Search Results

You are looking at 101 - 110 of 1,216 items for :

  • "technology" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A kórházon kívüli felnőtt alapszintű újraélesztés új irányelvei és a laikusok bevonásának kérdései

Out-of-hospital adult basic life support: new guidelines and the involvement of bystanders

Orvosi Hetilap
Authors:
Noémi Molnár
,
Ferenc Nagy
,
Gábor Fritúz
,
Enikő Kovács
, and
Csaba Diószeghy

A kórházon kívüli váratlan keringésmegállások túlélési aránya egész Európában alacsony. Az utóbbi évtizedben fény derült arra, hogy a túlélés javításának legfőbb kulcsa a keringésmegállás pillanatában jelen lévő laikusok bevonása az ellátásba. A laikus segélynyújtók a korai felismerésen és a korai mellkaskompresszión túl a korai defibrillálás elvégzésébe is bevonhatók. A felnőttek alapszintű újraélesztése egyszerű és könnyen elsajátítható készségek sorozatából áll, amely akár kisiskoláskortól tanítható. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy éles helyzetben az újraélesztés megkezdését a készségek felejtése mellett a nem technikai készségek – például helyzetfelismerés, gyors döntéshozatal, kommunikáció – hiánya és emocionális tényezők is erősen befolyásolják. Ennek felismerése és a technikai vívmányok használata új szemléletet hozott mind az oktatásban, mind az ismeretek gyakorlatba való átültetése terén. A jelen összefoglaló a kórházon kívüli felnőtt alapszintű újraélesztés aktuális szakmai irányelvét és az újraélesztés oktatásával kapcsolatos szakmai újdonságokat (ezen belül a nem technikai készségek jelentőségét) tekinti át, kitérve a COVID–19-járvány hatására is. Röviden bemutatjuk a laikus segélynyújtók bevonásának támogatására kifejlesztett Szív City alkalmazást. Orv Hetil. 2023; 164(12): 443–448.

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors:
Peter Lukovich
,
A. Zsirka-Klein
,
T. Vanca
,
L. Szpaszkij
, and
P. Benkő

Abstract

The technical background of pure Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery (NOTES) surgery has not been created yet, but ever more reports are being published on hybrid NOTES surgery and single-port surgical interventions, which have appeared as a result of device development inspired by NOTES. Surgery carried out through single ports only differ from pure NOTES in respect of the access orifice, which makes learning this technique extremely important for anyone whishing to implement a surgical intervention through a natural orifice. Numerous publications have appeared by now on the single port or hybrid NOTES surgery of various organs (gall bladder, kidney, large bowel). Based on these, most surgery is safely feasible through one port as well, but the surgery takes longer and it is not significantly less painful than a “traditional” laparoscopic intervention. Long-term results are still missing, primarily in what concerns the frequency of infections and post-operative hernia. We have received an answer to part of the dilemmas formulated in the White Paper. Besides specially bent laparoscopic devices robot technology and devices controlled by extracorporal magnets may both be a solution to the problem of triangulation. The transvaginal and transgastric paths do not seem to cause significant risks from the viewpoint of infections, but the closing of viscerotomy in the case of the stomach is far from being solved. In respect of learning and practicing new surgical techniques no method exists at the moment that could be considered the “gold standard”. Besides the earlier questions there are new ones as well awaiting partial solutions (e.g. necessity of drain following a NOTES surgery, oncologic principles).

Restricted access

Abstract

Cardiac emboli in patients with atrial fibrillation are one of the major causes of ischemic stroke. Because the vast majority of these cardiac emboli descend from the left atrial appendage (LAA), the therapeutic strategy of percutaneous transcatheter occlusion of the LAA by means of a mechanical implant was a logical consequence. Three different devices have been developed and used in humans: PLAATO, WATCHMAN, and ACP. The PLAATO implant, a “soccer ball” shaped self-expanding nitinol cage has demonstrated stroke prevention capability in small, uncontrolled studies. The WATCHMAN implant, a “half rugby ball” shaped self-expanding nitinol cage, has demonstrated non inferiority compared to warfarin treatment in the randomized, controlled PROTECT AF trial. The ACP implant is also a self-expanding nitinol cage. However, its design is of fundamental difference compared to the other two implants. ACP consists of two parts connected by a short waist, which are an “ice-hockey puck” shaped body for the implant fixation in the appendage wall, and a flexible disc for sealing the appendage ostium. Due to the very flexible connecting waist between the two parts, ACP implant adapts itself to the LAA, which appears in significant individual structural variabilities. The currently unpublished initial experience with ACP in Europe is encouraging. Transcatheter occlusion of the LAA offers an appealing way to reduce the incidence of cardioembolic stroke in patients with atrial fibrillation. However, the concerns about procedural safety and the need for long-term follow up should be addressed before this potentially important technology is deployed widely. The transcatheter occlusion of left atrial appendage, therefore, has the potential to become, but is not yet a real alternative to anticoagulation.

