigt-element of Burgers-model can describe the rheological behaviour of sugar content, and the Maxwell-element of Burgers-model can describe the rheological behaviour of gelatine-mesh.

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors:
N. Koczka
,
A. Ombódi
,
Z. Móczár
, and
E. Stefanovits-Bányai

Total phenolic content and antioxidant capacity (FRAP method) of Ginkgo biloba L. leaves and of different commercial ginkgo teas were determined and compared. Different water extracts (infusions and decoctions) were prepared varying the time of infusing, boiling, and steeping, and also aqueous ethanolic (water/ethanol 80/20 v/v) extract was made.

Total phenolic contents and FRAP values of collected ginkgo leaves were similar to those of commercial ginkgo mono teas, while these parameters were significantly higher for ginkgo teas containing ginseng or green tea. Decoction was more effective than infusion for extracting antioxidative compounds, in contradiction to suggested preparation methods by the producers. Aqueous ethanolic extracts had significantly higher total phenolic content and antioxidant capacity than water extracts. The correlation between phenolic content and FRAP values was very strong and positive for water extracts of collected leaves, while it was weak and negative for the tea products.

Restricted access

A two-year open field experiment was carried out to study the effect of elevated carbon dioxide (CO2) and nitrogensupply on fruit components of tomato. Korall determinate growth type processing tomato cultivar plants were planted and cultivated for the entire growing season in open top chambers (OTC) in years 2007 and 2008. Compared with the control (350 ppm) CO2 enrichment (700 ppm) significantly decreased the lycopene content at all three harvest dates in both years, but higher supply of nitrogen and 700 ppm CO2 resulted in significantly higher lycopene values in second year. Elevated nitrogen concentration combined with 700 ppm CO2 significantly increased the Brix, sugar content, total phenolics, and total antioxidant status (TAS) of tomato fruits.

Restricted access

A three years (2008, 2009, and 2011) open field experiment was conducted to study the effect of growing methods (organic and conventional) on the tomato yield components (Brix°, carbohydrate, organic acid, lycopene, and total polyphenols). Significantly higher Brix°, carbohydrate-, and lycopene content was found in conventional production. In spite of this, total phenolic content of tomato fruits was significantly higher in organic production. Our experiences show that it is probable, that the techniques used in the cultivation of organic crops — no artificial nutrients — could activate natural defence mechanisms in tomato plants, by increasing content of total polyphenol in the fruits.

Restricted access

Our study involved assessing new Hungarian multi-resistant apple cultivars (‘Artemisz’, ‘Hesztia’, ‘Rosmerta’, and ‘Cordelia’) and two commercial cultivars (‘Watson Jonathan’ and ‘Prima’). The samples were evaluated by a trained assessor panel applying computer supported profile analysis with 20 descriptive sensory parameters (using ProfiSens sensory assessment software). Beside the profiles of each cultivar we also showed the significant differences between the cultivars (LSD95%, LSD99%). The nutritional values were analysed using the MANOVA statistical method, the effects of significant factors on measured values were evaluated by using Tukey (P=0.05) post-hoc test, and we determined the homogeneous and heterogeneous groups based on that. Our study showed that PCA bi-plots containing sensory and instrumental value loadings together with the scores of apple cultivars make the complex relationships of each cultivar available for comparison. The results clearly showed that the intensity of the sour taste is inversely proportional to the carbohydrate-acid ratio determined by measurements. The flesh firmness and pectin content values obtained by instrumental measurements were found to be strongly correlated sensory parameters on crispness, texture, and ripeness. PCA plots proved to be very useful in demonstrating the parallelisms between instrumental-instrumental (TPC/FRAP) and sensory-sensory (shade/colour) parameter pairs, too. Our aggregated results show that the new Hungarian resistant apple cultivars have almost as good as or even better nutritional values than ‘Prima’ and ‘Jonathan’ (the latter dominated the Hungarian apple production for several decades). The new multi-resistant cultivars renew the range of apple cultivars available on the market, and they introduce new flavours to consumers.

Restricted access