Restricted access

Izotóppal működő vérbesugarazó készülékek cseréje Rtg-sugárforrással működő eszközökre

Replacement of isotope-operated blood irradiator devices with X-ray radiation devices

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Klára Baróti-Tóth
,
Sándor Nagy
,
Béla Jenei
,
Imre Katovics
, and
Katalin Koknyáné Galaczi

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) 2020-ban csatlakozott a CIRP (Cesium Irradiator Replacement Project) amerikai projekthez, melynek célja alternatív technológia bevezetése azokon a terápiás területeken, ahol radioaktív sugárforrással (Cs137, Co60) működő eszközöket használnak. A program keretében a debreceni régióközpontunkban került telepítésre az első röntgen vérbesugárzó készülék. A technika alkalmazása előtt a vörösvérsejt-koncentrátumokat teszteltük. Az eredmények megfelelnek a jogszabályi igényeknek (hemolízisarány <0,8%), a készítmények biztonságosan kiadhatók a betegellátásra. Az évenkénti adatgyűjtésünkből kiderült, hogy a besugarazott vérkészítmények aránya (∼10%) szinte teljesen azonos a nemzetközi gyakorlattal. Az OVSZ adatbázisából lehívott adatokból megállapítottuk, hogy 2019–2022-ben hazánkban még mindig alacsonyabb a fehérvérsejt-mentesített (szűrt) vörösvérsejt-készítmények (22%) transzfúziós igénye más országokhoz képest, ahol ez az érték megközelíti a 100%-ot. A kiadott trombocitakészítmények esetében ez kedvezőbb transzfúziós gyakorlatot mutatott.

Restricted access

A humán reprodukcióval kapcsolatos hazai regiszterek

National registries related to human reproduction

Orvosi Hetilap
Authors:
Dóra Vesztergom
,
Miklós Szabó
,
István Sziller
,
Andrea Valek
,
Zsuzsanna Turi
,
Ákos Szekrényes
,
Katalin Szöllősi
,
Anna Krádi
,
Zsuzsanna Kéki
,
Emese Vita
, and
Béla Muzsik

A női egészség, a reprodukció és a megszületett gyermekek egészsége az egészségügyi ellátórendszer első számú prioritásai közé tartozik. A meddőségkezelés, a nagy rizikójú újszülöttek intenzív ellátása a jövő generációk egészségének meghatározó tényezői, mindemellett eredményességük demográfiai jelentőséggel bír. Az ellátórendszer hatékony működésének feltétele a korszerű, átlátható adatgyűjtés és -feldolgozás, valamint szakmai értékelő és elemző munka. Az informatika fejlődésével lehetővé vált az eddiginél pontosabb, strukturáltabb adatok gyűjtése és a különböző regiszterekből származó adatok egy adatbázisban történő összekapcsolása. A Nemzeti In Vitro Fertilizációs, Szülészeti és Perinatális Regiszter a Humán Reprodukciós Regiszter, a Tauffer–Csákány Statisztika és a Peri- és Neonatális Regiszter összekapcsolásával olyan szakmai egységet alkot a jövőben, amely alkalmas arra, hogy hazai viszonylatokban mérve az egyik legrészletesebb adatkezelés és -kiértékelés alapjául szolgáljon, amely a legcélravezetőbb mód a rendszer hatékonyságának növelésére, és alapját képezi az ellátórendszer folyamatos fejlesztésének. Orv Hetil. 2024; 165(24–25): 973–980.

Open access

of Microbiology, Faculty of Advanced Science and Technology, Tehran Medical Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran”.

Restricted access

Automatikus csontszegmentáció szájsebészeti műtéti tervezés támogatására

Automatic bone segmentation for oral surgical planning

Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Dorogi
,
Péter Bodnár
, and
Katalin Nagy

Bevezetés: A digitális technológia fejlődése következtében a maxillofacialis sebészet területén az állcsont-ortopédiában egyre gyakrabban vesszük igénybe a virtuális műtéti tervezés és a navigált sebészet lehetőségeit. A műtéti esetek változatossága és bonyolultsága számottevő, továbbá nehézséget jelent egy traumás eset helyreállítása, anatómiailag pontos és terhelhető implantátumok tervezése és alkalmazása. Célkitűzés: A tervezés elengedhetetlen előfeltétele a pontos képalkotás és képfeldolgozás. A rossz minőségű CT- (komputertomográfiás) vagy CBCT- (kúpsugaras komputertomográfiás) felvételek rontják a felvételek feldolgozását végző algoritmusok eredményét, illetve a háromdimenziós felvétel rekonstrukciójának minőségét. A kézi kijelöléssel történő 3D rekonstrukció többórás manuális munkával jár, ami jelentősen megnöveli a 3D CAD/CAM (számítógéppel támogatott tervezés/számítógéppel támogatott gyártás) alapú folyamatok idejét és költségét. Anyag és módszer: Jelen cikkünkben ismertetünk egy elsődlegesen műtéti tervezéshez kifejlesztett csontkijelölő (szegmentáló) algoritmust, majd megvizsgáljuk annak előnyeit a műtéti tervezés aspektusában. A módszer éldetektáláson, matematikai morfológián és képfeldolgozó műveleteken alapul. Eredmények: Módszerünk pontosságát összehasonlítottuk 40 db felvételen elvégzett manuális szegmentációval. A manuális munkához képest 80–180-szoros gyorsulást tudtunk elérni, 90%-os precizitással. Következtetés: A módszer jelentősen csökkenti a műtéti tervezésekkel járó többórás manuális szegmentáció idejét és annak költségét, ezzel jelentősen megnövelve a műtéti tervezések hatékonyságát. A módszer precizitása a műtéti tervezéshez megfelelő. Orv Hetil. 2022; 163(46): 1840–1846.

Open access

A táplálkozástudomány aktuális kihívásai

Actual challenges of nutritional science

Orvosi Hetilap
Authors:
Imre Rurik
,
Szabolcs Péter
, and
Diána Bánáti

A kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás hosszabb élettartamot és jobb minőségű életet tud biztosítani, így az emberiség előtt álló óriási kihívás a Föld növekvő népességének fenntartható élelmiszerrendszerekből származó, egészséges táplálékkal való ellátása, megfelelő mennyiségben és minőségben. Népegészségügyi problémát jelent az alultápláltság és egyéb korlátai, a minőségi éhezés, ugyanakkor az elhízásnak és szövődményeinek népbetegség jellegű progressziója és az egyes élelmi anyagokkal szembeni élelmiszer-allergia és -intolerancia egyre növekvő aránya. Fontos a környezet és a klímabarát szempontok fenntarthatósága, az állatjólléttel kapcsolatos elvárások figyelembevétele, a rövidebb élelmiszerláncok biztosítása, a termeléssel és szállítással kapcsolatos emisszió csökkentése, az egészségre ártalmas vegyszermaradványok kontrollja, az egészségtelen termékek reklámozásának korlátozása, illetve a szociális szempontokat is figyelembe vevő árképzés. A lakosság megfelelő oktatása, az étrendi és táplálkozási ajánlások fejlesztése és ismertetése, a tápanyagdús élelmiszerek fejlesztése és előállítása, a tudományos bizonyítékokon alapuló, korrekt vásárlói információ biztosítása is kiemelt jelentőségű. Ugyanakkor szükséges az élelmiszer-veszteség, a pazarlás csökkentése is. Összehangolt beavatkozás szükséges minden szinten, határozott kormányzati szerepvállalással. A táplálkozástudományi kutatások fő irányait az élettani vonatkozások alaposabb tanulmányozása mellett új technológiák, új élelmiszer-alapanyagok, a feldolgozási és tartósítási módszerek fejlesztése, valamint a táplálkozási környezet monitorozása és lehetőségek szerinti optimalizálása jelenti. Orv Hetil. 2024; 165(13): 483–488.

Open access

Az akut mieloid leukémia kezelésének új lehetőségei: út a személyre szabott terápiás stratégiák felé

New perspectives in treating acute myeloid leukemia: Driving towards a patient-tailored strategy

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Zsolt Szakács
and
Hussain Alizadeh

Az akut mieloid leukémia (AML) kezelésének arany standardja évtizedek óta az intenzív kemoterápia, azonban az erre nem alkalmas vagy refrakter betegeknél jelenleg nincs más kuratív lehetőség. Az utóbbi évek gyógyszerfejlesztése a jó és a rosszabb általános állapotú eseteknél is kibővítette a terápiás armamentáriumot, új terápiás lehetőségeket és kihívásokat is teremtve. Az új szerek közé tartozik például a venetoclax, az IDH1/2 gátló ivosidenib és enasidenib, a gemtuzumab ozogamicin, a liposzómális daunorubicin/citarabin (CPX-351) és az orálisan adható azacitidin. A venetoclax, mint BCL2-inhibitor, hipometiláló ágenssel együtt adva jelentősen javítja az idősebb, rosszabb általános állapotú AML-es esetek életminőségét, életkilátásait. Jelenleg is számos korai fázisú tanulmány vizsgálja a régebbi és újabb szerekkel kombinált venetoclax hatásait. Más mechanizmusokon alapuló, újabb gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiás modalitások (pl. BiTE és CAR-T sejtek) is fejlesztés alatt állnak, a jelenleg futó klinikai vizsgálatok célja a hatékony szerek és szerkombinációk azonosítása. Az új terápiás modalitások használata mellett a betegek klinikai vizsgálatokba történő beválogatása javasolt, mivel az ezekből származó eredmények, tapasztalatok szolgáltathatnak tudományos bizonyítékot a jövő arany standard kezelésének megtalálásában.

Open access

A tartós videó-EEG-monitorozás szerepe a gyermekkori epilepsziák diagnosztikájában

The role of long-term video-EEG monitoring in the diagnosis of childhood epilepsies

Orvosi Hetilap
Authors:
Tímea Lőrincz-Molnár
,
Zsuzsa Siegler
,
Márta Hegyi
,
Rita Jakus
,
Tímea Bodó
,
Eszter Kormos
, and
András Fogarasi

A videó-elektroencefalográfiás (EEG-) monitorozás kulcsfontosságú eszköz az epilepsziaszindrómák diagnosztizálásában, illetve a különböző paroxysmalis jelenségek differenciáldiagnosztikájában. Az EEG és a videó kombinálása lehetővé teszi a klinikusok számára az agyi elektromos tevékenységben bekövetkező változások és az azokat kísérő klinikai tünetek közötti összefüggés felismerését, az észlelt rohamjelenség evolúciójának és szemiológiájának valós idejű megfigyelését, a pontos diagnózis és az optimális kezelési terv felállítását. A digitális technika fejlődésével párhuzamosan – jobb képi felbontás, hosszabb felvételi időtartam, nagyobb adattároló kapacitás – a videó-EEG-monitorozás érzékenysége és specifikussága is jelentősen nőtt, hozzájárulva a diagnózisok pontosításához és a személyre szabott kezelési stratégiák kidolgozásához az epilepsziás és más paroxysmalis neurológiai tüneteket mutató betegek számára. A jelen összefoglaló áttekintést nyújt a videó-EEG kiemelt jelentőségéről a gyermekkori epilepszia-kórképek diagnosztikájában, az epilepsziás és a nem epilepsziás paroxysmalis jelenségek megkülönböztetésében, valamint az idegsebészeti beavatkozások előtti kivizsgálásban betöltött szerepéről. Tanulmányunkban bemutatjuk a kórházunk videó-EEG-monitorozási egységében a gyermekkori epilepsziák és paroxysmalis jelenségek kivizsgálásában összegyűlt, több mint két évtizedes eredményeket és tapasztalatokat, alátámasztva a módszer jelentőségét a gyermekneurológiában. Orv Hetil. 2024; 165(19): 722–726.

Restricted access